Tháng Mười Hai 24, 2019

Sáng ngày 29/11/2019, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện đã phối hợp Trung tâm Trọng tài thương mại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Trọng tài thương mại và các văn bản liên quan cho 55 người là đại diện các công ty, doanh nghiệp trú đóng trên địa bàn huyện, cán bộ các phòng, ban huyện.

Tại Hội nghị, ông Vũ Trọng Khang – Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài thương mại đã phổ biến nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Luật Trọng tài thương mại cũng như các quy định cơ bản của Luật Trọng tài thương mại; đồng thời, đã giải đáp một số vướng mắc trong việc tranh chấp thương mại của các công ty, doanh nghiệp trú đóng trên địa bàn huyện./.           

Tháng Mười Hai 24, 2019

Sáng ngày 29/11/2019, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện đã phối hợp Trung tâm Trọng tài thương mại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Trọng tài thương mại và các văn bản liên quan cho 55 người là đại diện các công ty, doanh nghiệp trú đóng trên địa bàn huyện, cán bộ các phòng, ban huyện.

Tại Hội nghị, ông Vũ Trọng Khang – Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài thương mại đã phổ biến nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Luật Trọng tài thương mại cũng như các quy định cơ bản của Luật Trọng tài thương mại; đồng thời, đã giải đáp một số vướng mắc trong việc tranh chấp thương mại của các công ty, doanh nghiệp trú đóng trên địa bàn huyện./.           

Tháng Mười Hai 24, 2019

Sáng ngày 29/11/2019, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện đã phối hợp Trung tâm Trọng tài thương mại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Trọng tài thương mại và các văn bản liên quan cho 55 người là đại diện các công ty, doanh nghiệp trú đóng trên địa bàn huyện, cán bộ các phòng, ban huyện.

Tại Hội nghị, ông Vũ Trọng Khang – Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài thương mại đã phổ biến nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Luật Trọng tài thương mại cũng như các quy định cơ bản của Luật Trọng tài thương mại; đồng thời, đã giải đáp một số vướng mắc trong việc tranh chấp thương mại của các công ty, doanh nghiệp trú đóng trên địa bàn huyện./.           

Tháng Mười Hai 24, 2019

Ngày 19 tháng 11 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 01 năm 2020. Nghị định số 91/2019/NĐ-CP thay thế Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và bãi bỏ điểm đ khoản 3 và điểm i khoản 6 Điều 57 của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ.

Bên cạnh các điều khoản quy định xử phạt đối với các hành vi vi phạm cụ thể trong lĩnh vực đất đai thì Nghị định số 91/2019/NĐ-CP có một số điểm đáng chú ý:

1. Quy định thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm đối với các hành vi vi phạm được xác định là đã kết thúc (Khoản 3 Điều 4)

Ngoài các trường hợp quy định tại Khoản 3 thì các hành vi vi phạm hành chính về đất đai được xác định là hành vi vi phạm đang được thực hiện.

2. Quy định về việc áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính và thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp có giao dịch về quyền sử dụng đất đối với bên chuyển quyền và bên nhận chuyển quyền sử dụng đất (Khoản 4 Điều 5)

3. Quy định việc xác định số lợi bất hp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (Điều 7)

4. Quy định về xác định diện tích đất vi phạm và mức phạt hành vi vi phạm hành chính (Điều 8)

5. Quy định về Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai được lập theo quy định tại Điều 58 của Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 97/2017/NĐ-CP .

Tháng Mười Hai 24, 2019

 Ngày 05/12/2019 tại Hội trường Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Quận tổ chức Hội thảo tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, Luật trọng tài thương mại và các nội dung khác có liên quan đến quyền và lợi ích của doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động.

Đến dự Hội thảo có bà Trần Ngọc Thảo – Trưởng phòng Tư pháp – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Quận, ông Vũ Trọng Khang – Phó chủ tịch trung tâm trọng tài thương mại TPHCM và  hơn 120 đại biểu là: đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc quận, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân 15 phường; đại diện lãnh đạo công ty, doanh nghiệp trú đóng trên địa bàn quận Phú Nhuận.

        Tại Hội thảo , ông  Nguyễn Quang Thuận  -  báo cáo viên Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh  đã phổ biến nội dung cơ bản về chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, về quyền, lợi ích và nghĩa vụ của doanh nghiệp, của người dân khi tham gia bảo hiểm xã hội nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất thực hiện.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa của bảo hiểm xã hội là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; từ đó xác định trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người sử dụng lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và tự giác, tự nguyện tham gia bảo hiểm xã hội, hướng tới bảo hiểm xã hội đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân./.

