Tháng Mười 20, 2020

Sáng ngày 16 tháng 10 năm 2020, Phòng Tư pháp quận phối hợp với Thanh tra Quận 6 tổ chức hội nghị tập huấn Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nâng cao trình độ chuyên môn trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức quận

Đến dự có ông Lê Hoàng Tuấn - Phó Chánh Thanh tra Quận làm báo cáo viên hội nghị ( ảnh 1), cùng các đồng chí Thủ trưởng các Phòng, Ban, Ngành quận 6, Báo cáo viên pháp luật quận, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường, Trưởng Công an phường, công chức Tư pháp – Hộ tịch và Trưởng ban điều hành 14 phường, Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn quận và Cán bộ phụ trách công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các Phòng, Ban, Ngành quận 6, UBND 14 phường và Công an 14 phường; Trưởng Ban Thanh tra nhân dân 14 Phường với 136 người tham dự.

Hội nghị đã nghe báo cáo viên trình bày Luật Khiếu nại năm 2011, Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Thanh tra Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính Luật Tố cáo năm 2018 và một số văn bản Thông tư của Thanh tra Chính phủ sửa đổi, bổ sung các quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính và Nghị định 31/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tố cáo. Đồng thời hội nghị nghe báo cáo viên giải đáp các tình huống thực tế./.

 

Tháng Mười 20, 2020

Ngày 16/10/2020 tại Hội trường UBND huyện Củ Chi, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Củ Chi, đã tổ chức Hội nghị triển khai Luật dân quân tự năm 2019 cho: Lãnh đạo UBMTTQVN huyện và các đoàn thể huyện; Lãnh đạo các phòng, ban huyện; Báo cáo viên pháp luật huyện;  Đài truyền thanh huyện; Đại diện BCH Công an huyện; Đại diện BCH Quân sự huyện; Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; Ban chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn; Công chức tư pháp-hộ tịch các xã thị trấn; Hiệu trưởng các trường: Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở; Tuyên truyền viên pháp luật của xã, thị trấn. Có 208 người tham dự, Hội nghị đã ông Dương Quang Thọ triển khai Luật dân quân tự vệ năm 2019. Qua hội nghị triển khai Luật dân quân tự vệ năm 2019 giúp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hiểu rõ những nguyên tắc xây dựng, huy động lực lượng dân quân tự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, có trình độ chiến đấu cao. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh; phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước./.

 

Tháng Mười 20, 2020

Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020, Ủy ban nhân dân Phường 14 Quận 11 đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm cho các ban ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, Ban điều hành khu phố, tổ dân phố và Nhân dân trên địa bàn phường.

Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên đã giới thiệu các nội dung của Pháp lệnh số 10/2003/PL-UBTVQH11 ngày 17/3/2003 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Phòng, chống mại dâm với các nội dung cơ bản như các khái niệm có liên quan; các hành vi bị nghiêm cấm; các biện pháp phòng, chống mại dâm; những biện pháp, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và gia đình trong phòng, chống mại dâm; xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm; quản lý nhà nước về công tác phòng, chống mại dâm; ...

Qua đó, các ban ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, Ban điều hành khu phố, tổ dân phố và Nhân dân trên địa bàn phường đã nắm bắt đầy đủ hơn các quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm. Ngoài ra, Ban tổ chức đã trao 10 phần quà cho các các nhân trả lời chính xác các câu hỏi liên quan đến nội dung tuyên truyền./.

 

Tháng Mười 20, 2020

Vào lúc 08 giờ 00, ngày 14 tháng 10 năm 2020 tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8, Phòng Tư pháp Quận 8 đã tổ chức Phổ biến Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật quốc tịch Việt Nam; Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch trên địa bàn Quận 8. Với sự tham dự 106 đồng chí đại diện lãnh đạo Công an Quận 8; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Quận 8; đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ Quận 8; đại diện lãnh đạo Quận đoàn 8; đại diện lãnh đạo và công chức Tư pháp – Hộ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường.

Báo cáo viên là ông Nguyễn Triều Lưu – Trưởng Phòng Hộ tịch, Quốc tịch Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh – Báo cáo viên pháp luật Thành phố.

Nhằm giúp cho cán bộ, công chức trực tiếp phụ trách nắm vững được những điểm mới nổi bật của Nghị định số 16/2020/NĐ-CP và Thông tư số 04/2020/TT-BTP trong giải quyết các hồ sơ liên quan đến hộ tịch./.

