Tháng Một 5, 2019

Nhằm chuẩn hóa chương trình, nội dung, tài liệu bồi dưỡng làm cơ sở để Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương tham khảo, áp dụng trong quá trình tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thuộc phạm vi quản lý; phần nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 28/12/2018, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 3147/QĐ về ban hành Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, với những mục tiêu cụ thể:
a) Về kiến thức: Giúp báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật nắm được vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; chủ trương, chính sách của Đảng, các quy định pháp luật mới của Nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; các quy định pháp luật liên quan trực tiếp tới hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.
b) Về kỹ năng nghiệp vụ
- Củng cố, trau dồi những kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản trong quá trình thực hiện các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; đồng thời xây dựng, hình thành thói quen vận dụng các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết để thực thi hiệu quả công việc.
- Bồi dưỡng một số kỹ năng đặc thù, phù hợp với tính chất công việc của từng báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

ĐÍnh kèm: QĐ3147

Tháng Tám 8, 2019

Ngày 12/7/2019, tại Hội trường Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Gò Vấp, Phòng Tư pháp phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ quận và Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức "Ngày phụ nữ và pháp luật" gắn với chủ đề “Năm an toàn cho Phụ nữ và Trẻ em” với hơn 200 lượt người là phụ nữ người dân tộc thiểu số, lao động nhập cư đang sinh sống và làm việc tại địa phương, nạn nhân bạo lực gia đình... tham dự.

Tại Hội nghị, Hội LHPN Quận đã chia sẻ nội dung "Vận dụng văn hóa ứng xử trong phòng, chống bạo lực gia đình"; ngoài ra, bà Lê Hồng Vịnh - Báo cáo viên pháp luật Quận, đã phổ biến những quy định liên quan đến bạo hành trong gia đình, kỹ năng để tự bảo vệ mình, văn hóa ứng xử trong gia đình…. Qua đó, giúp các gia đình nhận thức rõ hơn những vấn đề liên quan đến bạo lực gia đình, từ đó hạn chế bạo lực xảy ra, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no.

Cũng trong dịp này, các Luật sư đến từ Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh đã tư vấn pháp lý miễn phí cho 16 trường hợp liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp, thuế chuyền quyền sử dụng đất, quy định cấp Chứng minh Nhân dân (Thẻ căn cước đối với trường hợp mất giấy gốc), chuyển hộ khẩu nhiều nơi (chủ yếu là phụ nữ dân tộc), mất giấy khai sinh, chuyển trường cho con từ các tỉnh về Thành phố...

Tháng Mười 14, 2019

Hiện nay, tình trạng khai thác cát trái phép trên các dòng sông diễn biến phức tạp, gây mất an ninh, trật tự. Một số đoạn sông do các đối tượng khai thác cát trái phép đã sạt lở khiến nhiều diện tích đất nông nghiệp và các công trình xây dựng ven sông bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nhằm tăng cường phổ biến pháp luật, ngăn ngừa, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật về khai thác cát trái phép nói riêng và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản nói chung, sau đây xin giới thiệu một số quy định của Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, cụ thể như sau:

Điều 40. Vi phạm quy định về công suất được phép khai thác

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với hành vi khai thác vượt dưới 15% so với công suất được phép khai thác hàng năm ghi trong giấy phép khai thác khoáng sản hoặc tổng khối lượng khoáng sản nguyên khai đã khai thác trong năm vượt dưới 5.000 tấn, cụ thể như sau:

a) Phạt cảnh cáo đối với khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường của hộ kinh doanh;

b) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với khai thác cát, sỏi lòng sông; than bùn; khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

c) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với khai thác nước khoáng; khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

2. Phạt tiền đối với hành vi khai thác vượt quá công suất được phép khai thác hàng năm ghi trong giấy phép khai thác khoáng sản từ 15% đến dưới 25% hoặc tổng khối lượng khoáng sản nguyên khai đã khai thác trong năm vượt từ 5.000 tấn đến dưới 10.000 tấn, cụ thể như sau:

a) Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường của hộ kinh doanh.

b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với khai thác cát, sỏi lòng sông; khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

c) Từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với khai thác nước khoáng; khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