Tháng Mười Hai 24, 2019

Ngày 28/11/2019, tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng Chính trị Quận 5, Ban Tuyên giáo Quận ủy, Bảo hiểm xã hội quận, Phòng Tư pháp, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong doanh nghiệp và Doanh nghiệp trên địa bàn Quận 5 với sự tham dự của gần 500 đại biểu bao gồm 2 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Luật Trọng tài Thương mại 2010 và các văn bản có liên quan do Thạc sĩ Vũ Trọng Khang – Phó Chủ tịch Trung tâm trọng tài thương mại TP.HCM Tracent. Tổng thư ký hội trọng tài thương mại thành phố Hồ Chí Minh báo cáo và cũng đã trả lời 5 ý kiến liên quan đến nội dung báo cáo.

Chuyên đề 2: đối thoại các chính sách về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tự nguyện do Bà Nguyễn Ngọc Giao Châu – Trưởng phòng khai thác thu nợ Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh báo cáo và cũng đã trao đổi, giải đáp thắc mắc cho người lao động 15 ý kiến với các nội dung xoay quoanh việc tính lương hưu, được hưởng tỉ lệ phần trăm như thế nào đối với đối tượng đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện và trong nhà nước; ngoài nhà nước; đối tượng được đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Qua buổi tuyên truyền đã tạo điều kiện cho các Doanh nghiệp nắm vững về chế định Trọng tài Thương mại cũng như trình tự thủ tục pháp lý, tranh chấp theo Luật Trọng tài thương mại 2010 và các văn bản có liên quan. Nâng cao việc nhận thức ý nghĩa của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động, người sử dụng lao động; các cơ quan, tổ chức; mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội; nâng cao hiệu quả công tác thi hành Pháp luật về quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay./.

Tháng Mười Hai 24, 2019

Ngày 27/11/2019 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ, Hội Cựu chiến binh, Ban Chỉ huy Quân sự và Quận Đoàn 5 phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về những nội dung cơ bản của Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật Quốc phòng, Luật Thanh niên và các văn bản có liên quan với sự tham dự của các đại biểu đại diện các phòng ban chuyên môn và 224 là lực lượng dân quân, dân quân tự vệ; Ban chấp hành Đoàn phường, Chi đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên; thân nhân và thanh niên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự trên địa bàn quận. Tại Hội nghị, Báo cáo viên pháp luật Quận 5 Thượng tá Huỳnh Văn Minh – Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự Quận đã phổ biến những nội dung cơ bản liên quan về Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật Quốc phòng, Luật Thanh niên. Qua đó, góp phần đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong thanh, thiếu niên trên địa bàn quận, giúp trang bị những kiến thức pháp luật cơ bản, gắn với công tác tuyên truyền vận động tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020 và đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác quân sự, quốc phòng tại địa phương./.

Tháng Mười Hai 24, 2019

Ngày 02 tháng 12 năm 2019, Ủy ban nhân dân Thành phố  đã ban hành Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, có hiệu lực thi hành từ ngày 12 tháng 12 năm 2019, thay thế Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 về ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND có một số nội dung chính như sau:

1. Về đối tượng áp dụng:

a) Cơ quan, đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng; cơ quan, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm tham gia phối hợp trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố.

b) Tô chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn Thành phố theo quy định pháp luật.

2. Nguyên tắc chung:

a) Tất cả công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố phải được kiểm tra, giám sát từ khi khởi công đến khi hoàn thành và đưa vào sử dụng (trừ công trình bí mật Nhà nước; công trình an ninh, quốc phòng); mọi hành vi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý kiên quyết ngay từ khi mới phát sinh; mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật.

b) Việc xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng phải đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, đúng quy định pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tô chức và Nhân dân cùng tham gia giám sát.

c) Thông tin phản ánh về công trình vi phạm trật tự xây dựng đều phải được kiêm tra, xử lý theo quy định pháp luật, đảm bảo bí mật về thông tin cá nhân và các thông tin có liên quan đến người cung cấp thông tin về công trình vi phạm trật tự xây dựng.

d) Việc kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động xây dựng là trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp huyện, ủy ban nhân dân cấp xã. Thanh tra Sở Xây dựng chịu trách nhiệm thanh tra, kiêm tra các công trình xây dụng lớn, đặc thù, phức tạp và thanh tra công tác quản lý trật tự xây dụng tại các huyện-quận.

đ) Cơ quan, đơn vị, tồ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng nhưng thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, buông lỏng quản lý hoặc có dấu hiệu tiếp tay, bao che cho các hành vi vi phạm trật tự xây dựng thì tùy theo tính chất, mức độ sai phạm bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật; trường họp gây thiệt hại vật chất phải bôi thường theo quy định.