 

Tháng Mười 20, 2020

Tiếp tục tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam – 09/11 một cách thiết thực, hiệu quả, qua đó tiếp tục tôn vinh, khẳng định vị trí, vai trò pháp luật trong đời sống xã hội; giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội đặc biệt là đối tượng thanh thiếu niên trên địa bàn quận. Phòng Tư pháp quận Tân Phú phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức phiên tòa 02 giả định “Chuyên đề bạo lực học đường” như sau:

1. Vào lúc 07 giờ 00 phút ngày 10/10/2020 phối hợp Ủy ban nhân dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tây Thạnh và trường THCS – THPT Đinh Tiên Hoàng tổ chức phiên tòa giả định tại trường THCS – THPT Đinh Tiên Hoàng với sự tham gia của hơn 200 giáo viên, nhân viên học sinh trường.

2. Vào lúc 07 giờ 00 phút ngày 12/10/2020 phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phú Thạnh và trường THCS Đồng Khởi tổ chức phiên tòa giả định tại trường THCS Đồng Khởi với thông điệp phòng chống bạo lực học đường cho các em học sinh.

Phiên tòa giả định xét xử về tội cố ý gây thương tích được xây dựng dựa theo những tình huống bạo lực học đường trên thực tế, thông qua phiên tòa giả định góp phần định hướng cho các em học sinh những kỹ năng sống cũng như nâng cao kiến thức pháp luật và nhận thức được hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm pháp luật./.

 

Tháng Mười 20, 2020

Căn cứ diễn biến tình hình dịch COVID-19 và Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Sở Y tế ban hành Quyết định số 6026/SYT-NVY ngày 12/10/2020 về việc triển khai Sổ tay "Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới" do Bộ Y tế xây dựng theo Quyết định số 3888/QĐ-BYT ngày 08/9/2020. Tài liệu cung cấp những nội dung cơ bản nhất, ngắn gọn, súc tích, dễ thực hiện, giúp các cơ quan, đơn vị, tổ chức, người dân có biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi tham gia các hoạt động thường ngày tại cộng đồng.

Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh đăng tải và giới thiệu cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham khảo, sử dụng.

          * Đính kèm:

- Quyết định số 6026/SYT-NVY ngày 12/10/2020 về việc triển khai Sổ tay "Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới";

- Sổ tay "Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới".

Tháng Mười 20, 2020

Vào lúc 08 giờ 30, ngày 10/10/2020 tại điểm sinh hoạt văn hóa khu phố 5 (hẻm 860 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh), Ủy ban nhân dân Phường 25, quận Bình Thạnh đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể phường và trường Đại học Hutech tổ chức tuyên truyền pháp luật thông qua hình thức phiên tòa giả định xét xử hành vi “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, bên cạnh lãnh đạo UBND phường, đại diện Phòng Tư pháp, đại diện các ban ngành đoàn thể, phiên tòa đã thu hút hơn 60 người là Nhân dân trên địa bàn phường tham dự.

Phiên tòa giả định phổ biến đến người tham dự hành vi phạm tội, hậu quả và chế tài mà người vi phạm phải chịu trách nhiệm khi “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Việc lựa chọn nội dung, hình thức thực hiện “Phiên tòa giả định” nhằm đa dạng công tác phổ biến giáo dục pháp luật bằng hình thức trực quan dễ nhớ, dễ hiểu từ đó tạo điều kiện cho người dân củng cố, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác của cá nhân khi tham gia giao thông về chấp hành pháp luật, trật tự an toàn giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng./.

 

Tháng Mười 19, 2020

 

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với triển khai, thi hành, bảo vệ pháp luật liên quan đến công tác chứng thực, thừa phát lại, xử phạt vi phạm hành chính… đáp ứng yêu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện hiện nay. Từ ngày 22/9 đến 09/10/2020, Phòng Tư pháp đã tiến hành tổ chức 07 buổi tuyên truyền, phổ biến một số quy định cơ bản của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại; Luật Hộ tịch, Luật Nuôi con nuôi và chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 – 2024; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam; Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch cho gần 400 cán bộ, công chức, tuyên truyền viên, hòa giải viên tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện với sự hướng dẫn của Ông Nguyễn Văn Hưng – Phó Trưởng phòng Tư pháp – Báo cáo viên pháp luật huyện.

Qua đợt tuyên truyền đã giúp các đối tượng tham gia tuyên truyền nắm và hiểu được các kiến thức cơ bản về các quy định của pháp luật liên quan đến công tác chứng thực, hộ tịch và xử phạt vi phạm hành chính…trong quá trình thực hiện nhiệm vụ góp phần đưa pháp luật đến gần với Nhân dân.          

Tháng Mười 14, 2020

Sáng ngày 5/10/2020, Hội LHPN quận Bình Thạnh phối hợp Hội Luật gia quận và trường THPT Thanh Đa tổ chức chương trình sân khấu hóa tuyên truyền về Luật phòng, chống ma tuý.

Hình thức tuyên truyền được sân khấu hóa bằng 01 tiểu phẩm, tái hiện một cách phong phú về các hành vi, tác hại của ma túy và những hệ lụy đối với bản thân và gia đình; qua đó, nâng cao ý nghĩa giáo dục, nhận thức, hiểu biết của học sinh về tác hại của ma túy và các tệ nạn xã hội.

Ngoài ra, các em học sinh còn được TS. Luật sư Nguyễn Thị Thuý Hường- Trưởng Ban chính sách luật pháp Hội Luật gia Thành phố tuyên truyền cung cấp kiến thức, nâng cao kỹ năng, qua đó thúc đẩy tinh thần tham gia tích cực, tự giác vào công tác phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội đối với đội ngũ giáo viên và học sinh trường THPT Thanh Đa./.

 

Tháng Mười 14, 2020

Ngày 06/10/2020, Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp Công dân với chuyên đề phân loại, xử lý đơn, đồng thời, quán triệt văn bản số 1553/TTTP-VP ngày 18/9/2020 về phổ biến quy định bí mật nhà nước của ngành thanh tra, cụ thể là quán triệt nội dung của Quyết định số 774/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 5/6/2020 về ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, với sự tham dự của hơn 150 đại biểu là đại diện Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Quận ủy, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức CT-XH, tổ chức XH quận; Lãnh đạo các phòng ban, trung tâm, các đơn vị thuộc quận; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn quận; Bí thư, Phó Bí thư, Chủ Tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 15 phường và cán bộ phụ trách tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các đơn vị.           

Bà Nguyễn Huỳnh Kiên Trúc – Phó Chánh Văn Phòng Thanh tra thành phố, báo cáo viên pháp luật của Hội nghị đã phổ biến những nội dung cơ bản của chuyên đề phân loại, xử lý đơn, đồng thời, quán triệt văn bản số 1553/TTTP-VP ngày 18/9/2020 về phổ biến quy định bí mật nhà nước của ngành thanh tra và giải đáp các vướng mắc của đại biểu tham dự.

Thông qua Hội nghị, nhằm nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong việc thi hành pháp luật về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp Công dân, cụ thể là việc phân loại, xử lý đơn nhằm đảm bảo đúng thẩm quyền theo luật định góp phần thực hiện hiệu quả công tác khiếu nại, tố cáo, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, giữ gìn trật tự, kỷ cương pháp luật./.

 

Tháng Mười 14, 2020

Tối ngày 08/10/2020, Ủy ban nhân dân Phường 8 Quận 6 tổ chức tuyên truyền, quán triệt Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và các văn bản pháp luật liên quan.

Đến dự buổi tuyên truyền có bà Nguyễn Thị Thu Dung – Chủ tịch UBND Phường 8 Quận 6 cũng là báo cáo viên của Hội nghị; Ông Đặng Phúc Khánh,  – Chủ tịch UBMT TQ phường, Bà Trần Ngọc Minh Hằng - Chủ tịch hội phụ nữ phường 8 và Ban ngành đoàn thể phường, Trưởng Khu phố.

Nhằm truyền tải kịp thời những thông tin, nội dung tuyên truyền Tập trung tuyên truyền, phổ biến những nội dung chủ yếu về:

+ Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

+ Cách phòng ngừa COVID-19: Mọi người có thể tự bảo vệ mình thông qua các biện pháp: - Duy trì khoảng cách giao tiếp từ 1-2 mét giữa bạn và người khác, đặc biệt là những người đang ho, hắt hơi và bị sốt - Tránh sờ vào mắt, mũi và miệng - Rửa tay thường xuyên bằng dung dịch rửa tay có cồn hoặc với xà phòng và nước - Nếu bạn bị sốt, ho và khó thở, hãy đi khám sớm và kể cho nhân viên y tế biết chi tiết trước đó bạn đã đi những đâu - Bảo đảm chế độ ăn uống cân bằng, ngủ đủ giấc và thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh cúm thông thường - Tránh sờ vào mắt, mũi và miệng - Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước hoặc dung dịch rửa tay có cồn.

Ngoài phần tuyên truyền Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, UBND phường còn chuẩn bị những phần quà để BTC trao tặng khi người dân tham gia trả lời đúng những câu hỏi thực tế liên quan đến khi Báo cáo viên đưa ra để người dân dễ hiểu. Hội nghị thu hút được  75 người cùng tham dự./.

 

Tháng Mười 14, 2020

Vào lúc 08 giờ 00, ngày 09 tháng 10 năm 2020 tại hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8; Phòng Tư pháp Quận 8 đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 tổ chức tập huấn những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; kỹ năng, nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống Mặt trận và cán bộ, công chức trên địa bàn Quận 8. Với sự tham dự 170 đồng chí là đại diện lãnh đạo Ban pháp chế Hội đồng nhân dân Quận 8; đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp Quận 8; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8; đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc quận 8; lãnh đạo, công chức Tư pháp – Hộ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 16 phường và 97 trưởng ban Công tác Mặt trận.    

Báo cáo viên là ông Vũ Ngọc Nam – Trưởng Phòng Kiểm tra văn bản Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh – Báo cáo viên pháp luật Thành phố.

Buổi tập huấn nhằm giúp cho cán bộ, công chức trực tiếp phụ trách làm tốt công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn và cập nhật kiến thức những điểm mới của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đồng thời, các cán bộ, công chức trực tiếp phụ trách cùng tham gia thảo luật về các bài tập tình huống trong xử lý, nhận biết các văn bản quy phạm pháp luật./.

 

Tháng Mười 14, 2020

Sáng ngày 02/10/2020, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam quận Bình Thạnh phối hợp Hội Luật Gia quận và Phòng Tư pháp quận tổ chức Chương trình sân khấu hóa tuyên truyền Luật Phòng, chống ma túy.

Qua đó tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, kiến thức cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn quận trong việc tham gia tích cực, tự giác vào công tác phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội, phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức cảnh giác trước những thủ đoạn, hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Dịp này, các bạn thanh niên tham gia chương trình được tư vấn pháp luật từ các Luật sư của Hội Luật gia quận; tư vấn, giới thiệu việc làm của trung tâm Yescenter; trợ giúp tư vấn pháp lý miễn phí và tuyên truyền, hướng dẫn dịch vụ công mức độ 3, 4 đến từ Đoàn khối Ủy ban Nhân dân quận./.

 

Tháng Mười 14, 2020

Nhằm đẩy mạnh việc tuyên truyền các quy định về Phòng cháy, chữa cháy nhân kỷ niệm 59 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) (04/10/1961 - 04/10/2020) và 19 năm Ngày toàn dân PCCC (04/10/2001 - 04/10/2020), sáng ngày 4/10/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) Quận 4 tổ chức Hội thao kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn - cứu hộ năm 2020.

 

Hội thao thu hút 23 đơn vị tham gia với hơn 150 vận động viên là lực lượng dân phòng của UBND 15 phường và 8 đội PCCC cơ sở thuộc các chung cư, doanh nghiệp trên địa bàn quận. Hội thao đã diễn ra trong không khí thi đua sôi nổi, các đội thi đều cố gắng hoàn thành tốt nhất phần thi của mình; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và đạt mục đích, yêu cầu đề ra./.

 

Tháng Mười 14, 2020

Tối ngày 30/9/2020, Ủy ban nhân dân Phường 13 quận 6 tổ chức tuyên truyền, quán triệt Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và Tuyên truyền thực hiện chỉ thị 19 “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh “không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” – Phát động thực hiện mô hình "Cây trong khuôn viên, Hoa trồng ngoài hiên, Trước sân sạch đẹp, Ngoài ngõ không rác" theo hình thức sân khấu hóa.

 Đến dự buổi tuyên truyền có bà Nguyễn Hồng Lam – Đại diện Phòng Tài nguyên môi trường Quận 6 cũng là báo cáo viên của Hội nghị; về phía Phường có bà Nguyễn Thị Viễn  – Chủ tịch UBND; bà Đặng Thị Hồng Gấm  – Chủ tịch UB MTTQ VN phường và Ban ngành đoàn thể phường, Trưởng Khu phố, Tổ trưởng tổ dân phố và nhân dân trên địa bàn phường.

Nhằm truyền tải kịp thời những thông tin, nội dung tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và Tuyên truyền thực hiện chỉ thị 19 “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” – Phát động thực hiện mô hình "Cây trong khuôn viên, Hoa trồng ngoài hiên, Trước sân sạch đẹp, Ngoài ngõ không rác". đến người dân trên địa bàn phường.

Ngoài phần tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và Tuyên truyền thực hiện chỉ thị 19 “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” – Phát động thực hiện mô hình "Cây trong khuôn viên, Hoa trồng ngoài hiên, Trước sân sạch đẹp, Ngoài ngõ không rác" lan toả đến Nhân dân, UBND phường còn chuẩn bị những phần quà để BTC trao tặng khi người dân tham gia trả lời đúng những câu hỏi thực tế đời thường liên quan đến Luật Bảo vệ môi trường khi Báo cáo viên đưa ra để người dân dễ hiểu. Hội nghị thu hút được  60 người cùng tham dự./.

 

Tháng Mười 14, 2020

Căn cứ Kế hoạch số 2051/KH-SNN ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Sở Nội vụ về việc tổ chức các lớp tập huấn về văn thư - lưu trữ năm 2020, Ủy ban nhân dân Huyện tổ chức 02 lớp tập huấn văn công tác văn thư - lưu trữ cho các đối tượng là lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện Bình Chánh và lãnh đạo, cán bộ, công chức, đang công tác tại Ủy ban nhân dân 16 xã, thị trấn và ngày 01 và 02 tháng 10 năm 2020,

Đại diện Ủy ban nhân dân Huyện có bà Dương Thị Uyên Chi - Huyện ủy viên - Trưởng phòng Nội vụ huyện Bình Chánh và 689 người tham dự là lãnh đạo, cán bộ, công chức, đang công tác tại Ủy ban nhân dân 16 xã, thị trấn.

Tại lớp tập huấn ông Huỳnh Văn Phùng - Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố Hồ Chí Minh triển khai nội dung Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư; ông Nguyễn Ngọc Hải - Chuyên viên chính - Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố Hồ Chí Minh triển khai, hướng dẫn lập hồ sơ công việc và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan.

Đại biểu dự Hội nghị tham gia thảo luận và được Báo cáo viên giải đáp vướng mắc và hướng dẫn thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính (điểm khác nhau về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính giữa cơ quan Đảng và Chính quyền); hướng dẫn việc lập hồ sơ công việc và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan đối với từng cá nhân. Trong đó, Báo cáo viên đã hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức xác định thời hạn lưu trữ đối với từng loại hồ sơ (hồ sơ lưu trữ có thời hạn, hồ sơ lưu trữ vĩnh viễn).Với sự hướng dẫn cụ thể của các Báo cáo viên giúp cán bộ, công chức, viên chức nâng cao kỹ năng, kỹ thuật soạn thảo, trình bày văn bản hành chính; thuận lợi hơn trong việc lập hồ sơ công việc và công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu cá nhân để phục vụ công tác chuyên môn./.

 

Tháng Mười 6, 2020

Vào lúc 08 giờ 00, ngày 06 tháng 10 năm 2020 tại Phòng họp số 1 Ủy ban nhân dân Quận 8 và tại 14 điểm cầu thuộc Ủy ban nhân dân 14 phường; Ủy ban nhân dân Quận 8 đã tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng hòa giải cho lực lượng hòa giải ở cơ sở năm 2020 bằng hình thức trực tuyến nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn hiện nay. Với sự tham dự gần 500 hòa giải viên ở cơ sở của 16 phường; đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp Quận 8, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8, Hội Luật gia Quận 8 và đại diện lãnh đạo, công chức Tư pháp – Hộ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường.

Báo cáo viên là Luật gia Phạm Thị Hồng Hương - Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh - Tập huấn viên cấp Thành phố.

Buổi tập huấn nhằm tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Hòa giải cơ sở; nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải giúp hòa giải viên 16 phường nắm vững kiến thức, kỹ năng hòa giải để vận dụng linh hoạt, hiệu quả góp phần hạn chế những mâu thuẫn, kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, bảo đảm ổn định, trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Tại buổi tập huấn, các hòa giải viên còn tham gia thảo luận xử lý một số tình huống về tranh chấp thừa kế; mâu thuẫn tranh chấp trong gia đình, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên trong gia đình; mâu thuẫn trong nhân dân./.

 

Tháng Mười 6, 2020

Ngày 04 tháng 10 năm 2020, tại 04 khu phố của Phường 10, tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, chiến sỹ công an, lực lượng bảo vể dân phố, Ban điều hành Tổ dân phố cùng người dân trên địa bàn Phường 10 về Luật Phòng cháy và chữa cháy, diễn tập, hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và tặng bình chữa cháy cho hộ gia đình khó khăn.

Trong buổi tuyên truyền, các đại biểu đã được nghe phổ biến một số quy định cơ bản của Luật Phòng cháy và chữa cháy; được hiểu về các quy định đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy khi sử dụng các thiết bị điện sinh hoạt, cách sử dụng gas bếp và các vật dụng dể gây cháy nổ trong sinh hoạt gia đình.

Đồng thời, các đại biểu được hướng dẫn cách xử lý khi có sự cố cháy nổ xảy ra; cách thoát hiểm trong các nhà cao tầng. Trong buổi diễn tập, các đại biểu đã được giới thiệu về công dụng cũng như tính năng ưu việt của từng loại bình chữa cháy như bình chữa cháy dạng bột, dạng khí hóa lỏng…các dụng cụ xung quanh có thể dập tắt đám cháy nhỏ và lớn như bao tải thấm nước, cát xây dựng… Đặc biệt là không sử dụng nước để dập tắt đám cháy trong các tình huống cụ thể đặc biệt. Hơn thế nữa, các đại biểu đưọc hướng dẫn kỹ năng và trực tiếp thực hành các dụng cụ chữa cháy; cách khóa van bình gas đang cháy; cách xử lý các tình huống rò rỉ khí gas trong nhà; cách thoát thân nhằm bảo vệ tính mạng của mình, cứu người thân và bảo vệ tài sản./.

 

Tháng Mười 6, 2020

Vào lúc 14 giờ 00, ngày 02 tháng 10 năm 2020 tại Phòng họp số 1 Ủy ban nhân dân Quận 8, Phòng Tư pháp Quận 8 đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác chứng thực theo quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch và Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP. Với sự tham dự 47 đồng chí đại diện lãnh đạo, công chức Tư pháp – Hộ tịch và công chức phụ trách chứng thực Ủy ban nhân dân 16 phường.

Báo cáo viên là ông Phan Thanh Tùng – Trưởng Phòng Bổ trợ tư pháp Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh – Báo cáo viên pháp luật Thành phố.

Buổi tập huấn nhằm giúp cho cán bộ, công chức trực tiếp phụ trách nắm bắt được các quy định pháp luật về chứng thực, đồng thời góp phần nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật cho người dân.

Ngoài tập huấn Nghị định số 23/2015/NĐ-CP  của Chính phủ, Thông tư số 01/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp, báo cáo viên còn phổ biến Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã./.

 

Tháng Mười 6, 2020

Ngày 01 tháng 10 năm 2020, tại Hội trường B - Ủy ban nhân dân quận Bình Tân tổ chức buổi tập huấn nghiệp vụ soạn thảo, ban hành, xây dựng, kiểm tra, rà soát, văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 theo Kế hoạch số 472/KH-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận về tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.

Đến tham dự có đồng chí Huỳnh Thị Cẩm Tú - Quận ủy viên, Trưởng phòng Tư pháp quận và tại Hội nghị đã thu hút 52 người tham dự với thành phần tham dự gồm lãnh đạo và công chức các phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc quận, các cơ quan thuộc khối nội chính quận trực tiếp phụ trách công tác tham mưu soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận. Lãnh đạo và công chức phụ trách công tác tham mưu soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 10 phường.

Tại buổi tập huấn, một số vướng mắc, khó khăn trong công tác xây dựng văn bản được đưa ra trao đổi, thảo luận trong việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Các vướng mắc trên đã được Báo cáo viên Sở Tư pháp tiếp nhận và giải đáp tại buổi tập huấn./.

 

Tháng Mười 6, 2020

Vào lúc 08 giờ 00, ngày 02 tháng 10 năm 2020 tại Trung Tâm bồi dưỡng chính trị Quận 8, Phòng Tư pháp Hội Quận 8 đã phối hợp với Liên hiệp Phụ nữ quận 8 và Hội Luật Gia quận 8 tổ chức tuyên truyền pháp luật về Nghị định số 100/3019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt. Thành phần tham dự đại diện Phòng Tư pháp quận, Hội Liên hiệp phụ nữ quận, Hội Luật gia quận cùng 94 thành viên Ban chấp hành Hội LHPN 16 phường, chi Hội trưởng phụ nữ và các tổ tư vấn cộng đồng trên địa bàn Quận 8.

 

Báo cáo viên là Luật sư Nguyễn Văn Phong – Phó Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật Hội Luật gia Quận 8 đã thông tin nội dung của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2020, trong đó quy định 41 lỗi phạt nặng đối với ô tô, xe máy vi phạm. Ngoài nghiêm cấm và tăng mức tiền phạt đối với người điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP còn tăng mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm khác của xe máy, ô tô vi phạm Luật giao thông./.

 

Tháng Mười 6, 2020

Ngày 01/10/2020, tại Hội trường của Trường Trung học Phổ thông Trung Phú, Hội đồng phối hợp phổ biến pháp luật huyện Củ Chi đã phối hợp với Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức “ Ngày pháp luật Việt Nam 09/11”  tuyên truyền phổ biến giáo, dục pháp luật Luật phòng, chống ma túy năm 2020 trên địa bàn huyện Củ Chi cho học sinh Trường Trung học Phổ thông Trung Phú và đoàn viên, thanh thiếu niên của 4 xã (Tân Thạnh Đông, Trung An, Hòa Phú, Tân Thạnh Tây) thu hút 310 người tham dự. Báo cáo viên là  bà Trần Thị Hồng Việt  Luật sư, Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ “Ngày pháp luật Việt Nam 9/11” năm 2020, Hội nghị đã tuyên truyền Luật phòng chống ma túy năm 2020 trên địa bàn huyện Củ Chi và các văn bản hướng dẫn thi hành, qua đó giúp cho học sinh, đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân hiểu biết tác hại của ma túy, trang bị những kiến thức để họ tự bảo vệ trước hiểm họa của ma túy các đề án cai nghiện và giải quyết việc làm sau cai nghiện, nâng cao ý thức và trách nhiệm của cộng đồng ngăn chặn, đẩy lùi hiểm họa về ma túy đối với xã hội./.

 

Tháng Mười 6, 2020

Sáng ngày 17/9/2020, Ủy ban Nhân dân Quận 3 phối hợp Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước TPHCM tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động cho người dân trên địa bàn Quận 3. Tham dự có bà Bùi Thi Công Nương- Phó Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước Thành phố và bà Võ Ngọc Hân - Phó Trưởng phòng Tư pháp Quận 3 cùng các luật sư, trợ giúp viên pháp lý.

Các đối tượng tham dự buổi trợ giúp pháp lý được Phòng Tư pháp Quận 3 hướng dẫn, cung cấp mẫu “Ðơn yêu cầu trợ giúp pháp lý” để thuận tiện nêu câu hỏi, tình huống và hỗ trợ cho luật sự nắm bắt được nhu cầu của người hỏi, từ đó có hướng dẫn được cụ thể.

Buổi TGPL lưu động đã diễn ra trong không khí cởi mở với 32 trường hợp nhờ trợ giúp, các câu hỏi chủ yếu liên quan đến tranh chấp trong nội bộ gia đình về thừa kế, lập di chúc, phân chia tài sản chung... và đã được các luật sư, trợ giúp viên pháp lý tư vấn, giải đáp.

Thông qua buổi Trợ giúp pháp lý đã giúp người dân, nhất là người nghèo và đối tượng chính sách, người dân tộc thiểu số được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí, thông tin pháp luật, nâng cao nhận thức, góp phần phòng ngừa, hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luập./.

 

Tháng Mười 6, 2020

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 4077/QĐ-BTP ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải cho các hòa giải viên và kế hoạch triển khai Đề án “ Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022 năm 2020 của Sở Tư pháp, sáng ngày 17/9/2020 tại Hội trường Ủy ban Nhân dân Quận 3 đã diễn ra Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải và xử lý tình huống cho hơn 100 hòa giải viên ở cơ sở từ phường 01 đến phường 7.

Tại Hội nghị tập huấn, các hòa giải viên đã được Luật sư Dương Quang Thọ – nguyên Trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp cập nhật thêm những kiến thức cơ bản về một số lĩnh vực pháp luật có liên quan đến đời sống hằng ngày của người dân như: nội dung cơ bản của pháp luật về hòa giải cơ sở; hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật; pháp luật về dân sự; pháp luật về hôn nhân và gia đình; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cơ sở..., qua đó giúp cho các hoà giải viên nâng cao kỹ năng tổ chức và thực hiện tốt hoạt động hòa giải ở cơ sở đảm bảo tỷ lệ hòa giải thành năm sau cao hơn năm trước; đặc biệt tạo cho người dân có ý thức tôn trọng, các quy tắc tự quản cộng đồng, tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tranh chấp, quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước; vận động người dân ở cộng đồng tôn trọng, chấp hành Hiến pháp và pháp luật, tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội...

Hội nghị tập huấn dự kiến sẽ tổ chức cho các hòa giải viên từ phường 8 đến phường 14 trong tháng 10 năm 2020, đảm bảo tất cả các hoài viên của 14 phường đều được bồi dưỡng kiến thức pháp luật định kỳ hàng năm theo Đề án và Chương trình khung của Bộ Tư pháp./.

 

Tháng Mười 2, 2020

Sáng ngày 01/10/2020, tại Hội trường UBND Quận 6, Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 6 phối hợp Phòng Tư pháp Quận 6 tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Nghị định và tập huấn về quy trình kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa – xã hội cho gần 100 người là thành viên Đội Kiểm tra liên ngành Văn hóa – xã hội quận - phường và Phó Chủ tịch phụ trách văn xã của 14 phường.

Tại buổi tập huấn, đại biểu được nghe các báo cáo viên: ông Phạm Văn Dũng – Chánh Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao. Tập huấn quy trình kiểm tra, lập biên bản và lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực văn hóa, thê thao, thông tin và truyền thông, đồng thời phổ biến các Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực nói trên như: Nghị định 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định 142/2018NĐ-CP ngày 9/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ văn hóa, thể thao và du lịch; Nghị định 54/2019-NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường; Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; Nghị định số 46/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao; Văn bản số 4954/VBHN-BVHTTDL ngày 31/10/2018 của Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch (Nghị định ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa).  