3. Phạt tiền đối với trường hợp khai thác vượt công suất được phép khai thác hàng năm nêu trong giấy phép khai thác khoáng sản từ 25% đến dưới 50% hoặc tổng khối lượng khoáng sản nguyên khai đã khai thác trong năm vượt từ 5.000 tấn đến dưới 10.000 tấn cụ thể như sau:

a) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường của hộ kinh doanh.

b) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với khai thác cát, sỏi lòng sông; khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

c) Từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với khai thác nước khoáng; khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

4. Phạt tiền đối với trường hợp khai thác vượt công suất được phép khai thác hàng năm nêu trong giấy phép khai thác khoáng sản từ 50% đến dưới 100% hoặc tổng khối lượng khoáng sản nguyên khai đã khai thác trong năm vượt từ 10.000 tấn đến dưới 20.000 tấn cụ thể như sau:

a) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường của hộ kinh doanh.

b) Từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với khai thác cát, sỏi lòng sông; khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

c) Từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với khai thác nước khoáng; khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này;

5. Phạt tiền đối với trường hợp khai thác vượt công suất được phép khai thác hàng năm nêu trong giấy phép khai thác khoáng sản từ 100% trở lên hoặc tổng khối lượng khoáng sản nguyên khai đã khai thác trong năm vượt từ 100.000 tấn trở lên cụ thể như sau:

a) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường của hộ kinh doanh;

b) Từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với khai thác cát, sỏi lòng sông; than bùn; khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

c) Từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với khai thác nước khoáng; khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả.

Điều 44. Vi phạm về khai thác khoáng sản mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

1. Phạt tiền đối với hành vi khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, cụ thể như sau:

a) Từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng khi khối lượng khoáng sản đã khai thác đến dưới 10m3;

b) Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng khi khối lượng khoáng sản đã khai thác từ 10m3 đến dưới 15m3;

c) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng khi khối lượng khoáng sản đã khai thác từ 15m3 đến dưới 20m3;

d) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng khi khối lượng khoáng sản đã khai thác từ 20m3 đến dưới 30m3;

đ) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng khi khối lượng khoáng sản đã khai thác từ 30m3 đến dưới 40m3;

e) Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng khi khối lượng khoáng sản đã khai thác từ 40 m3 đến dưới 50 m3;

g) Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng khi khối lượng khoáng sản đã khai thác từ 50m3 trở lên, trừ trường hợp quy định tại điểm h khoản này;

h) Từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng khi khối lượng khoáng sản là cát, sỏi lòng sông đã khai thác từ 50m3 trở lên.

2. Phạt tiền đối với hành vi khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, cụ thể như sau:

a) Từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường của hộ kinh doanh.

b) Từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

Tháng Mười Một 12, 2019

Ngày 18/9/2019, Cụm thi đua 2, khối quận, huyện gồm: Quận 4, Quận 6, Quận 8, quận Phú Nhuận, quận Bình Thạnh, quận Tân Phú, quận Gò Vấp. Tổ chức Hội thi Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật bằng tiếng dân tộc năm 2019. Đến tham dự hội thi có Ông Tăng Cẩm Vinh – Phó Trưởng ban Ban Dân tộc thành phố, ông Võ Thành Minh – Quận ủy viên – Phó Chủ tịch UBND quận Phú Nhuân cùng đại diện lãnh đạo, 11 thí sinh đại diện cho các Quận và hơn 80 đồng bào dân tộc đã đến tham dự cổ vũ cho Hội thi.

Phát biểu khai mạc ông Võ Thành Minh – Quận ủy viên – Phó Chủ tịch quận Phú Nhuận, thay mặt cho lãnh đạo Cụm thi đua 2 khối các quận, huyện đã động viên các thí sinh nỗ lực, tự tin tham gia thật tốt phần thi của mình để đạt kết quả tốt nhất góp phần cho hội thi được thành cônghy vọng rằng, Hội thi năm nay là sự khởi đầu cho một trong các giải pháp góp phần cho công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc ngày một hiệu quả hơn giúp cho đồng bào của mình hiểu biết đầy đủ và đúng đắn các quy định của pháp luât một cách thật dễ hiểu, dễ làm góp phần vào việc chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước và bảo vệ quyền lợi cho cộng đồng dân tộc mình.