3. Nguyên tắc công khai, minh bạch:

a) Giấy phép xây dựng và các văn bản về xử phạt vi phạm hành chính (Biên bản, Quyêt định, Thông báo và văn bản khác) phải được niêm yêt công khai tại công trình vi phạm và tại trụ sở Ủy ban nhân dân câp xã nơi có công trình xây dựng; thời gian niêm yết đến khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng; đông thời, các văn bản về xử phạt vi phạm hành chính phải được gửi/giao đên tô chức/cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật.

b) Chủ đầu tư và các cá nhân, đon vị, nhà thầu tham gia hoạt độns; xây dựng có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng phải bị xử phạt vi phạm hành chính và công bố công khai hành vi vi phạm trên Trang tin thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Uy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh theo quy định pháp luật.

c) Trường hợp xử lý công trình vi phạm theo thông tin phản ánh của các tô chức hoặc cá nhân chuyên đến thì phải thông báo kết quả xử lý đến tổ chức, cá nhân cung câp thông tin đê biết và cùng tham gia giám sát.

4.  Nguyên tắc phối hợp:

a) Quan hệ phối hợp phải đồng bộ, thống nhất, đúng quy định pháp luật, đảm bảo kịp thời trong quá trình kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng.

b) Các cơ quan, tô chức, cá nhân trong quá trình phối họp phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, không chồng chéo, đùn đây, né tránh trách nhiệm trong hoạt động kiêm tra, xử lý vi phạm. Những vướng mẳc phát sinh trong quá trình phối họp phải được bàn bạc, thông nhât trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được pháp luật quy định và nhiệm vụ được phân công tại Quy chế này.

Trường hợp không thống nhất được hướng giải quyết, Sở Xây dựng có trách nhiệm báo cáo, đê xuất Uy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

c) Đội Thanh tra địa bàn (Thanh tra Sở Xây dựng đóng trên địa bàn huyện-quận) chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Thanh tra Sở Xây dựng về tổ chức, nhân sự, chuyên môn và thực hiện công tác phối họp, tham mưu ủy ban nhân dân cấp huyện trong quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn phụ trách (khi có Quyết định thành lập thí điểm Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc Uy ban nhân dân huyện-quận sẽ điêu chỉnh cho phù họp).

d) Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc chỉ đạo, quản lý, chịu trách nhiệm trước pháp luật và ủy ban nhân dân thành phô vê tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn.

đ) Thanh tra Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đôi với Đội Thanh tra địa bàn hoặc tham mưu Sở Xây dựng hướng dẫn vê chuyên môn, nghiệp vụ đối với Uy ban nhân dân câp huyện, cấp xã trong công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dụng.

e) Các Sở-ban, ngành thành phố liên quan đến công tác quản lý trật tự xây dựng có trách nhiệm tham gia phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị do pháp luật quy định và do ủy ban nhân dân thành phố phân công.

g) Các cơ quan có thâm quyên khi cấp giây phép xây dựng hoặc phê duyệt dự án có trách nhiệm gửi một bản giấy phép xây dựng (không kèm bản vẽ) hoặc quyêt định phê duyệt dự án đến các cơ quan, đơn vị gồm: Thanh tra Sở Xây dựng, Uy ban nhân dân câp huyện và Uy ban nhân dân cấp xã nơi công trình xây dựng đê có kế hoạch phối hợp kiểm tra, giám sát hoặc theo dõi.

5. Xác định cụ thể trách nhiệm của các sở, ban ngành thành phố và các đơn vị có liên quan:

a) Trách nhiệm, nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng của sỏ Xây dựng, của Thanh tra Sở Xây dựng, của ủy ban nhân dân cấp huyện, của ủy ban nhân dân cấp xã, của Đội Thanh tra địa bàn huyện-quận;

b) Trách nhiệm của cán bộ, công chức, thanh tra viên được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng, của Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố và Chi nhánh 24 huyện-quận, của Sở Quy hoạch - Kiến trúc, của Sở Kế hoạch và Đầu tư, của Sở Tư pháp, của Sở Nôi vụ, của Sở Tài chính, của Sở Thông tin và Truyền thông, của Sở Khoa học và Công nghệ, của Ban quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố, của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Khu đô thị mới Nam thành phố; Ban Quản lý Phát triển đô thị thành phô, của các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Thành phố,

c) Trách nhiệm của chủ đầu tư, của nhà thầu thi công xây dựng, của nhà thầu tư vấn thiết kế, của nhà thầu tư vấn giám sát,

d) Nhiệm vụ của cơ quan Công an (Công an thành phố, Công an huyện-quận, xã-phường-thị trấn)

6. Việc tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh.

Các cơ quan Nhà nước (Ủy ban nhân dân câp xã; Đội Thanh tra địa bàn huyện-quận; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Thanh tra Sở Xây dựng; Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố; Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Khu đô thị mới Nam thành phố; Ban Quản lý Phát triển đô thị thành phố) có trách nhiệm tiếp nhận thông tin phải lập hộp thư thoại; sô điện thoại đường dây nóng; hộp thư điện tử; sô tiêp nhận thông tin tại trụ sở cơ quan, đơn vị; đồng thời, có kê hoạch tô chức, phân công lịch trực, người trực tiếp nhận thông tin phản ánh, theo dõi và xử lý thông tin phản ánh các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng theo quy định.

