Tháng Mười 20, 2020

Sáng ngày 16 tháng 10 năm 2020, Phòng Tư pháp quận phối hợp với Thanh tra Quận 6 tổ chức hội nghị tập huấn Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nâng cao trình độ chuyên môn trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức quận

Đến dự có ông Lê Hoàng Tuấn - Phó Chánh Thanh tra Quận làm báo cáo viên hội nghị ( ảnh 1), cùng các đồng chí Thủ trưởng các Phòng, Ban, Ngành quận 6, Báo cáo viên pháp luật quận, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường, Trưởng Công an phường, công chức Tư pháp – Hộ tịch và Trưởng ban điều hành 14 phường, Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn quận và Cán bộ phụ trách công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các Phòng, Ban, Ngành quận 6, UBND 14 phường và Công an 14 phường; Trưởng Ban Thanh tra nhân dân 14 Phường với 136 người tham dự.

Hội nghị đã nghe báo cáo viên trình bày Luật Khiếu nại năm 2011, Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Thanh tra Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính Luật Tố cáo năm 2018 và một số văn bản Thông tư của Thanh tra Chính phủ sửa đổi, bổ sung các quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính và Nghị định 31/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tố cáo. Đồng thời hội nghị nghe báo cáo viên giải đáp các tình huống thực tế./.

 

Tháng Mười 20, 2020

Ngày 16/10/2020 tại Hội trường UBND huyện Củ Chi, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Củ Chi, đã tổ chức Hội nghị triển khai Luật dân quân tự năm 2019 cho: Lãnh đạo UBMTTQVN huyện và các đoàn thể huyện; Lãnh đạo các phòng, ban huyện; Báo cáo viên pháp luật huyện;  Đài truyền thanh huyện; Đại diện BCH Công an huyện; Đại diện BCH Quân sự huyện; Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; Ban chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn; Công chức tư pháp-hộ tịch các xã thị trấn; Hiệu trưởng các trường: Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở; Tuyên truyền viên pháp luật của xã, thị trấn. Có 208 người tham dự, Hội nghị đã ông Dương Quang Thọ triển khai Luật dân quân tự vệ năm 2019. Qua hội nghị triển khai Luật dân quân tự vệ năm 2019 giúp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hiểu rõ những nguyên tắc xây dựng, huy động lực lượng dân quân tự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, có trình độ chiến đấu cao. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh; phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước./.

 

Tháng Mười 20, 2020

Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020, Ủy ban nhân dân Phường 14 Quận 11 đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm cho các ban ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, Ban điều hành khu phố, tổ dân phố và Nhân dân trên địa bàn phường.

Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên đã giới thiệu các nội dung của Pháp lệnh số 10/2003/PL-UBTVQH11 ngày 17/3/2003 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Phòng, chống mại dâm với các nội dung cơ bản như các khái niệm có liên quan; các hành vi bị nghiêm cấm; các biện pháp phòng, chống mại dâm; những biện pháp, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và gia đình trong phòng, chống mại dâm; xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm; quản lý nhà nước về công tác phòng, chống mại dâm; ...

Qua đó, các ban ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, Ban điều hành khu phố, tổ dân phố và Nhân dân trên địa bàn phường đã nắm bắt đầy đủ hơn các quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm. Ngoài ra, Ban tổ chức đã trao 10 phần quà cho các các nhân trả lời chính xác các câu hỏi liên quan đến nội dung tuyên truyền./.

 

Tháng Mười 20, 2020

Vào lúc 08 giờ 00, ngày 14 tháng 10 năm 2020 tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8, Phòng Tư pháp Quận 8 đã tổ chức Phổ biến Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật quốc tịch Việt Nam; Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch trên địa bàn Quận 8. Với sự tham dự 106 đồng chí đại diện lãnh đạo Công an Quận 8; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Quận 8; đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ Quận 8; đại diện lãnh đạo Quận đoàn 8; đại diện lãnh đạo và công chức Tư pháp – Hộ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường.