Trong phần tuyết trình, các thí sinh tham gia đã đưa đến Hội thi các nội dung cơ bản về chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc, các luật về An ninh mạng; Luật Bảo vệ môi; Luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2007...Với sự chuẩn bị chu đáo và tự tin, môt số thí sinh đã làm tốt phần thuyết trình của mình giúp chuyển tải tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước bằng tiếng dân tộc một cách xuất sắc được các vị giám khảo khen ngợi và sự cổ vũ sôi nỗi của các cổ động viên tham dự.

Kết quả hội thi, giải nhất Quận Bình Thạnh, giải nhì Quận 8, giải ba quận Tân Phú và giải khuyến khích cho các quận Phú Nhuận, Tân Phú, Bình Thạnh và Quận 6.

Tháng Mười Hai 24, 2019

Ngày 19 tháng 11 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 01 năm 2020. Nghị định số 91/2019/NĐ-CP thay thế Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và bãi bỏ điểm đ khoản 3 và điểm i khoản 6 Điều 57 của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ.

Bên cạnh các điều khoản quy định xử phạt đối với các hành vi vi phạm cụ thể trong lĩnh vực đất đai thì Nghị định số 91/2019/NĐ-CP có một số điểm đáng chú ý:

1. Quy định thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm đối với các hành vi vi phạm được xác định là đã kết thúc (Khoản 3 Điều 4)

Ngoài các trường hợp quy định tại Khoản 3 thì các hành vi vi phạm hành chính về đất đai được xác định là hành vi vi phạm đang được thực hiện.

2. Quy định về việc áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính và thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp có giao dịch về quyền sử dụng đất đối với bên chuyển quyền và bên nhận chuyển quyền sử dụng đất (Khoản 4 Điều 5)

3. Quy định việc xác định số lợi bất hp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (Điều 7)

4. Quy định về xác định diện tích đất vi phạm và mức phạt hành vi vi phạm hành chính (Điều 8)

5. Quy định về Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai được lập theo quy định tại Điều 58 của Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 97/2017/NĐ-CP .

Tháng Sáu 3, 2019

Ngày 06/5/2019, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Nhà Bè phối hợp với Trường Trung học phổ thông Long Thới và Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phiên tòa giả định xét xử vụ án hình sự về xâm hại tình dục trẻ em. Chương trình đã thu hút hơn 980 cán bộ, giáo viên, học sinh trường Trung học phổ thông Long Thới tham dự.

Đây là hoạt động ý nghĩa, nhằm tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, góp phần trang bị kiến thức pháp luật hình sự, đặc biệt là quy định liên quan hành vi xâm hại tình dục đối với người chưa thành niên; giúp các em học sinh có kiến thức và kỹ năng phòng chống, tự bảo vệ bản thân cũng như cách xử lý khi bị xâm hại./.

Tháng Năm 4, 2019

Ngày 04/4/2019, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 11, Phòng Tư pháp đã tổ chức phổ biến Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 với gần 600 chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn Quận tham dự.

Tại Hội nghị, Tiến sĩ Phan Anh Tuấn - Trưởng bộ môn Luật Hình sự Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã phổ biến những điểm mới của Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật số 12/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; bảo vệ chủ quyền, an ninh của đất nước, quyền con người, quyền công dân... tạo môi trường xã hội và môi trường sinh thái an toàn, lành mạnh cho người dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế./.

Tháng Mười 14, 2019

Ngày 13 tháng 8 năm 2019, Đảng ủy Cơ quan Đảng, đoàn thể Quận 1 đã tổ chức Hội thi tìm hiểu Di chúc và các tác phẩm tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự Hội thi có Đồng chí Trần Kim Yến - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; đồng chí Hoàng Thị Tố Nga - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; đồng chí Nguyễn Kim Đức - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Dân vận Quận ủy, Bí thư Đảng ủy Cơ quan và 10 chi bộ đến từ các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Quận ủy, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận, Cơ quan MTTQ quận, Cơ quan Hội Liên hiệp phụ nữ quận, Cơ quan Quận đoàn và Cơ quan Liên đoàn lao động quận.

