Tháng Mười Hai 24, 2019

Sáng ngày 29/11/2019, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện đã phối hợp Trung tâm Trọng tài thương mại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Trọng tài thương mại và các văn bản liên quan cho 55 người là đại diện các công ty, doanh nghiệp trú đóng trên địa bàn huyện, cán bộ các phòng, ban huyện.

Tại Hội nghị, ông Vũ Trọng Khang – Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài thương mại đã phổ biến nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Luật Trọng tài thương mại cũng như các quy định cơ bản của Luật Trọng tài thương mại; đồng thời, đã giải đáp một số vướng mắc trong việc tranh chấp thương mại của các công ty, doanh nghiệp trú đóng trên địa bàn huyện./.           

Tháng Mười Hai 24, 2019

Sáng ngày 29/11/2019, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện đã phối hợp Trung tâm Trọng tài thương mại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Trọng tài thương mại và các văn bản liên quan cho 55 người là đại diện các công ty, doanh nghiệp trú đóng trên địa bàn huyện, cán bộ các phòng, ban huyện.

Tại Hội nghị, ông Vũ Trọng Khang – Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài thương mại đã phổ biến nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Luật Trọng tài thương mại cũng như các quy định cơ bản của Luật Trọng tài thương mại; đồng thời, đã giải đáp một số vướng mắc trong việc tranh chấp thương mại của các công ty, doanh nghiệp trú đóng trên địa bàn huyện./.           

Tháng Mười Hai 24, 2019

Sáng ngày 29/11/2019, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện đã phối hợp Trung tâm Trọng tài thương mại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Trọng tài thương mại và các văn bản liên quan cho 55 người là đại diện các công ty, doanh nghiệp trú đóng trên địa bàn huyện, cán bộ các phòng, ban huyện.

Tại Hội nghị, ông Vũ Trọng Khang – Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài thương mại đã phổ biến nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Luật Trọng tài thương mại cũng như các quy định cơ bản của Luật Trọng tài thương mại; đồng thời, đã giải đáp một số vướng mắc trong việc tranh chấp thương mại của các công ty, doanh nghiệp trú đóng trên địa bàn huyện./.           

Tháng Mười Hai 24, 2019

Ngày 19 tháng 11 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 01 năm 2020. Nghị định số 91/2019/NĐ-CP thay thế Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và bãi bỏ điểm đ khoản 3 và điểm i khoản 6 Điều 57 của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ.

Bên cạnh các điều khoản quy định xử phạt đối với các hành vi vi phạm cụ thể trong lĩnh vực đất đai thì Nghị định số 91/2019/NĐ-CP có một số điểm đáng chú ý:

1. Quy định thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm đối với các hành vi vi phạm được xác định là đã kết thúc (Khoản 3 Điều 4)

Ngoài các trường hợp quy định tại Khoản 3 thì các hành vi vi phạm hành chính về đất đai được xác định là hành vi vi phạm đang được thực hiện.

2. Quy định về việc áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính và thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp có giao dịch về quyền sử dụng đất đối với bên chuyển quyền và bên nhận chuyển quyền sử dụng đất (Khoản 4 Điều 5)

3. Quy định việc xác định số lợi bất hp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (Điều 7)

4. Quy định về xác định diện tích đất vi phạm và mức phạt hành vi vi phạm hành chính (Điều 8)

5. Quy định về Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai được lập theo quy định tại Điều 58 của Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 97/2017/NĐ-CP .

Tháng Mười Hai 24, 2019

 Ngày 05/12/2019 tại Hội trường Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Quận tổ chức Hội thảo tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, Luật trọng tài thương mại và các nội dung khác có liên quan đến quyền và lợi ích của doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động.

Đến dự Hội thảo có bà Trần Ngọc Thảo – Trưởng phòng Tư pháp – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Quận, ông Vũ Trọng Khang – Phó chủ tịch trung tâm trọng tài thương mại TPHCM và  hơn 120 đại biểu là: đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc quận, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân 15 phường; đại diện lãnh đạo công ty, doanh nghiệp trú đóng trên địa bàn quận Phú Nhuận.

