Tháng Hai 1, 2024

Căn cứ Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, hồ sơ đề nghị công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và kết quả kiểm tra, đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 của Đoàn Kiểm tra, ngày 30 tháng 01 năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ tiến hành họp Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 và các tiêu chí tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí về nông thôn mới năm 2023. Theo đó, các thành viên Hội đồng nhất trí trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đối với 07/07 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tháng Hai 1, 2024

Ngày 26/01/2024, quận 7 đã thực hiện tuyên truyền Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và toàn bộ các văn bản liên quan đến công tác triển khai tại địa phương (tài liệu tích hợp trong mã QR và được cung cấp tại cuộc phổ biến).

Đây là cuộc phổ biến rộng rãi cho cán bộ, công chức, viên chức, đại diện các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng tại quận dự, nghe để nắm rõ các nội dung cơ bản của cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân Quận 7 đã triển khai Kế hoạch số 233-KH/QU ngày 27/7/2023 của Ban Thường vụ Quận ủy và Kế hoạch số 5787/KH-UBND ngày 06/10/2023 của Ủy ban nhân dân Quận 7 trong đó phân công trách nhiệm cho từng cơ quan chuyên môn thực hiện triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 tại Quận 7 để phát triển Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và phát triển Quận 7 nói riêng./.

/PF.Base/file/ckfinder/files/q7 tt nq98.jpg

Phòng Tư pháp quận 7- Phòng PBGDPL

Tháng Một 31, 2024

Ngày 31/01/2024, Huyện Bình Chánh tổ chức họp Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm tổng kết công tác phối hợp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện năm 2024.

Bà Hứa Thị Phương Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật – Trưởng Phòng Tư pháp đã chủ trì cuộc họp cùng với 28/32 thành viên Hội đồng, chủ tịch Ủy ban nhân dân, Công chức tư pháp – Hộ tịch 16 xã, thị trấn.

Cuộc họp đã báo cáo kết quả thực hiện công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023; đánh giá kết quả thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam - 09/11 giai đoạn 2018-2023 trên địa bàn Huyện; kết quả 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Bình Chánh; Triển khai Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Huyện về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Huyện năm 2024; Kế hoạch số 09/ KH-UBND ngày 9 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Huyện về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý I năm 2024.

Cuộc họp đã đề ra phương hướng và các nhiệm vụ trọng tâm công tác phối hợp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024./.

 

Tháng Một 31, 2024

 

Sáng ngày 31/01/2024, đồng chí Hứa Thị Phương Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật Huyện Bình Chánh đã chủ trì cuộc họp của Hội đồng về đánh giá, công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.

Trên cơ sở đánh giá của các xã, thị trấn, Phòng Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật đã kiểm tra, tổng hợp bảng điểm của các Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và gửi nội dung điểm tự chấm của các xã, thị trấn đến các thành viên Hội đồng để rà soát, kiểm tra và chấm điểm theo từng lĩnh vực phụ trách của đơn vị.

Hội đồng đã họp thẩm định kết quả tự chấm điểm của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, kết quả có 16/16 xã, thị trấn  đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023./.

Tháng Một 30, 2024

Ngày 27/01/2024, quận Bình Thạnh tổ chức tuyên truyền bằng hình thức biểu diễn tiểu phẩm “Con đã biết sai rồi” và phiên tòa giả định xét xử hành vi “Trốn, tránh nghĩa vụ quân sự” tại trường THCS Cửu Long.

Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Thanh Tâm - Phó Trưởng phòng Tư pháp quận; ông Bùi Minh Trung - đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo quận; bà Nguyễn Thị Thanh Hằng – Phó Chủ tịch UBND Phường 22; bà Hoàng Thị Oanh - Phó hiệu trưởng Trường THCS Cửu Long; ông Nguyễn Đức Toàn – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Phường 22 và các đoàn thể phường; chiến sĩ lực lượng vũ trang phường, cùng hơn 86 thanh niên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự và các hội viên hội liên hiệp phụ nữ quận có con trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự và nhân dân trên địa bàn tham dự, thực hiện kinh phí xã hội hóa với số tiền 5.000.000 đồng.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, nhằm tuyên truyền, giáo dục pháp luật và răn đe cho các thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự đang có ý định trốn tránh nghĩa vụ quân sự, coi thường pháp luật. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho thế hệ trẻ, nâng cao nhận thức của mỗi công dân còn đang trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình đối với Tổ quốc./.

