Tháng Mười Hai 30, 2020

Ngày 25/12/2020 tại Hội trường UBND xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện, đã tổ chức Hội nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ công chức, Luật viên chức  năm 2019 và Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức cho: Lãnh đạo UBMTTQVN huyện và các đoàn thể huyện; Lãnh đạo các phòng, ban huyện; Báo cáo viên pháp luật huyện;  Đài truyền thanh huyện; Đại diện BCH Công an huyện; Đại diện BCH Quân sự huyện; Lãnh đạo HĐND và UBND các xã, thị trấn; Ban chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn; Công chức tư pháp - hộ tịch các xã thị trấn; Công chức Văn phòng - Thống kê các xã, thị trấn; Hiệu trưởng các trường: Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở; Tuyên truyền viên pháp luật của xã, thị trấn. Có 215 người tham dự, Hội nghị đã nghe ông Dương Quang Thọ Luật gia, Luật sư Thành phố  triển khai Luật cán bộ công chức, Luật viên chức  năm 2019 và Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Qua Hội nghị giúp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hiểu rõ những nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của cán bộ công chức, Luật viên chức năm 2019 và Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức góp phần nâng cao hiểu biết, khả năng chấp hành pháp luật trong hệ thống chính trị của cán bộ, công chức, viên chức người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện./.

 

Phòng Tư pháp Huyện Củ Chi- Phòng PBGDPL

Tháng Mười Hai 30, 2020

Ngày 24 và 25/12/2020, tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng Chính trị Quận 5 (số 207 An Dương Vương Phường 8, Quận 5), Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh quận đã tổ chức tập huấn cho các đồng chí Trưởng, phó các Phòng, Ban Quận; Thành viên Hội đồng Giáo dục QP&AN quận; Thành viên Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật quận và Đảng ủy - HĐND - UBND - UB.MTTQVN; Chỉ huy trưởng/Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự; Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức; Báo cáo viên pháp luật quận; Tuyên truyền viên pháp luật 15 phường.

Với 04 chuyên đề gồm các nội dung: Luật Dân quân tự vệ năm 2019; Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ; Luật Lực lượng dự bị động viên; Nghị định số 79/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên; Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản có liên quan; Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; Thông tư số 95/2014/TT-BQP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Bộ Quốc phòng về hướng dẫn thi hành Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Tổ chức trao đổi, thảo luận và thực hiện giải đáp một số vướng mắc phát sinh trong thực tiễn của một số cơ quan địa phương.

Do Báo cáo viên Thành phố và quận báo cáo các chuyên đề trong 4 buổi tập huấn, có 1.480 lượt người tham dự. Thường trực HĐ.PBGDPL đã biên soạn, nhân bản cấp phát 4.810 tờ gấp với các nội dung liên quan.

Qua 2 ngày tập huấn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh toàn dân. Tiếp tục, củng cố xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, tăng cường tiềm lực quốc phòng, tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới./.

 

Phòng Tư pháp Quận 5- Phòng PBGDPL

Tháng Mười Hai 30, 2020

Chiều ngày 24/12/2020, Ủy ban nhân dân Quận 7 phối hợp Quận đoàn 7 tổ chức buổi  “Tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các văn bản có liên quan trên địa bàn quận 7”. Hội nghị thu hút 182 lượt cán bộ, công chức 10 phường, tuyên truyền viên pháp luật phường, thanh niên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự.

Tại Hội nghị, đại biểu đã nghe ông Hà Tài Sáu - Phó giám đốc Nhà Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh phổ biến một số nội dung quy định trong Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Qua Hội nghị, giúp các đại biểu tham dự củng cố kiến thức pháp luật về nghĩa vụ quân sự, giáo dục, vận động gia đình và công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ hiểu rõ trách nhiệm của công dân trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc; tự nguyện, tự giác chấp hành nghiêm lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự, lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và lệnh gọi nhập ngũ năm 2021 và những năm tiếp theo trên địa bàn quận./.