Hội thi đã diễn ra trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, đồng thời nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các đội tham dự đã trải qua 5 phần thi: Tự giới thiệu, phần thi trắc nghiệm, hiểu ý đồng động, mở ô chữ và trình bày về Di chúc; đặc biệt phần thi trình bày về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện bằng nhiều hình thức phong phú. Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao: 6 giải khuyến khích (Chi bộ Văn phòng Quận ủy, Ban Dân vận Quận ủy, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận, Cơ quan Mặt trận Tổ quốc quận, Cơ quan Liên đoàn lao động quận); 02 giải ba (Chi bộ Cơ quan Quận Đoàn và Chi bộ Cơ quan Hội Liên hiệp phụ nữ quận); 01 giải nhì (Chi bộ Ban Tuyên giáo Quận ủy) và 01 giải nhất (Chi bộ Ban Tổ chức Quận ủy).

Hội thi đã khép lại nhưng tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực và tình cảm gắn bó trong mỗi cán bộ, đảng viên Cơ quan Đảng, đoàn thể Quận 1 thì vẫn mãi là một nét đẹp; thông qua đó bồi dưỡng tình cảm, thúc đẩy tinh thần tự giác trong mỗi cá nhân và góp phần tạo sự lan tỏa, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Tháng Mười 14, 2019

Thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019, sáng ngày 15/9/2019, Phòng Tư pháp huyện Hóc Môn đã phối hợp với Phòng Y tế huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền các quy định pháp luật trong lĩnh vực y tế. Hội nghị thu hút hơn 350 đại biểu là chủ cơ sở kinh doanh thuốc tây, bác sĩ, y sĩ các phòng khám chuyên khoa trên địa bàn huyện tham dự.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn TrườngTrưởng phòng Y tế huyện đã phổ biến Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ ban hành quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; Thông tư số 21/2019/TT-BYT ngày 21/8/2019 của Bộ Y tế hướng dẫn thí điểm hoạt động y học gia đình và các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động hành nghề y dược tư nhân trong lĩnh vực y tế của chủ cơ sở kinh doanh thuốc tây, bác sĩ, y sĩ, các phòng khám chuyên khoa./.

Tháng Mười Một 21, 2019

Ngày 08 tháng 11 năm 2019, tại Hội trường A - Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, tổ chức Hội nghị kỷ niệm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11/2013 - 09/11/2019) và gặp gỡ các tổ chức bổ trợ tư pháp trên địa bàn quận năm 2019 thực hiện Kế hoạch số 456/KH-UBND ngày 01/8/2019 của Ủy ban nhân dân quận về tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - 9/11” trên địa bàn quận năm 2019 và Kế hoạch số 604/KH-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận về tổ chức Hội nghị kỷ niệm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11/2013 - 09/11/2019) và gặp gỡ các tổ chức bổ trợ tư pháp trên địa bàn quận năm 2019.

Hội nghị tham dự gồm đại diện lãnh đạo Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp; đại diện Lãnh đạo Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp; thường trực Quận ủy; đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân quận; đại diện Lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Quận ủy; thường trực Ủy ban nhân dân quận; đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận; Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội quận; thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận; báo cáo viên pháp luật quận; thủ trưởng cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận, Chi cục Thuế quận, Công an quận, Viện Kiểm sát nhân dân quận, Tòa án nhân dân quận, Chi cục Thi hành án dân sự quận; Chi Hội Luật gia Văn phòng Quận hội; ban chấp hành Chi Hội Luật gia cơ quan Khối Đảng - Đoàn thể quận; ban chấp hành Chi Hội Luật gia Tòa án nhân dân quận; ban chấp hành Chi Hội Luật gia cơ quan Khối chính quyền quận; ban chấp hành Chi Hội Luật gia Trung tâm tư vấn pháp luật quận; Bí thư Đảng ủy phường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Công chức Tư pháp Hộ tịch 10 phường; Ban chấp hành Chi Hội Luật gia 10 phường; các luật sư, các luật gia, thừa phát lại, công chứng viên đang tham gia hoạt động trên địa bàn quận./.