        Tại Hội thảo , ông  Nguyễn Quang Thuận  -  báo cáo viên Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh  đã phổ biến nội dung cơ bản về chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, về quyền, lợi ích và nghĩa vụ của doanh nghiệp, của người dân khi tham gia bảo hiểm xã hội nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất thực hiện.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa của bảo hiểm xã hội là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; từ đó xác định trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người sử dụng lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và tự giác, tự nguyện tham gia bảo hiểm xã hội, hướng tới bảo hiểm xã hội đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân./.

Tháng Mười Hai 24, 2019

Ngày 28/11/2019, tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng Chính trị Quận 5, Ban Tuyên giáo Quận ủy, Bảo hiểm xã hội quận, Phòng Tư pháp, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong doanh nghiệp và Doanh nghiệp trên địa bàn Quận 5 với sự tham dự của gần 500 đại biểu bao gồm 2 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Luật Trọng tài Thương mại 2010 và các văn bản có liên quan do Thạc sĩ Vũ Trọng Khang – Phó Chủ tịch Trung tâm trọng tài thương mại TP.HCM Tracent. Tổng thư ký hội trọng tài thương mại thành phố Hồ Chí Minh báo cáo và cũng đã trả lời 5 ý kiến liên quan đến nội dung báo cáo.

Chuyên đề 2: đối thoại các chính sách về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tự nguyện do Bà Nguyễn Ngọc Giao Châu – Trưởng phòng khai thác thu nợ Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh báo cáo và cũng đã trao đổi, giải đáp thắc mắc cho người lao động 15 ý kiến với các nội dung xoay quoanh việc tính lương hưu, được hưởng tỉ lệ phần trăm như thế nào đối với đối tượng đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện và trong nhà nước; ngoài nhà nước; đối tượng được đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Qua buổi tuyên truyền đã tạo điều kiện cho các Doanh nghiệp nắm vững về chế định Trọng tài Thương mại cũng như trình tự thủ tục pháp lý, tranh chấp theo Luật Trọng tài thương mại 2010 và các văn bản có liên quan. Nâng cao việc nhận thức ý nghĩa của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động, người sử dụng lao động; các cơ quan, tổ chức; mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội; nâng cao hiệu quả công tác thi hành Pháp luật về quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay./.

Tháng Mười Hai 24, 2019

Ngày 27/11/2019 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ, Hội Cựu chiến binh, Ban Chỉ huy Quân sự và Quận Đoàn 5 phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về những nội dung cơ bản của Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật Quốc phòng, Luật Thanh niên và các văn bản có liên quan với sự tham dự của các đại biểu đại diện các phòng ban chuyên môn và 224 là lực lượng dân quân, dân quân tự vệ; Ban chấp hành Đoàn phường, Chi đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên; thân nhân và thanh niên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự trên địa bàn quận. Tại Hội nghị, Báo cáo viên pháp luật Quận 5 Thượng tá Huỳnh Văn Minh – Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự Quận đã phổ biến những nội dung cơ bản liên quan về Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật Quốc phòng, Luật Thanh niên. Qua đó, góp phần đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong thanh, thiếu niên trên địa bàn quận, giúp trang bị những kiến thức pháp luật cơ bản, gắn với công tác tuyên truyền vận động tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020 và đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác quân sự, quốc phòng tại địa phương./.

Tháng Mười Hai 24, 2019

Ngày 02 tháng 12 năm 2019, Ủy ban nhân dân Thành phố  đã ban hành Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 12 năm 2019, thay thế Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 về ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND có một số nội dung chính như sau:

1. Về đối tượng áp dụng:

a) Cơ quan, đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng; cơ quan, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm tham gia phối hợp trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố.

b) Tô chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn Thành phố theo quy định pháp luật.