/PF.Base/file/ckfinder/files/bth tt nvqs cuu long.png

Phòng Tư pháp quận Bình Thạnh- Phòng PBGDPL

Tháng Một 30, 2024

Ngày 27/01/2024, quận Bình Thạnh tổ chức tuyên truyền Luật Nghĩa vụ Quân sự và Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Phường 1. Tại buổi tuyên truyền, Thượng tá Lê Xuân Hưng – QUV/Chính trị viên BCH Quân sự quận đã giới thiệu một số nội dung cơ bản về các chế tài xử phạt khi có hành vi cố ý không nhận lệnh, gian dối nhằm trốn tránh thực hiện lệnh gọi nhập ngũ khi đã có kết quả khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự đủ điều kiện nhập ngũ… cho hơn 80 cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân đặc biệt là những công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nhằm giúp cho những công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự nâng cao tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc. Đồng thời nhận định vai trò của gia đình trong việc động viên khuyến khích con em mình tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật. Qua đó góp phần xây dựng an ninh quốc phòng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

/PF.Base/file/ckfinder/files/bth tt qsqp.jpg

Phòng Tư pháp quận Bình Thạnh- Phòng PBGDPL

Tháng Một 30, 2024

Ngày 25/01/2024, quận Bình Thạnh tổ chức tuyên truyền Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Tại buổi tuyên truyền ông Lưu Văn Tâm – Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường đã giới thiệu một số nội dung cơ bản về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, đối tượng xử phạt, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản, thủ tục xử phạt, việc thi hành các hình thức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn phường.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, nhằm giúp cho cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn phường được tiếp cận đầy đủ thông tin, hiểu rõ, hiểu đúng các nội dung cơ bản của chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội; gắn hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền, hỗ trợ, giải đáp, tư vấn, cung cấp thông tin cho các cá nhân tham gia và thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội; từ đó, thay đổi nhận thức và hành động tự giác, tự nguyện tham gia bảo hiểm của nhân dân trên địa bàn phường./.

/PF.Base/file/ckfinder/files/bt tt bhxh p2.jpg

Phòng Tư pháp quận Bình Thạnh- Phòng PBGDPL

Tháng Một 30, 2024

Ngày 18/01/2024, quận Bình Thạnh tổ chức tuyên truyền Luật Phòng cháy và chữa cháy, tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy đến khu phố, tổ dân phố, các cơ sở kinh doanh, chủ nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê và người dân trên địa bàn phường. Tại buổi tuyên truyền Thượng úy Bùi Tiến Đạt – Cán bộ phòng cháy và chữa cháy Công an quận Bình Thạnh  đã tuyên truyền một số nội dung về cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở, kiến thức cơ bản về lắp đặt bố trí các phương tiện phòng cháy chữa cháy, quy định về kiểm tra định kỳ và xử lý vi phạm hành chính trong công tác phòng cháy chữa cháy và tập huấn một số kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn khi có sự cố xảy ra, kỹ năng sử dụng bình chữa cháy.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, nhằm giúp cho các cơ sở kinh doanh, các chủ nhà trọ và người dân trên địa bàn phường nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, ý thức chấp hành quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, chủ động làm tốt công tác phòng ngừa góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn phường./.

/PF.Base/file/ckfinder/files/bth tt pccc p27.jpg

Phòng Tư pháp quận Bình Thạnh- Phòng PBGDPL

Tháng Một 30, 2024

Sáng ngày 27/01/2024, quận Tân Bình tổ chức Phiên tòa giả định tuyên truyền quy định về nghĩa vụ quân sự tại Trường tiểu học Chi Lăng.

Đến tham dự có bà Huỳnh Thị Diễm Trang – Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận Tân Bình; Bà Nguyễn Thị Thu Nga - Phó Chủ tịch UBND Phường 6 quận Tân Bình; Đại diện Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường và các đoàn thể phường; đại diện cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên, hội viên; cấp ủy chi bộ, ban điều hành khu phố, tổ dân phố và nhân dân trên địa bàn phường 6 và đặc biệt có dự tham dự của thanh niên và gia đình thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024.

Thông qua Phiên tòa giả định giúp cho cán bộ, công chức, đoàn viên, Hội viên, Thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ và nhân dân trên địa bàn nâng cao nhận thức, trách nhiệm, vinh dự của thanh niên và gia đình thanh niên, qua đó giúp họ thấy được nghĩa vụ của mình đối với đất nước, hăng hái tình nguyện lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của công dân với Tổ quốc./.

/PF.Base/file/ckfinder/files/tan binh phientoagiadinh.jpg

Phòng Tư pháp quận Tân Bình- Phòng PBGDPL