Các cá nhân (Chủ tịch Úy ban nhân dân cấp xã; Đội trưởng Đội Thanh tra địa bàn huyện-quận; Chủ tịch ùy ban nhân dân cấp huyện; Chánh Thanh tra Sở Xây dựng; Trưởng Ban Ọuản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố; Trưởng Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Khu đô thị mới Nam thành phố; Trưởng Ban Quản lý Phát triên đô thị thành phố) có trách nhiệm tiếp nhận thông tin phải công bô sô điện thoại cá nhân và đảm bảo liên lạc 24/24 giờ, đế kịp thời tiếp nhận thông tin phản ánh các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng và chỉ đạo xử lý theo quy định.

Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng ứng dụng Phần mềm trực tuyến đê tiêp nhận ý kiên phản ánh của người dân vê quy hoạch, đât đai và trật tự xây dựng trên địa bàn.

7. Xác định trách nhiệm kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng của Thanh tra viên, cán bộ, công chức và nhân viên được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng; của ủy ban nhân dân cấp xã; của ủy ban nhân dân câp huyện; của Thanh tra Sở Xây dựng; của Trưởng Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố.

8. Xác định trách nhiệm lập biên bản vi phạm hành chính của công chức địa chính xây dựng cấp xã; công chức Đội Thanh tra địa bàn; công chức, thanh tra viên thuộc Thanh tra Sở Xây dựng; công chức thuộc Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố.

9. Xác định trách nhiệm theo dõi việc dừng thi công xây dựng công trình

10. Trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, giám sát và tổ chức thi hành quyêt định xử phạt vi phạm hành chính và quyêt định cưỡng chê thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

11. Xử lý các công trình xây dựng có sự cố về chất lượng công trình; ảnh hưởng đến môi trường, cộng đồng dân.

12. Chế độ thông tin, giao ban và báo cáo theo định kỳ hàng tháng, hàng quý, năm.

13. Khen thưởng, xử lý kỷ luật.

Tháng Mười Hai 5, 2019

Ngày 19 tháng 11 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1659/QĐ-TTgCP Phê duyệt Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 – 2030”, có hiệu lực thi hành từ ngày 19 tháng 11 năm 2019. Quyết định có các nội dung chính:

1. Đối tượng áp dụng gồm:

a) Cán bộ trong các cơ quan nhà nước.

b) Công chức trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là cấp tỉnh); ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là cấp huyện); công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã).

c) Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Không áp dụng đối với các đối tượng sau:

a) Cán bộ, công chức, viên chức công tác trong hệ thống các cơ quan, đơn vị thuộc ngành ngoại giao;

b) Giáo viên, giảng viên ngoại ngữ.

3. Thời gian thực hiện: từ năm 2019 đến hết năm 2030.

4. Mục tiêu cụ thể

a) Đến năm 2025:

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng nhằm khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức tích cực học tập ngoại ngữ, nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ và làm việc trong môi trường quốc tế;

- Hoàn thành việc xây dựng, hoàn thiện các chương trình, tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức;

- Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Phấn đấu đến hết năm 2025:

+ 50% cán bộ, công chức ở Trung ương (tập trung vào cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi); 25% cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện ở địa phương (tập trung vào cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi) đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định.

+ 60% viên chức và 50% viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định.

+ 20% cán bộ, công chức xã và 15% cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý cấp xã dưới 40 tuổi công tác tại địa bàn hoặc lĩnh vực có yêu cầu sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo quy định.

b) Đến năm 2030:

Tăng cường bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cả về số lượng và chất lượng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo đến hết năm 2030:

- 60% cán bộ, công chức ở Trung ương (tập trung vào cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi); 35% cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện ở địa phương (tập trung vào cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi) đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định và ngoại ngữ chuyên ngành;

- 70% viên chức và 60% viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định và ngoại ngữ chuyên ngành;

- 30% cán bộ, công chức xã và 25% cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý cấp xã dưới 40 tuổi công tác tại địa bàn hoặc lĩnh vực có yêu cầu sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo quy định và ngoại ngữ chuyên ngành.

Tháng Mười Hai 5, 2019

Ngày 19 tháng 11 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 01 năm 2020. Nghị định số 91/2019/NĐ-CP thay thế Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và bãi bỏ điểm đ khoản 3 và điểm i khoản 6 Điều 57 của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ.