2. Nguyên tắc chung:

a) Tất cả công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố phải được kiểm tra, giám sát từ khi khởi công đến khi hoàn thành và đưa vào sử dụng (trừ công trình bí mật Nhà nước; công trình an ninh, quốc phòng); mọi hành vi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý kiên quyết ngay từ khi mới phát sinh; mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật.

b) Việc xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng phải đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, đúng quy định pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tô chức và Nhân dân cùng tham gia giám sát.

c) Thông tin phản ánh về công trình vi phạm trật tự xây dựng đều phải được kiêm tra, xử lý theo quy định pháp luật, đảm bảo bí mật về thông tin cá nhân và các thông tin có liên quan đến người cung cấp thông tin về công trình vi phạm trật tự xây dựng.

d) Việc kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động xây dựng là trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp huyện, ủy ban nhân dân cấp xã. Thanh tra Sở Xây dựng chịu trách nhiệm thanh tra, kiêm tra các công trình xây dụng lớn, đặc thù, phức tạp và thanh tra công tác quản lý trật tự xây dụng tại các huyện-quận.

đ) Cơ quan, đơn vị, tồ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng nhưng thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, buông lỏng quản lý hoặc có dấu hiệu tiếp tay, bao che cho các hành vi vi phạm trật tự xây dựng thì tùy theo tính chất, mức độ sai phạm bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật; trường họp gây thiệt hại vật chất phải bôi thường theo quy định.

3. Nguyên tắc công khai, minh bạch:

a) Giấy phép xây dựng và các văn bản về xử phạt vi phạm hành chính (Biên bản, Quyêt định, Thông báo và văn bản khác) phải được niêm yêt công khai tại công trình vi phạm và tại trụ sở Ủy ban nhân dân câp xã nơi có công trình xây dựng; thời gian niêm yết đến khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng; đông thời, các văn bản về xử phạt vi phạm hành chính phải được gửi/giao đên tô chức/cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật.

b) Chủ đầu tư và các cá nhân, đon vị, nhà thầu tham gia hoạt độns; xây dựng có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng phải bị xử phạt vi phạm hành chính và công bố công khai hành vi vi phạm trên Trang tin thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Uy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh theo quy định pháp luật.

c) Trường hợp xử lý công trình vi phạm theo thông tin phản ánh của các tô chức hoặc cá nhân chuyên đến thì phải thông báo kết quả xử lý đến tổ chức, cá nhân cung câp thông tin đê biết và cùng tham gia giám sát.

4.  Nguyên tắc phối hợp:

a) Quan hệ phối hợp phải đồng bộ, thống nhất, đúng quy định pháp luật, đảm bảo kịp thời trong quá trình kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng.

b) Các cơ quan, tô chức, cá nhân trong quá trình phối họp phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, không chồng chéo, đùn đây, né tránh trách nhiệm trong hoạt động kiêm tra, xử lý vi phạm. Những vướng mẳc phát sinh trong quá trình phối họp phải được bàn bạc, thông nhât trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được pháp luật quy định và nhiệm vụ được phân công tại Quy chế này.

Trường hợp không thống nhất được hướng giải quyết, Sở Xây dựng có trách nhiệm báo cáo, đê xuất Uy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

c) Đội Thanh tra địa bàn (Thanh tra Sở Xây dựng đóng trên địa bàn huyện-quận) chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Thanh tra Sở Xây dựng về tổ chức, nhân sự, chuyên môn và thực hiện công tác phối họp, tham mưu ủy ban nhân dân cấp huyện trong quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn phụ trách (khi có Quyết định thành lập thí điểm Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc Uy ban nhân dân huyện-quận sẽ điêu chỉnh cho phù họp).

d) Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc chỉ đạo, quản lý, chịu trách nhiệm trước pháp luật và ủy ban nhân dân thành phô vê tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn.

