Tháng Sáu 30, 2020

Sáng ngày 27 tháng 6 năm 2020, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và Huyện Đoàn tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức tiền hôn nhân năm 2020 cho 60 cặp tiền hôn nhân trên địa bàn huyện Cần Giờ.

Tại hội nghị, bên cạnh các kiến thức về kỹ năng bảo đảm sức khỏe của bản thân trước và sau khi kết hôn, các cặp tiền hôn nhân đã được bà Lê Thị Kim Hiền – Phó Trưởng phòng Tư pháp, báo cáo viên pháp luật huyện giới thiệu một số quy định của Luật hôn nhân và gia đình, Luật phòng chống bạo lực gia đình, pháp lệnh về dân số cũng như giả định các tình huống thực tế nhằm giúp các cặp thanh niên hiểu sâu hơn về các quy định của pháp luật để chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân.

Tháng Sáu 27, 2020

Ngày 26/6/2020, tại hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, UBND huyện tổ chức hội nghị tập huấn công tác Người cao tuổi năm 2020 cho 80 đại biểu là Chủ tịch, phó chủ tich ban chấp hành Hội Người cao tuổi xã, thị trấn, Ban chấp hành Chi hội Người cao tuổi các ấp, khu phố và Ban chủ nhiệm các Câu lạc bộ Người cao tuổi với sự hướng dẫn của bà Lê Thị Thanh Nhã - báo cáo viên pháp luật thành phố về các vấn đề về phòng chống bạo hành, vi phạm nhân cách người cao tuổi và chuyên đề Xây dựng và Tổ chức hoạt động Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau.

Thông qua hội nghị tập huấn đã giúp cho cán bộ làm công tác Người cao tuổi tại các xã, thị trấn kiến thức phòng chống bạo hành người cao tuổi, qua đó ngăn chặn không để xảy ra bạo hành, ứng xử thiếu văn hóa đối với người cao tuổi; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cộng đồng về truyền thông "kính lão trọng thọ"; nâng cao kỹ năng trong tổ chức hoạt động Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau.

Tháng Sáu 23, 2020

Thực hiện Kế hoạch số 217/KH-UBND ngày 02/6/2020 của Ủy ban nhân dân phường 6 về Tổ chức hội thi “Hòa giải viên giỏi” năm 2020 trên địa bàn phường.

Ngày 5/6/2020, Ủy ban nhân dân phường 6 Quận 11 tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi” năm 2020 với hình thức trắc nghiệm gồm 25 câu hỏi chính thức và 1 câu hỏi phụ bao gồm các nội dung như: Một số nội dụng cơ bản của Luật Hòa giải ở sơ sở năm 2013; Luật đất đai; Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật An ninh mạng; Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 với  67 hòa giải viên của phường tham dự.

Thông qua Hội thi, nâng cao nhận thức của công chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn phường về vai trò và ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở; tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ, đời sống hàng ngày của người dân, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác hòa giải ở cơ sở, thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn quận./.

Tháng Sáu 23, 2020

Ngày 10/6/2020, Phòng Tư pháp Quận 9 tổ chức Hội nghị phổ biến Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ bản chính, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; triển khai nội dung công tác Văn bản, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa Văn bản quy phạm pháp luật với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn trực thuộc quận; đại diện lãnh đạo UBND 13 phường; cán bộ, công chức phụ trách Văn phòng-Thống kê, công chức Tư pháp – Hộ tịch 13 phường.

Tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Thị Ngọc Bích - Trưởng phòng Tư pháp Quận 9 đã phổ biến những nội dung liên quan đến Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp và công tác Văn bản, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa Văn bản quy phạm pháp luật.  

Thông qua Hội nghị, trang bị thêm các kiến thức cơ bản về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa Văn bản quy phạm pháp luật tại cơ quan, đơn vị; đồng thời giúp cho việc giải quyết chứng thực, sao y bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật; góp phần phục vụ tốt hơn cho công tác cải cách hành chính đem lại quyền lợi chính đáng của công dân trên địa bàn Quận./.