Bên cạnh các điều khoản quy định xử phạt đối với các hành vi vi phạm cụ thể trong lĩnh vực đất đai thì Nghị định số 91/2019/NĐ-CP có một số điểm đáng chú ý:

1. Quy định thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm đối với các hành vi vi phạm được xác định là đã kết thúc (Khoản 3 Điều 4)

Ngoài các trường hợp quy định tại Khoản 3 thì các hành vi vi phạm hành chính về đất đai được xác định là hành vi vi phạm đang được thực hiện.

2. Quy định về việc áp dụng hình thức xử phạt vi phạm hành chính và thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp có giao dịch về quyền sử dụng đất đối với bên chuyển quyền và bên nhận chuyển quyền sử dụng đất (Khoản 4 Điều 5)

3. Quy định việc xác định số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (Điều 7)

4. Quy định về xác định diện tích đất vi phạm và mức phạt hành vi vi phạm hành chính (Điều 8)

5. Quy định về Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai được lập theo quy định tại Điều 58 của Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 97/2017/NĐ-CP .

Tháng Mười Hai 5, 2019

Ngày 15 tháng 11 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 và thay thế Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ.

Theo đó, quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (theo quy định của Bộ luật Lao động) ở doanh nghiệp như sau:

- Mức 4.420.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I (hiện nay là 4.180.000 đồng/tháng).

- Mức 3.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II (hiện nay là 3.710.000 đồng/tháng).

- Mức 3.430.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III (hiện nay là 3.250.000 đồng/tháng).

- Mức 3.070.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV (hiện nay là 2.920.000 đồng/tháng).

Mức lương tối thiểu vùng nêu trên là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương. Trường hợp người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề thì mức lương phải trả cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng nêu trên.

Nghị định cũng ban hành Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu thuộc vùng I, vùng II, vùng III và vùng IV tại Phụ lục kèm theo Nghị định.

Tháng Mười Hai 5, 2019

Ngày 30 tháng 9 năm 2019, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 18/2019/TT-BTP quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2019. Thông tư này thay thế Thông tư số 13/2014/TT-BCT ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường và ban hành mẫu Sổ Nhật ký công tác của Quản lý thị trường thay thế mẫu Sổ Nhật ký công tác ban hành theo quy định tại khoản 3 Điều 42 Thông tư số 35/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường.

Thông tư số 18/2019/TT-BCT có một số nội dung chính như sau:

1. Về đối tượng áp dụng:

a) Cơ quan, đơn vị Quản lý thị trường các cấp;

b) Công chức đang làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường bao gồm công chức Quản lý thị trường và công chức chưa được bổ nhiệm vào ngạch công chức Quản lý thị trường.

2. Giải thích các mức độ của hành vi vi phạm:

Cố ý vi phạm, vô ý vi phạm, tái phạm, thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, vi phạm nghiêm trọng, vi phạm rất nghiêm trọng, vi phạm đặc biệt nghiêm trọng.

3. Xác định hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường:

Hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường bao gồm:

a) Chỉ đạo, điều hành;

b) Tham mưu, tổng hợp, báo cáo;

c) Tuyển dụng và thực hiện chính sách, chế độ đối với công chức;

d) Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ;

đ) Tổ chức hp, hội nghị, hội thảo;

e) Kiểm tra nội bộ;

g) Thông tin, tuyên truyền;

h) Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

i) Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ;

k) Thanh tra chuyên ngành, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính;

l) Phối hợp thanh tra chuyên ngành, kiểm tra;

m) Quản lý, sử dụng ấn chỉ, công cụ hỗ trợ và tài sản, trang thiết bị công;

n) Các nội dung khác theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Quản lý thị trường.

4.  Quy định hoạt động công vụ hằng ngày của công chức làm việc tại các Đội Quản lý thị trường thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các phòng nghiệp vụ thuộc Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường phải được ghi trong Sổ Nhật ký công tác.

Việc cấp phát, sử dụng Sổ Nhật ký công tác.

5. Về trách nhiệm của công chức, công chức lãnh đạo trong hoạt động công vụ.

6. Những việc không được làm trong hoạt động công vụ.

7. Các biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa đối với vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ; Thẩm quyền, trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa đối với vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ.

8. Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ khi xem xét xử lý kỷ luật; Xử lý kỷ luật đối với công chức vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ; Các biện pháp xử lý khác đối với công chức bị kỷ luật

9. Chế độ trách nhiệm của công chức lãnh đạo; Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hoặc miễn xem xét chế độ trách nhiệm đối với công chức lãnh đạo; Xử lý kỷ luật về chế độ trách nhiệm của công chức lãnh đạo

10. Khen thưởng và chế độ ưu đãi trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường.

Tháng Mười Hai 5, 2019

Nhằm đánh giá những kết quả đạt được của công tác Tư pháp, hộ tịch tại các xã, thị trấn năm 2019 trên địa bàn huyện Nhà Bè. Phòng Tư pháp đã xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra công tác tư pháp tại các xã, thị trấn.