đ) Thanh tra Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đôi với Đội Thanh tra địa bàn hoặc tham mưu Sở Xây dựng hướng dẫn vê chuyên môn, nghiệp vụ đối với Uy ban nhân dân câp huyện, cấp xã trong công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dụng.

e) Các Sở-ban, ngành thành phố liên quan đến công tác quản lý trật tự xây dựng có trách nhiệm tham gia phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị do pháp luật quy định và do ủy ban nhân dân thành phố phân công.

g) Các cơ quan có thâm quyên khi cấp giây phép xây dựng hoặc phê duyệt dự án có trách nhiệm gửi một bản giấy phép xây dựng (không kèm bản vẽ) hoặc quyêt định phê duyệt dự án đến các cơ quan, đơn vị gồm: Thanh tra Sở Xây dựng, Uy ban nhân dân câp huyện và Uy ban nhân dân cấp xã nơi công trình xây dựng đê có kế hoạch phối hợp kiểm tra, giám sát hoặc theo dõi.

5. Xác định cụ thể trách nhiệm của các sở, ban ngành thành phố và các đơn vị có liên quan:

a) Trách nhiệm, nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng của sỏ Xây dựng, của Thanh tra Sở Xây dựng, của ủy ban nhân dân cấp huyện, của ủy ban nhân dân cấp xã, của Đội Thanh tra địa bàn huyện-quận;

b) Trách nhiệm của cán bộ, công chức, thanh tra viên được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng, của Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố và Chi nhánh 24 huyện-quận, của Sở Quy hoạch - Kiến trúc, của Sở Kế hoạch và Đầu tư, của Sở Tư pháp, của Sở Nôi vụ, của Sở Tài chính, của Sở Thông tin và Truyền thông, của Sở Khoa học và Công nghệ, của Ban quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố, của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Khu đô thị mới Nam thành phố; Ban Quản lý Phát triển đô thị thành phô, của các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Thành phố,

c) Trách nhiệm của chủ đầu tư, của nhà thầu thi công xây dựng, của nhà thầu tư vấn thiết kế, của nhà thầu tư vấn giám sát,

d) Nhiệm vụ của cơ quan Công an (Công an thành phố, Công an huyện-quận, xã-phường-thị trấn)

6. Việc tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh.

Các cơ quan Nhà nước (Ủy ban nhân dân câp xã; Đội Thanh tra địa bàn huyện-quận; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Thanh tra Sở Xây dựng; Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố; Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Khu đô thị mới Nam thành phố; Ban Quản lý Phát triển đô thị thành phố) có trách nhiệm tiếp nhận thông tin phải lập hộp thư thoại; sô điện thoại đường dây nóng; hộp thư điện tử; sô tiêp nhận thông tin tại trụ sở cơ quan, đơn vị; đồng thời, có kê hoạch tô chức, phân công lịch trực, người trực tiếp nhận thông tin phản ánh, theo dõi và xử lý thông tin phản ánh các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng theo quy định.

Các cá nhân (Chủ tịch Úy ban nhân dân cấp xã; Đội trưởng Đội Thanh tra địa bàn huyện-quận; Chủ tịch ùy ban nhân dân cấp huyện; Chánh Thanh tra Sở Xây dựng; Trưởng Ban Ọuản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố; Trưởng Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Khu đô thị mới Nam thành phố; Trưởng Ban Quản lý Phát triên đô thị thành phố) có trách nhiệm tiếp nhận thông tin phải công bô sô điện thoại cá nhân và đảm bảo liên lạc 24/24 giờ, đế kịp thời tiếp nhận thông tin phản ánh các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng và chỉ đạo xử lý theo quy định.

Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng ứng dụng Phần mềm trực tuyến đê tiêp nhận ý kiên phản ánh của người dân vê quy hoạch, đât đai và trật tự xây dựng trên địa bàn.

7. Xác định trách nhiệm kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng của Thanh tra viên, cán bộ, công chức và nhân viên được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng; của ủy ban nhân dân cấp xã; của ủy ban nhân dân câp huyện; của Thanh tra Sở Xây dựng; của Trưởng Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố.

8. Xác định trách nhiệm lập biên bản vi phạm hành chính của công chức địa chính xây dựng cấp xã; công chức Đội Thanh tra địa bàn; công chức, thanh tra viên thuộc Thanh tra Sở Xây dựng; công chức thuộc Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố.