Tháng Sáu 23, 2020

Căn cứ Kế hoạch 1040/KH-STP ngày 03/3/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 16/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt nam trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Ngày 29/5/2020, Phòng Tư pháp phối hợp với Công an quận tổ chức tập huấn Nghị định số 16/2020/NĐ-CP của Chính phủ năm 2020 với sự tham dự gần 150 đãi biểu đại diện Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn; Công an quận; cán bộ, công chức Tư pháp-Hộ tịch của 13 phường trên địa bàn quận.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Triều Lưu Báo cáo viên pháp luật Thành phố, Trưởng phòng Hộ tịch – Quốc tịch Sở Tư pháp Thành phố đã phổ biến những nội dung liên quan về Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020  quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật quốc tịch Việt Nam; Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 20/3/2020 và thay thế Nghị định số 78/2009/NĐ-CP và Nghị định số 97/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2009/NĐ-CP. Bên cạnh đó, Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 01/3/2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam và Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 31/01/2013 sửa đổi, bổ sung Điều 13 Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA cũng hết hiệu lực kể từ ngày 20/3/2020.

Thông qua Hội nghị, khắc phục được những vướng mắc, bất cập trong công tác quốc tịch thời gian qua; đồng thời, tạo cơ sở pháp lý cho các cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết các loại việc về quốc tịch góp phần tích cực vào việc giữ gìn trật tự, kỷ cương, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân./.

Tháng Sáu 23, 2020

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Ngày 28/5/2020, Công ty Đường sắt Sài gòn, Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 3 đã phối hợp phòng Tư pháp, Công an Quận 3 đã phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, phương thức, thủ đoạn và tác hại của “Tín dụng đen” với sự tham dự gần 300 đại biểu đại diện là cán bộ, hội viên phụ nữ, lực lượng tuyên truyền viên, công chức Tư pháp – Hộ tịch 14 phường, thành viên 66 Tổ Tư vấn cộng đồng tại khu phố và nhân dân khu vực ga xe lửa.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Anh Thoại - Đại úy đội Xây dựng phong trào Công an Quận 3 đã minh họa các phương thức, thủ đoạn cho vay của bọn tội phạm thông qua các đoạn video clip; qua đó tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội và hướng dẫn cho người tham dự cách nhận biết và tự giác phòng ngừa khi gặp các tình huống trên thực tế.

Thông qua Hội nghị còn lồng ghép biểu diễn tiểu phẩm “Đắng lòng” với nội dung về vay “tín dụng đen”. Qua đó, giúp cho những đại biểu tham dự hiểu rõ hơn tác hại của việc vay tín dụng đen, từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác, đề phòng và tích cực tố giác các loại tội phạm liên quan quan đến các đối tượng, băng, nhóm tội phạm cho vay nặng lãi, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Quận 3 nói riêng và thành phố nói chung./.

Tháng Sáu 23, 2020

Ngày 29/05/2020, tại trường THCS Hoàng Lê Kha, Ủy ban nhân dân Quận 6 tổ chức Hội nghị tuyên truyền về Luật trẻ em, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống xâm hại trẻ em. Đến dự có ông Nguyễn Văn Tính – Phó trưởng Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em – Bình đẳng giới Sở LĐTBXH Tp. Hồ Chí Minh (báo cáo viên), bà Thái Thị Ngọc Liễu – Đại diện Hội LHPN Quận 6, bà Trần Thu Quyên – Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phường 9 và cùng tham dự Hội nghị có hơn 150 em học sinh và giáo viên.

Tại Hội nghị, Báo cáo viên pháp luật ông Nguyễn Văn Tính – Phó trưởng Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em – Bình đẳng giới của Sở Lao động Thương binh – Xã hội TP. Hồ Chí Minh đã phổ biến những nội dung cơ bản của Luật trẻ em gồm: quyền, bổn phận của trẻ em; nguyên tắc, biện pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em. Qua đó vận động các em cùng tham gia thực hiện tốt luật này để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, cũng như thực hiện tốt bổn phận của trẻ em.

Bên cạnh đó, bằng cách dẫn chứng các tình huống minh họa cụ thể, ông Tính đã hướng dẫn một số kỹ năng tự vệ cho trẻ em để tự bảo vệ bản thân khi có nguy cơ bị xâm hại. Ông Tính cũng diễn giải, phân tích để các em hiểu và tham gia thực hiện tốt việc phòng chống bạo lực học đường, thực hành làm học sinh gương mẫu, chăm ngoan./.