Phòng Tư pháp Quận 7- Phòng PBGDPL

Tháng Mười Hai 30, 2020

Chiều ngày 22/12/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) Quận 4 tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy (PCCC) và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC. Đồng chí Võ Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND quận đã đến dự.
Hội nghị tập huấn diễn ra trong các ngày 22,23,25/12/2020 với một số nội dung quan trọng về công tác PCCC như: quy định trách nhiệm của UBND phường trong công tác quản lý PCCC đối với cơ sở theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP; hướng dẫn công tác kiểm tra phòng cháy cho nhà và công trình, bố trí lực lượng PCCC trực tại cơ sở; hướng dẫn lập và thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; công tác tuyên truyền vận động quần chúng làm công tác PCCC …
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND quận đề nghị tiếp tục quán triệt quan điểm chỉ đạo lấy “phòng ngừa làm chính”, thực hiện phương châm bốn tại chỗ trên cơ sở bảo đảm và duy trì thường xuyên các điều kiện an toàn PCCC trong từng cơ sở; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, chủ các cơ sở. Đồng chí lưu ý tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến Luật PCCC và văn bản quy phạm pháp luật khác về PCCC đến mọi tầng lớp Nhân dân. Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, rà soát để khắc phục các thiếu sót về PCCC; thường xuyền tổ chức thực tập các phương án chữa cháy có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia. Đồng chí lưu ý các lực lượng PCCC luôn trong tư thế chủ động, ngăn ngừa mọi nguy cơ gây cháy và hạn chế tối đa thiệt hại do cháy gây ra./

 

Phòng Tư pháp Quận 4- Phòng PBGDPL

Tháng Mười Hai 23, 2020

Thực hiện Kế hoạch số 2598/KH-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về tổ chức tuyên truyền Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng Dự bị động viên trên địa bàn huyện Nhà Bè năm 2020.

Vào lúc 13giờ 30 phút, ngày 15/12/2020 tại Hội trường Trung Tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Nhà Bè, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng Dự bị động viên trên địa bàn huyện Nhà Bè năm 2020.

Hội nghị tuyên truyền thu hút sự tham gia của 154 người tham dự là Lãnh đạo các Phòng, Ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và cán bộ công chức, viên chức, lực lượng công an, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn huyện Nhà Bè. Đặc biệt là lực lượng dân quân trên địa bàn huyện.

Tại buổi tuyên truyền Thượng tá Huỳnh Tấn Lập – Trưởng ban Dân vận tự vệ/Phòng tham mưu Bộ Tư lệnh Thành phố đã  cũng cấp những quy định mới cũng như những kiến thức quan trọng của Luật Dân quân tự vệ năm 2019. Chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ cho toàn thể Hội nghị được hiểu rỏ.

Ngoài ra cùng ngày vào lúc 15 giờ Thượng tá Trần Thanh Dũng – Phó Trưởng Ban Quân lực/Phòng tham mưu Bộ tư lệnh Thành phố  đã cung cấp những kiến thức cơ bản, quan trọng, những điểm mới của Luật Lực lượng Dự bị động viên năm 2019.

Qua đó đội ngũ Lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn huyện Nhà Bè sáng tỏ nhiều vấn đề liên quan đến công tác dân quân tự vệ trên địa bàn huyện./.

 

Phòng Tư pháp huyện Nhà Bè- Phòng PBGDPL

Tháng Mười Hai 16, 2020

Chiều ngày 14/12/2020, tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng Chính trị Quận 5 (số 207 An Dương Vương Phường 8, Quận 5). Ban Tuyên giáo Quận ủy, Bảo hiểm xã hội quận, Phòng Kinh tế, Phòng Tư pháp, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong doanh nghiệp và Doanh nghiệp trên địa bàn Quận 5 gồm 2 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Giới thiệu về Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đại biểu dự Hội nghị trình bày vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP theo quy định mới. Nhằm triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả Nghị định số 55/2019/NĐ-CP bảo đảm cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận thông tin pháp luật một cách chính xác, kịp thời, đầy đủ; bồi dưỡng kiến thức pháp luật; tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Chuyên đề 2: Các quy định, chính sách liên quan đến Luật Bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình; Bộ Luật Lao động và các văn bản có liên quan và trao đổi, hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động và các nội dung khác mà người lao động và doanh nghiệp quan tâm. Qua đó, nhằm nâng cao việc nhận thức ý nghĩa của chính sách bảo hiểm xã hội , bảo hiểm y tế đối với người lao động, người sử dụng lao động; các cơ quan, tổ chức; mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội; nâng cao hiệu quả công tác thi hành Pháp luật về quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

Trong buổi hội nghị có 301 người tham dự, nhân bản cấp phát 301 quyển đề cương nội dung liên quan đến Nghị định 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 và 301 tờ gấp liên quan đến nội dung chuyên đề 1 do Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quận 5 biên soạn; 602 tờ gấp do Bảo hiểm Xã hội quận cung cấp./.