9. Xác định trách nhiệm theo dõi việc dừng thi công xây dựng công trình

10. Trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, giám sát và tổ chức thi hành quyêt định xử phạt vi phạm hành chính và quyêt định cưỡng chê thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

11. Xử lý các công trình xây dựng có sự cố về chất lượng công trình; ảnh hưởng đến môi trường, cộng đồng dân.

12. Chế độ thông tin, giao ban và báo cáo theo định kỳ hàng tháng, hàng quý, năm.

13. Khen thưởng, xử lý kỷ luật.

Tháng Mười Hai 5, 2019

Ngày 19 tháng 11 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1659/QĐ-TTgCP Phê duyệt Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 – 2030”, có hiệu lực thi hành từ ngày 19 tháng 11 năm 2019. Quyết định có các nội dung chính:

1. Đối tượng áp dụng gồm:

a) Cán bộ trong các cơ quan nhà nước.

b) Công chức trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là cấp tỉnh); ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là cấp huyện); công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã).

c) Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Không áp dụng đối với các đối tượng sau:

a) Cán bộ, công chức, viên chức công tác trong hệ thống các cơ quan, đơn vị thuộc ngành ngoại giao;

b) Giáo viên, giảng viên ngoại ngữ.

3. Thời gian thực hiện: từ năm 2019 đến hết năm 2030.

4. Mục tiêu cụ thể

a) Đến năm 2025:

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng nhằm khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức tích cực học tập ngoại ngữ, nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ và làm việc trong môi trường quốc tế;

- Hoàn thành việc xây dựng, hoàn thiện các chương trình, tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức;

- Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Phấn đấu đến hết năm 2025:

+ 50% cán bộ, công chức ở Trung ương (tập trung vào cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi); 25% cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện ở địa phương (tập trung vào cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi) đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định.

+ 60% viên chức và 50% viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định.

+ 20% cán bộ, công chức xã và 15% cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý cấp xã dưới 40 tuổi công tác tại địa bàn hoặc lĩnh vực có yêu cầu sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo quy định.

b) Đến năm 2030:

Tăng cường bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cả về số lượng và chất lượng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo đến hết năm 2030:

- 60% cán bộ, công chức ở Trung ương (tập trung vào cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi); 35% cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện ở địa phương (tập trung vào cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi) đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định và ngoại ngữ chuyên ngành;

- 70% viên chức và 60% viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định và ngoại ngữ chuyên ngành;

- 30% cán bộ, công chức xã và 25% cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý cấp xã dưới 40 tuổi công tác tại địa bàn hoặc lĩnh vực có yêu cầu sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo quy định và ngoại ngữ chuyên ngành.

Tháng Mười Hai 5, 2019

Ngày 19 tháng 11 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 01 năm 2020. Nghị định số 91/2019/NĐ-CP thay thế Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và bãi bỏ điểm đ khoản 3 và điểm i khoản 6 Điều 57 của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ.

Bên cạnh các điều khoản quy định xử phạt đối với các hành vi vi phạm cụ thể trong lĩnh vực đất đai thì Nghị định số 91/2019/NĐ-CP có một số điểm đáng chú ý:

1. Quy định thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm đối với các hành vi vi phạm được xác định là đã kết thúc (Khoản 3 Điều 4)

Ngoài các trường hợp quy định tại Khoản 3 thì các hành vi vi phạm hành chính về đất đai được xác định là hành vi vi phạm đang được thực hiện.

2. Quy định về việc áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính và thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp có giao dịch về quyền sử dụng đất đối với bên chuyển quyền và bên nhận chuyển quyền sử dụng đất (Khoản 4 Điều 5)

3. Quy định việc xác định số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (Điều 7)

4. Quy định về xác định diện tích đất vi phạm và mức phạt hành vi vi phạm hành chính (Điều 8)

5. Quy định về Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai được lập theo quy định tại Điều 58 của Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 97/2017/NĐ-CP .