Tháng Sáu 23, 2020

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục sâu rộng quy định của pháp luật về an toàn giao thông trong nhà trường nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, thái độ tham gia giao thông trong học sinh, góp phần giảm thiểu vi phạm an toàn giao thông, tai nạn giao thông;

 Ngày 05/6/2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp Phòng Tư pháp Quận 4 tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ trong trường học theo Kế hoạch liên tịch số 05/KH-PN-PTP ngày 01/6/2020 với sự tham gia của 200 học sinh trường THCS Quang Trung. Báo cáo viên Hội nghị, anh Lê Ngọc Khoa – Đội phó Đội Cảnh sát giao thông Quận 4 đã trình bày về thực trạng tình hình vi phạm giao thông trên địa bàn quận, thông tin đến các em học sinh những quy định của Luật giao thông đường bộ có liên quan trực tiếp đến các em học sinh, cung cấp kiến thức pháp luật bổ ích, thiết thực bằng lối tương tác trao đổi.

Thông qua việc tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông cho học sinh, giúp cho các em hoc sinh trang bị thêm kiến thức khi tham gia giao thông, đồng thời giảm thiểu và hạn chế thấp nhất tại tai xảy ra./.

Tháng Sáu 16, 2020

 Ngày 07 tháng 6 năm 2020, cơ quan  Phòng Tư pháp quận Tân Bình đã tổ chức chương trình về nguồn hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ V tại Khu di tích lịch sử căn cứ Rừng Sác Cần Giờ, TPHCM cho  38  công chức Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp – Hộ tịch 15 phường.

Tại khu di tích lịch sử căn cứ Rừng Sác Cần Giờ, các thành viên của đoàn đã thực hiện nghi thức dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài chiến sĩ đặc công Rừng Sác và ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc; khơi dậy truyền thống yêu hương đất nước, yêu ngành, yêu nghề của toàn thể công chức ngành tư pháp quận Tân Bình; qua đó đề cao tinh thần trách nhiệm thực hiện chủ đề của quận : "Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dụng nếp sông văn minh đô thị" với khẩu hiệu hành động "Đoàn kết - Sáng tạo, Hành động - Hiệu quả" và thực hiện phong trào thi đua 200 ngày chào mừng đại hội đảng bộ quận lần thứ XII và đại hội đảng bộ thành phố lần thứ XI tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. công chức trong toàn ngành tư pháp Quận  ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của Quận và Thành phố.

Tháng Sáu 16, 2020

Tiếp tục các giải pháp thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nâng cao nhận thức của công chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn quận về vai trò và ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở; tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ, đời sống hàng ngày của người dân, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác hòa giải ở cơ sở, thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn quận;

Ngày 05/6/2020 tại Hội trường B9- trụ sở HĐND và UBND quận Bình Thạnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận Bình Thạnh đã tổ chức Hội thi “Hoà giải cơ sở năm 2020” đến tham dự có Bà Y Thắng – Phó Trưởng phòng phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp; Bà Trần Thanh Bình - Trưởng phòng Tư pháp - PCT Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật quận Bình Thạnh – Trưởng ban tổ chức hội thi; Ông Nguyễn Đức Tiến - PCT UBMTTQ quận Bình Thạnh – Phó trưởng ban tổ chức hội thi; Bà Bùi Thị Ngọc Thủy – Phó Chủ tịch Hội LHPN quận – Phó trưởng ban tổ chức hội thi, các thành viên Ban tổ chức và đặc biệt là sự hiện diện của 100 thí sinh là hòa giải viên các phường.

Các thí sinh phải thực hiện 50 câu trắc nghiệm và 01 câu trả lời tình huống gồm những kiến thức cơ bản của Luật Hòa giải ở cơ sở; Bộ luật Dân sự năm 2015; Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Tố cáo năm 2018; Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007; Luật Đất đai năm 2013… và các văn bản pháp luật có liên quan như Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở; Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN ngày 18/11/2014 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Nghị quyết liên tịch hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở; Công văn số 1503/BTP-PBGDPL ngày 05/5/2017 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện thủ tục yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở; Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về quy định một số mức chi cụ thể cho hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh…