Tháng Sáu 15, 2019

Chiều ngày 14/6/2019, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Cần Giờ đã tổ chức giao ban công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nội dung Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật và Thông tư 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp về quy định bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Hội nghị có sự tham dự của Bà Đoàn Thị Ngọc Cẩm - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện cùng hơn 29 thành viên Hội đồng và đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn cùng tham dự.

Qua buổi làm việc, Bà Đoàn Thị Ngọc Cẩm đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị thành viên và UBND các xã, thị trấn đã có sự chủ động tham mưu, tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo lĩnh vực ngành, đơn vị phụ trách đến cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới các đơn vị cần tiếp tục phát huy vai trò của từng thành viên trong việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại đơn vị gắn với nhiêm vụ chuyên môn, đảm bảo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đạt chất lượng, đi vào chiều sâu, tránh hình thức. Tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ công chức, người lao động và nhân dân các nội dung liên quan lĩnh vực phụ trách đảm bảo mỗi đơn vị từ nay đến cuối năm 2019 có ít nhất 01 nội dung tổ chức tuyên truyền, phổ biến tại 07 xã, thị trấn. Riêng đối với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn cần chủ động và tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân tại địa phương bằng nhiều hình thức phù hợp; theo dõi, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện các nội dung chỉ đạo của huyện và kế hoạch địa phương đã đề ra liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật định kỳ hàng quý, 6 tháng để tìm ra giải pháp thực hiện và làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức tại địa phương cũng như biểu dương, khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác. Ngoài ra, các địa phương cần kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác về huyện để có hướng chỉ đạo thực hiện thống nhất.

                                                              

Tháng Một 4, 2019

         Ngày 28/12/2018, Bộ trưởng Lê Thành Long đã ký Quyết định số 3137/QĐ-BTP về việc phê duyệt và công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2018 của Ngành Tư pháp. Dưới đây, Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp xin trân trọng giới thiệu tới độc giả 10 sự kiện nổi bật năm 2018 của Ngành Tư pháp.

1. Công tác của Bộ, Ngành tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp và ghi nhận của Đảng và Nhà nước

          Năm 2018, Bộ, Ngành Tư pháp tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ và đồng bào, cử tri cả nước đối với các lĩnh vực công tác của Bộ, Ngành. Cùng với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phụ trách lĩnh vực công tác tư pháp, Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Uỷ ban kiểm tra Trung ương... đã làm việc và có nhiều chỉ đạo quan trọng đối với công tác của Bộ, Ngành. Đồng thời, các lĩnh vực công tác của Bộ, Ngành cũng đã nhận được sự quan tâm của cử tri cả nước thông qua các ý kiến chất vấn của đại biểu Quốc hội gửi đến Bộ trưởng Bộ Tư pháp tại phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV.
Bên cạnh đó, với những nỗ lực, cố gắng trong suốt thời gian qua, Bộ, Ngành Tư pháp từ Trung ương đến địa phương đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao thông qua kết quả lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ ở các cấp. Đây là cơ sở để Bộ, Ngành Tư pháp vững bước đi lên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý nhà nước và phục vụ người dân trong thời gian tới.

          2. Chuyển biến mới về chất lượng trong xây dựng, thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật; nhận diện, đề xuất khung pháp lý đối với tiền và tài sản mã hóa

          Thực hiện Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV về hoạt động chất vấn tại Phiên họp thứ 22, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã chủ động, kịp thời hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Trong năm, các Bộ, Ngành đã tích cực hoàn thiện 16 dự án luật, 01 pháp lệnh và nhiều nghị quyết, văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh. Bộ Tư pháp đã thẩm định đúng thời hạn 246 đề nghị xây dựng và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; thẩm định 57 điều ước quốc tế và góp ý hàng nghìn văn bản, đề án khác. Trong quá trình thẩm định, Bộ Tư pháp đã quán triệt nghiêm quan điểm của Đảng và chỉ đạo của Chính phủ để bảo đảm không đưa các quy định về tổ chức, bộ máy, các loại phụ cấp ưu đãi, trách nhiệm, đặc thù theo ngành, nghề vào các luật, pháp lệnh chuyên ngành; tăng cường kiểm soát các điều kiện kinh doanh, thủ tục cấp phép, thủ tục hành chính, các quy định về kiểm tra chuyên ngành... Các ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp đã được các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu hoàn thiện dự án, dự thảo, được Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các vị Đại biểu Quốc hội tham khảo khi quyết định thông qua các dự án luật. Hầu hết các dự án do Chính phủ trình được thông qua với tỷ lệ trên 80%.

          Trong năm, Bộ Tư pháp đã từng bước tiếp cận những vấn đề mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang đặt ra, trong đó, đáng chú ý là vấn đề pháp lý liên quan đến tiền và tài sản mã hóa nói riêng, hệ sinh thái số nói chung. Bộ đã hoàn thiện Báo cáo Thủ tướng Chính phủ “Về việc rà soát, đánh giá toàn diện thực trạng pháp luật, thực tiễn về tài sản ảo, tiền ảo ở Việt Nam và quốc tế; nhận diện, đề xuất các định hướng hoàn thiện” để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có sự chỉ đạo cho việc xây dựng khung pháp lý về vấn đề này.

          3. Tổng kết 5 năm “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và Lễ Hưởng ứng Ngày pháp luật tạo dấu mốc quan trọng, thúc đẩy ý thức thượng tôn pháp luật

          Năm 2018 đánh dấu 5 năm “Ngày Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” được quy định trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Qua tổng kết thực hiện, rất nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả đã được triển khai thực hiện và đi vào nền nếp. Tinh thần của Ngày Pháp luật lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống một cách nhanh chóng, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người dân, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của từng Bộ, ngành, địa phương.
                       Đặc biệt, ngày 09/11/2018, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các Bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương tổ chức thành công “Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018”. Đây là dấu mốc quan trọng trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nhằm tổng kết, đánh giá kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm sau 05 năm triển khai Ngày Pháp luật. Phát biểu tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp tích cực của Ngành Tư pháp, của cấp ủy Đảng, các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp; đồng thời chỉ đạo định hướng tiếp tục lan tỏa tinh thần Ngày Pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật.

          4. Hệ thống Thi hành án dân sự đạt được nhiều kết quả quan trọng, nỗ lực từng bước đổi mới công tác thi hành án

          Cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhằm lãnh đạo toàn diện việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính giai đoạn 2018 - 2021, trong năm, Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp đã ban hành Nghị quyết số 31-NQ/BCS về công tác này. Trên cơ sở đó, toàn Hệ thống Thi hành án dân sự đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhất là trong bối cảnh số việc và tiền thụ lý tiếp tục tăng cao so với năm 2017 (tăng 5,06% về việc và 13,32% về tiền). Năm 2018, Hệ thống Thi hành án dân sự đã thi hành xong gần 571.708 việc và trên 34.520 tỷ đồng; công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế đã đạt nhiều kết quả. Đặc biệt, đã giải quyết dứt điểm 74 vụ việc (chiếm trên 70%) số vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài nhiều năm, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
Cùng với đó, toàn Hệ thống đã có sự nỗ lực từng bước đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê thi hành án dân sự trong toàn Hệ thống được đổi mới và có chuyển biến rõ rệt với việc ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai, vận hành phần mềm Quản lý thi hành án dân sự trong toàn hệ thống; đã cấp 7.171 tài khoản sử dụng và cập nhật 431.666 hồ sơ thi hành án vào phần mềm.

5. Tạo dựng tiền đề cho việc thực hiện chủ trương nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật

          Ngày 26/02/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 242/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018 - 2022, trong đó xác định 07 nhóm nhiệm vụ trên các lĩnh vực, như: tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong công tác tổ chức thi hành pháp luật; hoàn thiện thể chế về tổ chức thi hành và theo dõi thi hành pháp luật; đổi mới công tác theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật; tăng cường năng lực phản ứng chính sách trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật... Đây là văn bản cụ thể hóa nhiều nội dung của Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Hiến pháp năm 2013 nhằm thực hiện bước chuyển hướng chỉ đạo chiến lược từ việc đặt trọng tâm vào xây dựng và hoàn thiện pháp luật sang hoàn thiện và tổ chức thực thi pháp luật.
          Triển khai thực hiện Đề án, các Bộ, ngành, địa phương đã ban hành Kế hoạch để tổ chức thực hiện; Bộ Tư pháp đã phối hợp với các Bộ, ngành địa phương Tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triển triển khai thực hiện Đề án; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế có liên quan... Ngay trong năm 2018, Bộ đã tập trung vào việc tổ chức theo dõi thi hành pháp luật trong các lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2018 là điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; y tế; lao động - thương binh và xã hội… tại 14 cơ quan, địa phương để kịp thời nắm bắt, đánh giá tình hình tổ chức thực hiện pháp luật, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật tại các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.