Qua kiểm tra, công tác tư pháp tại các xã, thị trấn đã đạt được nhiều kết quả rất đáng khích lệ, hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng nhiều nội dung, trong đó có những mặt công tác nổi trội, đặc biệt là tham mưu tư vấn pháp lý cho UBND nhiều vụ việc về xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp xử lý hành chính được thực hiện đúng thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật; tổ chức kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản pháp luật, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật...;

Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn tồn tại một số hạn chế về công tác hộ tịch, chứng thực, xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật, Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở và đề nghị Ủy ban nhân dân dân các xã, thị trấn khắc phục và báo cáo kết quả về Phòng Tư pháp. Mặt khác, qua công tác kiểm tra tư pháp tạo phong trào thi đua sôi nổi trong ngành tư pháp trên địa bàn huyện, còn là cầu nối để công chức tư pháp – hộ tịch giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả xã Phước Lộc đạt 97,5/100 điểm, xã Hiệp Phước đạt 95,5/100 điểm, xã Long Thới đạt 93,75/100 điểm, Thị trấn Nhà Bè đạt 93/100 điểm, xã Phước Kiển đạt 92/100 điểm, xã Phú Xuân đạt 87,25/100 điểm, và xã Nhơn Đức đạt 84,5/100 điểm./.

Tháng Mười Hai 5, 2019

Hưởng ứng Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Nhà Bè tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự và văn bản hướng dẫn thi hành vào ngày 10/11/2019, tại Trung tâm Văn hóa xã Nhơn Đức – Phước Kiển với sự tham dự của gần 100 đại biểu tham dự là công chức tư pháp xã, đại diện  các đoàn thể, Ban chỉ huy quân sự, thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ của 03 xã Nhơn Đức, Phước Lộc và Phước Kiển.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Đẳng, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự, báo cáo viên pháp luật huyện giới thiệu một số nội dung cơ bản Luật nghĩa vụ quân sự và văn bản hướng dẫn thi hành, quy định về tuyển chọn công dân nhập ngũ. Qua đó, góp phần giáo dục, bồi dưỡng nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chứcvà Nhân dân, nhất là Thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ./.

Tháng Mười Hai 5, 2019

Ngày 01 tháng 7 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2019.

1. Nghị định bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật:

a) Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách;

b) Nghị định số 47/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng về vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng;

c) Nghị định số 102/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định thời hạn không kinh doanh trong lĩnh vực có trách nhiệm quản lý đối với những người là cán bộ, công chức, viên chức sau khi thôi giữ chức vụ;

d) Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức;

đ) Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng;

e) Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

g) Nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách;

h) Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức;

i) Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức.

2. Nghị định gồm có 11 chương, 89 điều, quy định các nội dung sau:

a) Trách nhiệm giải trình (Khoản 1 Điều 15 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018);

b) Tiêu chí đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (Điều 17 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018);

c) Tặng quà và nhận quà tặng (Điều 22 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018);

d) Kiểm soát xung đột lợi ích (Điều 23 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018);

đ) Vị trí công tác phải chuyển đổi và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương (Khoản 4 Điều 25 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018);

e) Trình tự, thủ tục, thời hạn tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác; việc hưởng lương, phụ cấp, quyền, lợi ích hợp phập khác và việc bồi thường, khôi phục lại quyền, lợi ích hợp pháp của người có chức vụ, quyền hạn sau khi cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền kết luận người đó không có hành vi tham nhũng (Khoản 4 Điều 71 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018);

g) Áp dụng các biện pháp phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước  (Điều 80 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018);

h) Thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước (Điều 81 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018);

i) Xử lý hành vi vi phạm khác về phòng, chống tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (Điều 94 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018).

k) Thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 20 của Luật Phòng, chống tham nhũng;

l) Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức;

m) Chế độ thông tin, báo cáo về phòng, chống tham nhũng;

n) Xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

3. Nghị định ban hành kèm theo phụ lục về danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi./.

Tháng Mười Hai 5, 2019

Ngày 19 tháng 6 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 54/2019/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2019.

1. Nghị định bãi bỏ các nội dung quy định tại:

a) Các Điều 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32 và 34, Khoản 2, Điều 37, Điều 38 của Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ;

b) Các điểm e, g, h và i Khoản 6, Điều 2 của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

c) Các khoản 1, 2, 3, 4 và 5, Điều 7 của Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

d) Điều 1 Nghị định số 11/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Một số nội dung đáng chú ý:

a) Điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

- Là doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

- Bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

- Phòng hát phải có diện tích sử dụng từ 20 m2 trở lên, không kể công trình phụ.

- Không được đặt chốt cửa bên trong phòng hát hoặc đặt thiết bị báo động (trừ các thiết bị báo cháy nổ).

b) Điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường

- Là doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

- Bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP.

- Phòng vũ trường phải có diện tích sử dụng từ 80 m2 trở lên, không kể công trình phụ.