Báo cáo viên là ông Nguyễn Triều Lưu – Trưởng Phòng Hộ tịch, Quốc tịch Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh – Báo cáo viên pháp luật Thành phố.

Nhằm giúp cho cán bộ, công chức trực tiếp phụ trách nắm vững được những điểm mới nổi bật của Nghị định số 16/2020/NĐ-CP và Thông tư số 04/2020/TT-BTP trong giải quyết các hồ sơ liên quan đến hộ tịch./.

 

Tháng Mười 20, 2020

Tiếp tục tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam – 09/11 một cách thiết thực, hiệu quả, qua đó tiếp tục tôn vinh, khẳng định vị trí, vai trò pháp luật trong đời sống xã hội; giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội đặc biệt là đối tượng thanh thiếu niên trên địa bàn quận. Phòng Tư pháp quận Tân Phú phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức phiên tòa 02 giả định “Chuyên đề bạo lực học đường” như sau:

1. Vào lúc 07 giờ 00 phút ngày 10/10/2020 phối hợp Ủy ban nhân dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tây Thạnh và trường THCS – THPT Đinh Tiên Hoàng tổ chức phiên tòa giả định tại trường THCS – THPT Đinh Tiên Hoàng với sự tham gia của hơn 200 giáo viên, nhân viên học sinh trường.

2. Vào lúc 07 giờ 00 phút ngày 12/10/2020 phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phú Thạnh và trường THCS Đồng Khởi tổ chức phiên tòa giả định tại trường THCS Đồng Khởi với thông điệp phòng chống bạo lực học đường cho các em học sinh.

Phiên tòa giả định xét xử về tội cố ý gây thương tích được xây dựng dựa theo những tình huống bạo lực học đường trên thực tế, thông qua phiên tòa giả định góp phần định hướng cho các em học sinh những kỹ năng sống cũng như nâng cao kiến thức pháp luật và nhận thức được hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm pháp luật./.

 

Tháng Mười 20, 2020

Căn cứ diễn biến tình hình dịch COVID-19 và Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Sở Y tế ban hành Quyết định số 6026/SYT-NVY ngày 12/10/2020 về việc triển khai Sổ tay "Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới" do Bộ Y tế xây dựng theo Quyết định số 3888/QĐ-BYT ngày 08/9/2020. Tài liệu cung cấp những nội dung cơ bản nhất, ngắn gọn, súc tích, dễ thực hiện, giúp các cơ quan, đơn vị, tổ chức, người dân có biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi tham gia các hoạt động thường ngày tại cộng đồng.

Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh đăng tải và giới thiệu cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham khảo, sử dụng.

          * Đính kèm:

- Quyết định số 6026/SYT-NVY ngày 12/10/2020 về việc triển khai Sổ tay "Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới";

- Sổ tay "Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới".

Tháng Mười 20, 2020

Vào lúc 08 giờ 30, ngày 10/10/2020 tại điểm sinh hoạt văn hóa khu phố 5 (hẻm 860 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh), Ủy ban nhân dân Phường 25, quận Bình Thạnh đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể phường và trường Đại học Hutech tổ chức tuyên truyền pháp luật thông qua hình thức phiên tòa giả định xét xử hành vi “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, bên cạnh lãnh đạo UBND phường, đại diện Phòng Tư pháp, đại diện các ban ngành đoàn thể, phiên tòa đã thu hút hơn 60 người là Nhân dân trên địa bàn phường tham dự.

Phiên tòa giả định phổ biến đến người tham dự hành vi phạm tội, hậu quả và chế tài mà người vi phạm phải chịu trách nhiệm khi “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Việc lựa chọn nội dung, hình thức thực hiện “Phiên tòa giả định” nhằm đa dạng công tác phổ biến giáo dục pháp luật bằng hình thức trực quan dễ nhớ, dễ hiểu từ đó tạo điều kiện cho người dân củng cố, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác của cá nhân khi tham gia giao thông về chấp hành pháp luật, trật tự an toàn giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng./.