          6. Đột phá trong giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam - Lào; tăng cường hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp, tương trợ tư pháp

          Ngày 23/11/2018, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã ký Quyết định số 2157/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 119 cá nhân hiện đang cư trú tại xã A Dơi, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, chấm dứt tình trạng sống không giấy tờ, không quốc tịch sau hàng chục năm, đáp ứng lòng mong mỏi của bà con. Đây là kết quả sau 5 năm thực hiện Thỏa thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước, tăng cường mốiquan hệ láng giềng tốt đẹp Việt Nam - Lào, góp phần ổn định tình hình chính trị tại địa phương, ổn định vùng biên giới hai nước.
           Cùng với đó, công tác hợp tác quốc tế về pháp luật và tương trợ tư pháp với các quốc gia tiếp tục được tăng cường: Bộ Tư pháp và các tỉnh, thành phố có liên quan của Việt Nam đã phối hợp với Bộ Tư pháp Lào tổ chức thành công Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào mở rộng lần thứ tư; tham gia tích cực, đóng góp vào thành công Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp các nước ASEAN (ALAWMM) lần thứ 10 tại thủ đô Viêng-Chăn, Lào... Đặc biệt, nhân chuyến thăm chính thức Hung-ga-ri của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, ngày 10/9/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền của Chủ tịch nước đã ký Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước Hung-ga-ri, mở đầu cho việc thực hiện mục tiêu hiện đại hóa các Hiệp định tương trợ tư pháp thế hệ cũ, thể hiện vai trò tích cực và chủ động của Bộ Tư pháp là cơ quan quản lý nhà nước về tương trợ tư pháp, góp phần đẩy mạnh hợp tác tư pháp giữa hai nước.

             7. Công tác cải cách hành chính đạt kết quả tích cực, tạo thuận lợi trong giải quyết yêu cầu của người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành
               Ngày 02/5/2018, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, Bộ Tư pháp xếp thứ 4/19 Bộ, tăng 2 bậc so với năm trước và 5 bậc so với đầu nhiệm kỳ; được đánh giá là Bộ có chỉ số cao nhất về chỉ đạo điều hành cải cách hành chính.
Phát huy những kết quả đạt được, năm 2018, Bộ Tư pháp đã tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác này và đạt được nhiều kết quả. Bộ đã ban hành 10 quyết định công bố thủ tục hành chính mới trong 08 lĩnh vực: hòa giải thương mại, quốc tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước, trợ giúp pháp lý, lý lịch tư pháp, hòa giải ở cơ sở, tiếp cận thông tin. Đặc biệt, Bộ Tư pháp đã xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến lý lịch tư pháp và yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của một số Bộ; phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 49/94 (chiếm 52,13%) điều kiện kinh doanh trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. Trong công tác chỉ đạo, điều hành, Bộ đã thực hiện cắt giảm và lồng ghép khoảng 20% hội nghị, hội thảo, các chuyến công tác địa phương; phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo, từng bước khắc phục tình trạng chồng chéo trong yêu cầu Bộ, ngành, địa phương báo cáo côngtác...

               8. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực pháp luật và tư pháp được thực hiện đồng bộ, toàn diện, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ của Bộ, Ngành

          Năm 2018, công tác đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, Ngành Tư pháp tiếp tục được đổi mới theo hướng gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh, tăng cường trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp để công chức, viên chức có thể làm tốt công việc ở vị trí của mình. Việc đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện đồng bộ, có kế hoạch và quy hoạch. Vị trí việc làm, ngạch công chức, viên chức là yêu cầu chủ đạo của nội dung chương trình, phương thức bồi dưỡng và việc cử công chức, viên chức tham gia các khóa học. Trong năm, đã có gần 9.000 lượt công chức, viên chức đơn vị thuộc Bộ, Hệ thống Thi hành án dân sự và hơn 4.700 lượt cán bộ, công chức làm công tác hộ tịch của các tỉnh, thành phố được đào tạo, bồi dưỡng. Học viện Tư pháp thực hiện tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng cho 4.057 học viên nguồn thẩm phán, kiểm sát viên, nghề luật sư, công chứng...; Trường Đại học Luật Hà Nội tuyển sinh, đào tạo cho 3.011 sinh viên…; các Trường trung cấp Luật thuộc Bộ đã tiếp tục phát huy vai trò trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành cho cán bộ tư pháp cơ sở.