- Không được đặt chốt cửa bên trong phòng vũ trường hoặc đặt thiết bị báo động (trừ các thiết bị báo cháy nổ).

- Địa điểm kinh doanh phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa từ 200 m trở lên.

c) Trách nhiệm chung của doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường

- Chỉ sử dụng các bài hát được phép phổ biến, lưu hành.

- Chấp hành pháp luật lao động với người lào động theo quy định của pháp luật. Cung cấp trang phục, biển tên cho người lao động.

- Bảo đảm đủ điều kiện cách âm và âm thanh thoát ra ngoài phòng hát hoặc phòng vũ trường phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

- Tuân thủ quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu.

- Tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; bản quyền tác giả; hợp đồng lao động; an toàn lao động; bảo hiểm; phòng, chống tệ nạn xã hội và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

d) Trách nhiệm của doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi kinh doanh dịch vụ karaoke

Ngoài trách nhiệm chung nêu trên, doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh dịch vụ karaoke có trách nhiệm:

- Bảo đảm hình ảnh phù hợp lời bài hát thể hiện trên màn hình (hoặc hình thức tương tự) và văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

- Không được hoạt động từ 0 giờ sáng đến 08 giờ sáng.

đ) Trách nhiệm của doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi kinh doanh dịch vụ vũ trường

Ngoài trách nhiệm chung nêu trên, doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh dịch vụ vũ trường có trách nhiệm:

- Không được hoạt động từ 02 giờ sáng đến 08 giờ sáng.

- Không cung cấp dịch vụ vũ trường cho người chưa đủ 18 tuổi.

- Trường hợp có chương trình biểu diễn nghệ thuật phải thực hiện theo quy định của pháp luật về biểu diễn nghệ thuật.

e) Thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường

- Thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường (sau đây gọi là Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh): Cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau đây gọi là cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh).

- Cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thực hiện phân cấp, ủy quyền cho cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện được cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke theo quy định của pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương.

g) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh (theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này).

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

h) Tự chấm dứt kinh doanh

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi tự chấm dứt kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường có trách nhiệm gửi văn bản thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh (theo Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 54/2019/NĐ-CP) và Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh đã cấp cho cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh. Trường hợp doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh không thông báo, sau thời gian 12 tháng liên tục không hoạt động, cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thực hiện thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 16 Nghị định 54/2019/NĐ-CP.

i) Thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh

Cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh ban hành Quyết định thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh khi doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc một trong các trường hợp sau:

- Giả mạo hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh;

- Vi phạm điều kiện kinh doanh gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản;

- Được cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh nhưng không kinh doanh trong 12 tháng liên tục;

- Không tạm dừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh;

- Hết thời hạn tạm dừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh mà không khắc phục hoặc khắc phục không đầy đủ các vi phạm;

- Trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày kết thúc thời hạn tạm dừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh, mà tái phạm các hành vi vi phạm đã nêu tại văn bản yêu cầu tạm dừng kinh doanh.

k) Quy định chuyển tiếp

- Trong thời gian 03 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh đã được cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được phép hoạt động kinh doanh.

- Sau thời gian 03 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh đã được cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành và bảo đảm các điều kiện kinh doanh quy định tại Nghị định này được tiếp tục hoạt động theo nội dung ghi trong Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh đã cấp. Trường hợp có thay đổi hoạt động kinh doanh phải thực hiện theo thủ tục điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh quy định tại Nghị định này.

- Sau thời gian 03 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh đã được cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng không bảo đảm các điều kiện kinh doanh quy định tại Nghị định này phải chấm dứt hoạt động kinh doanh.

l) Nghị định ban hành kèm theo 5 biểu mẫu để thực hiện các nội dung có liên quan nêu trên./.

Tháng Mười Một 29, 2019

Sáng ngày 28 tháng 11 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ phối hợp với Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về biên giới biển, đảo và BĐBP với sự tham gia của 4 đội đến từ các xã, thị trấn khu vực biên giới biển của huyện Cần Giờ nhằm trang bị những kiến thức pháp luật cơ bản về biển, đảo cho quần chúng nhân dân địa bàn biên giới biển của thành phố, cán bộ, chiến sỹ tuyến Biên phòng Cần Giờ. Qua đó, tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức, giúp cho người dân khu vực biên giới biển nắm, hiểu, chấp hành và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ công dân và những vấn đề pháp luật quy định. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển, đảo cho quần chúng nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn thành phố, vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, góp sức cùng BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển của thành phố.

anh-1-thi-hieu-biet-phap-luat

Hội thi được diễn ra với 3 phần thi về các vấn đề pháp luật liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam được quy định trong các văn bản pháp luật do nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành; chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của BĐBP trong xử lý các vụ việc vi phạm quy chế khu vực biên giới biển; các hành vi bị nghiêm cấm trong khu vực biên giới biển quy định trong các văn bản pháp luật và một số văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành năm 2019.