 

Phòng Tư pháp Quận 5- Phòng PBGDPL

Tháng Mười Hai 16, 2020

Vào lúc 14 giờ ngày 10/12/2020 Ủy ban nhân dân phường tổ chức hội nghị sơ kết công tác hòa giải ở cơ sở năm 2020 và tập huấn kiến thức pháp luật cho hòa giải viên lần 1 năm 2021 cho 34 hòa giải viên tham dự. Hội nghị đã đã đánh giá những mặt mạnh và hạn chế trong công tác hòa giải ở cơ sở năm 2020 để từ đó phát huy năng lực của các tổ hòa giải, khắc phục những mặt còn hạn chế để công tác hòa giải ngày càng đạt được nhiều thành tích.

Trong năm 2020, Uỷ ban nhân dân phường đã tổ chức khen thưởng 01 tập thể và 04 cá nhân được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở tại phường./.

 

Phòng Tư pháp Quận 11- Phòng PBGDPL

Tháng Mười Hai 16, 2020

Thực hiện Kế hoạch số 2595/KH-UBND ngày 03tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về tổ chức Hội nghị tuyên truyền Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Vào lúc 13giờ 30 phút, ngày 11/12/2020 tại Hội trường Trung Tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Nhà Bè, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Hội nghị tuyên truyền thu hút sự tham gia của 89 người tham dự là Lãnh đạo các Phòng, Ban chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và cán bộ công chức, viên chức, lực lượng công an và nhân dân trên địa bàn huyện Nhà Bè.

Tại buổi tuyên truyền bà Nguyễn Thị Kim Liên – Trưởng Phòng Công tác thi hành pháp luật và Quản lý xử lý vi phạm hành chính – Sở Tư pháp Thành phố đã cung cấp những kiến thức cơ bản về công tác xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai. Qua trọng nhất là có những hướng dẫn giải quyết cụ thể những trường hợp phát sinh trong quá trình xử phạt hành chính liên quan đến đất đai và xây dựng.

Qua đó đội ngũ Lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn huyện Nhà Bè đã hiểu được nhiều vấn đề liên quan đến công tác xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Thông qua buổi tập huấn cũng đã vận động lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện Nhà Bè chấp hành nghiêm các quy định liên quan đến lĩnh vực đất đai./.

 

Phòng Tư pháp Huyện Nhà Bè- Phòng PBGDPL

Tháng Mười Hai 16, 2020

Ngày 04/12/2020 tại Phường 22, Quận Bình Thạnh đã tổ chức tuyên truyền Luật Phòng, chống mua bán người; phòng, chống mua bán bắt cóc trẻ em

Tại buổi tuyên truyền, ông Tạ Đức Nhân - Báo cáo viên pháp luật quận/Trưởng phòng TTGDSK Trung tâm y tế quận/giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống mua bán người; phòng, chống mua bán bắt cóc trẻ đến Ban Giám hiệu, giáo viên, phụ huynh và các em học sinh Trường Tiểu học Cửu Long, với 1.146 lượt người tham dự.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực giúp các em học sinh nâng cao hiểu biết pháp luật về mua bán người, bắt cóc trẻ em; từng bước nâng cao về trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và cộng đồng đối với công tác phòng, chống mua bán người, về mối hiểm họa của mua bán người, từ đó đề cao cảnh giác, tích cực phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh chống mua bán người, bắt cóc trẻ em góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương./.

Phòng Tư pháp Quận Bình Thạnh- Phòng PBGDPL

Tháng Mười Hai 16, 2020

Ngày 04/12/2020, bà Lê Thụy Mỹ Phương - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Phường 12 đã tổ chức tuyên truyền cho 57 người là đại diện các ban ngành, đoàn thể, Ban điều hành 45 tổ dân phố và Nhân dân trên địa bàn phường một số quy định mới của Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ, thông qua buổi tuyên truyền nhằm phổ biến và nâng cao nhận thức của người dân đối với các hành vi vi phạm về lĩnh vực Y tế, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, người dân không được chủ quan trong mọi trường hợp, phải nghiêm túc và có trách nhiệm cao trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cũng như thực hiện tốt Thông điệp 5K “Lá chắn thép” trong phòng, chống đại dịch COVID-19 của Bộ Y tế./.

Phòng Tư pháp Quận 11- Phòng PBGDPL