          9. Công nghệ thông tin được ứng dụng mạnh mẽ, phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân và tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ, Ngành

          Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2017, Bộ Tư pháp đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng 5 Bộ có chỉ số cao nhất về xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử. Việc ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ, Ngành Tư pháp tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, ngày càng phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân, đồng thời tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ, Ngành. Trong năm, Bộ Tư pháp đã ban hành Khung Chính phủ điện tử của Bộ phiên bản 1.0; đưa phần mềm hỗ trợ pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật sau khi nâng cấp vào hoạt động; tiếp tục triển khai nhiều phần mềm ứng dụng từ Trung ương đến địa phương và liên tục hỗ trợ kỹ thuật cho gần 20.000 người dùng; hệ thống hội nghị truyền hình của Bộ phục vụ hơn 80 cuộc họp trực tuyến. Bộ Tư pháp là một trong những Bộ đầu tiên thực hiện việc kết nối các hệ thống thông tin của Bộ với trục NGSP (hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương). Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong một số lĩnh vực đạt hơn 1 triệu hồ sơ tiếp nhận, xử lý trực tuyến. Đặc biệt, Bộ Tư pháp đã hỗ trợ đào tạo và triển khai Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch tại 50 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, vượt mục tiêu đề ra. Tổng số lượng hồ sơ trên Hệ thống đạt hơn 5.300.000. Bộ đang nỗ lực đưa Hệ thống vào hoạt động chính thức trên phạm vi toàn quốc vào năm 2019.

          10. Tên của Bộ trưởng Bộ Tư pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được đặt cho một tuyến phố mới ở Thủ đô Hà Nội

          Ngày 05/12/2018, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV đã thông qua Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó, cố Bộ trưởng Vũ Trọng Khánh được đặt cho một tuyến phố mới trên địa bàn quận Hà Đông.

           Đồng chí Vũ Trọng Khánh (1912-1996), quê quán thôn Cự Đà, Thanh Oai, Hà Đông (nay là Hà Nội) là một trí thức yêu nước tiêu biểu, có đức, có tài, có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nền Tư pháp Việt Nam. Ngay sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Ông được Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa giao chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Với tinh thần không thể để đất nước một ngày không có pháp luật, Ông đã tranh thủ ý kiến của nhiều trí thức, luật gia nổi tiếng, soạn thảo để Chính phủ lâm thời ban hành hơn 30 Sắc lệnh làm nền tảng cho thể chế của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đặc biệt, với trình độ luật học uyên bác, Ông đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh giao trọng trách tham gia soạn thảo bản Hiến pháp năm 1946 - với những tư tưởng về dân chủ, pháp quyền tiến bộ, còn nguyên giá trị cho đến ngày nay. Việc có một đường phố đầu tiên trên địa bàn Thủ đô, ngay tại quê hương của cố Bộ trưởng là việc làm hết sức ý nghĩa, thể hiện sự ghi nhận, vinh danh của thành phố đối với những đóng góp to lớn của đồng chí Vũ Trọng Khánh trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nền Tư pháp Việt Nam nói riêng và của Bộ, Ngành Tư pháp nói chung.

                                                                                                               Nguồn: Cổng thông tin Bộ Tư pháp

Tháng Một 5, 2019

Nhằm chuẩn hóa chương trình, nội dung, tài liệu bồi dưỡng làm cơ sở để Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương tham khảo, áp dụng trong quá trình tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thuộc phạm vi quản lý; phần nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật đáp ứng yêu cầu đổi mới, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 28/12/2018, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 3147/QĐ về ban hành Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, với những mục tiêu cụ thể:
a) Về kiến thức: Giúp báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật nắm được vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; chủ trương, chính sách của Đảng, các quy định pháp luật mới của Nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; các quy định pháp luật liên quan trực tiếp tới hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.
b) Về kỹ năng nghiệp vụ
- Củng cố, trau dồi những kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản trong quá trình thực hiện các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; đồng thời xây dựng, hình thành thói quen vận dụng các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết để thực thi hiệu quả công việc.
- Bồi dưỡng một số kỹ năng đặc thù, phù hợp với tính chất công việc của từng báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

ĐÍnh kèm: QĐ3147

Tháng Năm 4, 2019

Ngày 04/4/2019, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 11, Phòng Tư pháp đã tổ chức phổ biến Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 với gần 600 chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn Quận tham dự.