Sau một ngày tranh tài sôi nổi, đội thi của thị trấn Cần Thạnh đã xuất sắc giành giải Nhất, đội thi của xã Long Hòa đoạt giải Nhì, đội thi xã Lý Nhơn giành giải Ba và đội thi xã Thạnh An đoạt giải Khuyến khích.

anh-3-trao-thuong

Tháng Mười Một 22, 2019

Sáng ngày 21 tháng 11 năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Cần Giờ đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí Thư khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hánh pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện Cần Giờ. Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tính – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã phát biểu chỉ đạo đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW và các văn bản chỉ đạo của Thành ủy; Luật phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản khác có liên quan, xem đây là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và là một trong nhiệm vụ trọng tâm trong việc tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật, góp phần xây dựng ý thức sống và làm việc theo pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân. Nhằm để nâng cao trách nhiệm của Bí thư, người đứng đầu tổ chức cơ quan, đơn vị và trách nhiệm tham mưu của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của huyện trong chỉ đạo triển khai thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật. Chủ động, tích cực thực hiện các giải pháp củng cố, xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và người tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật ở các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của huyện. Chú trọng phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở cơ sở, đối tượng đặc thù, đối tượng yếu thế trong xã hội; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật, địa bàn có tỷ lệ vi phạm pháp luật, nguy cơ vi phạm pháp luật cao; trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cần lựa chọn nội dung phù hợp từng giai đoạn, xác với thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện, hình thức phù hợp cho từng đối tượng cụ thể tham dự buổi tuyên truyền, đồng thời chọn địa điểm, thời gian thích hợp để công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đạt hiệu quả. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân huyện đã khen thưởng cho 13 tập thể và 13 cá nhận đã có thành tích xuất sắc về thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện Cần Giờ./.

Tháng Mười Một 21, 2019

Thực hiện Kế hoạch 307/KH-HĐPH ngày 19/9/2019 của Ủy ban nhân dân Quận 4 về tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải năm 2019; nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hòa giải, góp phần củng cố tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, hạn chế đơn thư khiếu kiện, phòng ngừa vi phạm pháp luật và các tệ nạn ngay từ cơ sở; tạo điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Ngày 11/10/2019, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quận 4 tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải năm 2019 cho 387 hòa giải viên trên địa bàn Quận và hơn 400 đại biểu đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân 15 phường, các công chức Tư pháp Hộ tịch, hòa giải viên trên địa bàn Quận 4. Báo cáo viên Hội nghị, bà Trần Việt Thái – Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật – Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp những kiến thức bổ ích, thiết thực để các hòa giải mạnh dan, tự tin thực hiện công tác hòa giải tại địa phương.

 

Tháng Mười Một 21, 2019

Sáng ngày 02/11/2019, tại Hội trường Nhà Thiếu nhi Quận 4, Quận Đoàn 4 và Phòng Tư pháp Quận 4 đã phối hợp tổ chức Diễn đàn Thanh niên với Pháp luật và Hội thi biểu diễn tiểu phẩm tuyên truyền "Phòng chống tệ nạn xã hội và ma túy trong thanh thiếu niên" hưởng ứng đợt hoạt động "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" (9/11) năm 2019 trên địa bàn Quận 4.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Thái Bình - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, đồng chí Hoàng Thu Nam - Phó Bí thư Quận Đoàn, đồng chí Lương Nguyễn Trọng Tiến - Phó Trưởng Phòng Tư pháp Quận 4.

Tại diễn đàn Thanh niên với Pháp luật, đồng chí Hoàng Thanh Thảo - Chuyên viên Phòng tuyên truyền Chi cục phòng chống tội phạm Thành phố đã chia sẻ những thông tin bổ ích về các loại ma túy tổng hợp phổ biến và các tác hại của ma túy ảnh hưởng đến bản thân, gia đình và xã hội cho hơn 150 đoàn viên, thanh niên tham dự chương trình hiểu rõ và nâng cao ý thức phòng tránh. Ngoài ra, trong chương trình đã diễn ra Hội thi biểu diễn tiểu phẩm tuyên truyền "Phòng chống tệ nạn xã hội và ma túy trong thanh thiếu niên" với 8 tiết mục tham gia dự thi. Kết quả đơn vị Đoàn Trung tâm GDNN-GDTX Quận 4 đạt giải Nhất, Đoàn Phường 2-3-4 đạt giải Nhì, giải Ba thuộc về Đoàn Phường 5-13-14, các đơn vị Đoàn Phường 1-6-8 và Đoàn Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ đồng giải Khuyến khích.

Thông qua các hoạt động nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức trong giới trẻ về các tệ nạn xã hội, đặc biệt là hiểm họa từ ma túy./.