 

Tháng Mười 19, 2020

 

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với triển khai, thi hành, bảo vệ pháp luật liên quan đến công tác chứng thực, thừa phát lại, xử phạt vi phạm hành chính… đáp ứng yêu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện hiện nay. Từ ngày 22/9 đến 09/10/2020, Phòng Tư pháp đã tiến hành tổ chức 07 buổi tuyên truyền, phổ biến một số quy định cơ bản của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại; Luật Hộ tịch, Luật Nuôi con nuôi và chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 – 2024; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam; Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch cho gần 400 cán bộ, công chức, tuyên truyền viên, hòa giải viên tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện với sự hướng dẫn của Ông Nguyễn Văn Hưng – Phó Trưởng phòng Tư pháp – Báo cáo viên pháp luật huyện.

Qua đợt tuyên truyền đã giúp các đối tượng tham gia tuyên truyền nắm và hiểu được các kiến thức cơ bản về các quy định của pháp luật liên quan đến công tác chứng thực, hộ tịch và xử phạt vi phạm hành chính…trong quá trình thực hiện nhiệm vụ góp phần đưa pháp luật đến gần với Nhân dân.          

Tháng Mười 14, 2020

Sáng ngày 5/10/2020, Hội LHPN quận Bình Thạnh phối hợp Hội Luật gia quận và trường THPT Thanh Đa tổ chức chương trình sân khấu hóa tuyên truyền về Luật phòng, chống ma tuý.

Hình thức tuyên truyền được sân khấu hóa bằng 01 tiểu phẩm, tái hiện một cách phong phú về các hành vi, tác hại của ma túy và những hệ lụy đối với bản thân và gia đình; qua đó, nâng cao ý nghĩa giáo dục, nhận thức, hiểu biết của học sinh về tác hại của ma túy và các tệ nạn xã hội.

Ngoài ra, các em học sinh còn được TS. Luật sư Nguyễn Thị Thuý Hường- Trưởng Ban chính sách luật pháp Hội Luật gia Thành phố tuyên truyền cung cấp kiến thức, nâng cao kỹ năng, qua đó thúc đẩy tinh thần tham gia tích cực, tự giác vào công tác phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội đối với đội ngũ giáo viên và học sinh trường THPT Thanh Đa./.

 

Tháng Mười 14, 2020

Ngày 06/10/2020, Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp Công dân với chuyên đề phân loại, xử lý đơn, đồng thời, quán triệt văn bản số 1553/TTTP-VP ngày 18/9/2020 về phổ biến quy định bí mật nhà nước của ngành thanh tra, cụ thể là quán triệt nội dung của Quyết định số 774/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 5/6/2020 về ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, với sự tham dự của hơn 150 đại biểu là đại diện Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Quận ủy, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức CT-XH, tổ chức XH quận; Lãnh đạo các phòng ban, trung tâm, các đơn vị thuộc quận; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn quận; Bí thư, Phó Bí thư, Chủ Tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 15 phường và cán bộ phụ trách tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các đơn vị.           

Bà Nguyễn Huỳnh Kiên Trúc – Phó Chánh Văn Phòng Thanh tra thành phố, báo cáo viên pháp luật của Hội nghị đã phổ biến những nội dung cơ bản của chuyên đề phân loại, xử lý đơn, đồng thời, quán triệt văn bản số 1553/TTTP-VP ngày 18/9/2020 về phổ biến quy định bí mật nhà nước của ngành thanh tra và giải đáp các vướng mắc của đại biểu tham dự.

Thông qua Hội nghị, nhằm nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong việc thi hành pháp luật về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp Công dân, cụ thể là việc phân loại, xử lý đơn nhằm đảm bảo đúng thẩm quyền theo luật định góp phần thực hiện hiệu quả công tác khiếu nại, tố cáo, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, giữ gìn trật tự, kỷ cương pháp luật./.