Tại Hội nghị, Tiến sĩ Phan Anh Tuấn - Trưởng bộ môn Luật Hình sự Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã phổ biến những điểm mới của Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật số 12/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; bảo vệ chủ quyền, an ninh của đất nước, quyền con người, quyền công dân... tạo môi trường xã hội và môi trường sinh thái an toàn, lành mạnh cho người dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế./.

Tháng Mười 14, 2019

Ngày 13 tháng 8 năm 2019, Đảng ủy Cơ quan Đảng, đoàn thể Quận 1 đã tổ chức Hội thi tìm hiểu Di chúc và các tác phẩm tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự Hội thi có Đồng chí Trần Kim Yến - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; đồng chí Hoàng Thị Tố Nga - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; đồng chí Nguyễn Kim Đức - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Dân vận Quận ủy, Bí thư Đảng ủy Cơ quan và 10 chi bộ đến từ các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Quận ủy, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận, Cơ quan MTTQ quận, Cơ quan Hội Liên hiệp phụ nữ quận, Cơ quan Quận đoàn và Cơ quan Liên đoàn lao động quận.

Hội thi đã diễn ra trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, đồng thời nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các đội tham dự đã trải qua 5 phần thi: Tự giới thiệu, phần thi trắc nghiệm, hiểu ý đồng động, mở ô chữ và trình bày về Di chúc; đặc biệt phần thi trình bày về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện bằng nhiều hình thức phong phú. Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao: 6 giải khuyến khích (Chi bộ Văn phòng Quận ủy, Ban Dân vận Quận ủy, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận, Cơ quan Mặt trận Tổ quốc quận, Cơ quan Liên đoàn lao động quận); 02 giải ba (Chi bộ Cơ quan Quận Đoàn và Chi bộ Cơ quan Hội Liên hiệp phụ nữ quận); 01 giải nhì (Chi bộ Ban Tuyên giáo Quận ủy) và 01 giải nhất (Chi bộ Ban Tổ chức Quận ủy).

Hội thi đã khép lại nhưng tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực và tình cảm gắn bó trong mỗi cán bộ, đảng viên Cơ quan Đảng, đoàn thể Quận 1 thì vẫn mãi là một nét đẹp; thông qua đó bồi dưỡng tình cảm, thúc đẩy tinh thần tự giác trong mỗi cá nhân và góp phần tạo sự lan tỏa, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Tháng Mười 14, 2019

Thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019, sáng ngày 15/9/2019, Phòng Tư pháp huyện Hóc Môn đã phối hợp với Phòng Y tế huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền các quy định pháp luật trong lĩnh vực y tế. Hội nghị thu hút hơn 350 đại biểu là chủ cơ sở kinh doanh thuốc tây, bác sĩ, y sĩ các phòng khám chuyên khoa trên địa bàn huyện tham dự.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn TrườngTrưởng phòng Y tế huyện đã phổ biến Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ ban hành quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; Thông tư số 21/2019/TT-BYT ngày 21/8/2019 của Bộ Y tế hướng dẫn thí điểm hoạt động y học gia đình và các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động hành nghề y dược tư nhân trong lĩnh vực y tế của chủ cơ sở kinh doanh thuốc tây, bác sĩ, y sĩ, các phòng khám chuyên khoa./.

Tháng Mười Một 21, 2019

Ngày 08 tháng 11 năm 2019, tại Hội trường A - Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, tổ chức Hội nghị kỷ niệm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11/2013 - 09/11/2019) và gặp gỡ các tổ chức bổ trợ tư pháp trên địa bàn quận năm 2019 thực hiện Kế hoạch số 456/KH-UBND ngày 01/8/2019 của Ủy ban nhân dân quận về tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - 9/11” trên địa bàn quận năm 2019 và Kế hoạch số 604/KH-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận về tổ chức Hội nghị kỷ niệm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11/2013 - 09/11/2019) và gặp gỡ các tổ chức bổ trợ tư pháp trên địa bàn quận năm 2019.

Hội nghị tham dự gồm đại diện lãnh đạo Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp; đại diện Lãnh đạo Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp; thường trực Quận ủy; đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân quận; đại diện Lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Quận ủy; thường trực Ủy ban nhân dân quận; đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận; Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội quận; thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận; báo cáo viên pháp luật quận; thủ trưởng cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận, Chi cục Thuế quận, Công an quận, Viện Kiểm sát nhân dân quận, Tòa án nhân dân quận, Chi cục Thi hành án dân sự quận; Chi Hội Luật gia Văn phòng Quận hội; ban chấp hành Chi Hội Luật gia cơ quan Khối Đảng - Đoàn thể quận; ban chấp hành Chi Hội Luật gia Tòa án nhân dân quận; ban chấp hành Chi Hội Luật gia cơ quan Khối chính quyền quận; ban chấp hành Chi Hội Luật gia Trung tâm tư vấn pháp luật quận; Bí thư Đảng ủy phường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Công chức Tư pháp Hộ tịch 10 phường; Ban chấp hành Chi Hội Luật gia 10 phường; các luật sư, các luật gia, thừa phát lại, công chứng viên đang tham gia hoạt động trên địa bàn quận./.

Tháng Tám 8, 2019

Ngày 11/6/2019, Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức tổ chức Hội nghị triển khai Luật Tố cáo và các văn bản pháp luật có liên quan với sự tham dự gần 250 đại biểu đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp quận, phường, Ban chỉ huy Công an, Ban chỉ huy Quân sự, Ban bảo vệ dân phố và công chức tư pháp trên địa bàn quận.

Tại Hội nghị, Luật sư Dương Quang Thọ đã phổ biến những nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật Tố cáo năm 2018 như: bổ sung nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo; các trường được tiếp nhận xử lý và không được tiếp nhận, xử lý đơn tố cáo nặc danh; quy định người tố cáo có quyền rút tố cáo; tạm đình chỉ hoặc đình chỉ việc giải quyết tố cáo; rút ngắn thời hạn giải quyết tố cáo từ 60 ngày thành 30 ngày kể từ ngày thụ lý tố cáo. Đặc biệt, Luật Tố cáo năm 2018 quy định cụ thể về trình tự, thủ tục bảo vệ khi người tố cáo có văn bản đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ. Luật Tố cáo năm 2018 có 09 chương, 67 điều, được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.

Thông qua Hội nghị, góp phần phổ biến Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang thuộc các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 12 phường trên địa bàn; từ đó tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến người dân ở cơ sở./.       

Tháng Tư 4, 2019

Thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở năm 2019, Ủy ban nhân dân Phường 12, Quận 11 đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác hòa giải cơ sở năm 2018 và lồng ghép phổ biến pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, giao thông đường bộ cho các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn phường.

Trong thời gian qua, công tác hòa giải cơ sở luôn được Ủy ban nhân dân phường quan tâm, triển khai thực hiện theo quy định; thường xuyên tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các hòa giải viên, góp phần nâng cao tỷ lệ hòa giải thành, tránh để phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ Nhân dân.

Cũng trong tháng 3/2019, UBND Phường đã tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, giao thông đường bộ và giải đáp thắc mắc cho người dân trên địa bàn. Tại Hội nghị, Ông Lê Võ Năm – Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an Quận 11 đã giới thiệu các nội dung cơ bản của Luật Phòng cháy và chữa cháy, Nghị định 83/2017/NĐ – CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy và hướng dẫn Nhân dân cách thức sử dụng thiết bị phòng cháy, chữa cháy; qua đó, ngăn ngừa, hạn chế thấp nhất các nguy cơ, thiệt hại do cháy, nổ gây ra./.

 

September 4, 2019

Thực hiện Quyết định số 3147/QĐ-BTP ngày 28/12/2018 của Bộ Tư pháp quy định về Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; ngày 28/5/2019, Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật quận Bình Thạnh đã tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn quận năm 2019.

Tại Hội nghị, Tiến sĩ - Luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường - Trưởng Ban phổ biến giáo dục pháp luật, Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh đã giới thiệu một số kỹ năng cơ bản trong phổ biến, giáo dục pháp luật như: kỹ năng chọn nội dung chủ đề, đề tài, kỹ năng nói, kỹ năng tuyên truyền…

Qua tập huấn, đã trang bị kiến thức và kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, từ đó, đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp đến các tầng lớp Nhân dân; góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong Nhân dân, ngăn ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.