Buổi tập huấn đã cung cấp thông tin liên quan đến ngành, lĩnh vực, góp phần nâng cao trách nhiệm của từng thành viên Đội Kiểm tra liên ngành Văn hóa – xã hội quận và phường, từ đó vận dụng đúng, phù hợp với thực tế trong công tác kiểm tra, đề xuất xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực văn hóa – xã hội./.

 

 

Tháng Mười 2, 2020

Ngày 25/9/2020, quận Bình Thạnh tổ chức tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện và bào hiểm y tế hộ gia đình tại hội trường Ủy ban nhân dân Phường 1 (Số 98 Lê Văn Duyệt, Phường 1, quận Bình Thạnh).

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ hội và hội viên phụ nữ, hộ cận nghèo và hộ vừa vượt chuẩn cận nghèo ...,  thành viên các CLB nữ Thanh, CLB Đồng Cảm và nhân dân trên địa bàn quận được hướng dẫn những nội dung cơ bản của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm Y tế như: đối tượng, mức đóng, quyền lợi, thủ tục khi tham gia 2 bảo hiểm trên… Đồng thời, báo cáo viên đã giải đáp những vướng mắc liên quan đến việc thực hiện các chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Thông qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của đội ngũ cán bộ, hội viên hội phụ nữ, thành viên các CLB nữ Thanh, CLB Đồng Cảm ...và nhân dân trên địa bàn quận về chính sách BHXH, BHYT là chính sách quan trọng, có vai trò trụ cột trong hệ thống chính sách an sinh xã hội nhằm chăm sóc sức khỏe của các thành viên trong xã hội, ổn định cuộc sống, hướng tới mục tiêu chung là thực hiện có hiệu quả đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người tham gia./.

 

Tháng Mười 2, 2020

Nhằm ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng trong tất cả các lĩnh vực trên địa bàn huyện Nhà Bè, để giữ vững ổn định chính trị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt công tác Luật Phòng, chống tham nhũng đến mõi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện Nhà Bè.

        Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 9 năm 2020 tại Hội trường Trung Tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Nhà Bè, Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật luật huyện Nhà Bè đã tổ chức tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng, theo Kế hoạch số 1243/KH-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Buổi tuyên truyền thu hút sự tham gia của 152 người tham dự là Lãnh đạo các Phòng, Ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và cán bộ công chức, viên chức, lực lượng công an, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn huyện Nhà Bè.

Tại buổi tuyên truyền Ông Lê Quang Sơn – Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường đã trang bị những kiến thức cơ bản về Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 cũng như nội dung Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Qua đó đội ngũ Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện Nhà Bè hiểu rõ hơn về những nguyên tắc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, quy định về việc tặng quà và nhận quà…. và các biện pháp phòng chống tham nhũng….

Thông qua buổi tuyên truyền cũng đã vận động lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện Nhà Bè chấp hành nghiêm, thực hiện đúng các quy định về Luật Phòng chống tham nhũng trong quá trình công tác cũng như trong cuộc sống hàng ngày./.

 

Tháng Mười 2, 2020

Thực hiện Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 21/9/2020 của Ủy ban nhân dân Quận 5 về tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính; công tác xây dựng, soạn thảo, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Ngày 30/9/2020, Phòng Tư pháp tổ chức buổi bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức của đơn vị quận và 15 phường phụ trách công tác xử lý vi phạm hành chính và xây dựng, soạn thảo, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Quận 5. Chủ trì buổi tập huấn do Ông Đoàn Thanh Liêm – Trưởng Phòng Tư pháp – BCV.PL quận và có 105 cán bộ, công chức tham dự, cấp phát 210 cuốn tài liệu có nội dung liên quan./.

 

Qua buổi tập huấn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác xây dựng, soạn thảo, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, đưa công tác văn bản quy phạm pháp luật vào nề nếp, thực hiện đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cũng như khắc phục những sai sót thường gặp trong quá trình thực hiện công tác xây dựng, soạn thảo, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Bên cạnh đó cũng đảm bảo tính công khai,minh bạch, dân chủ trong trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp xử lý hành chính, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đảm bảo công tác xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn quận được thực hiện đúng quy định pháp luật./.

Tháng Mười 2, 2020

Nhằm tuyên truyền những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tác hại rượu bia năm 2019 và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Vào ngày lúc 9giờ, ngày 10/6/2020 tại Trung Tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Nhà Bè, Phòng Tư pháp đã phối hợp với Hội Liên Hiệp phụ nữ huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại rượu bia năm 2019 và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ.

Hội nghị tuyên truyền đã thu hút sự tham gia của 150 người tham dự là cán bộ công chức, phụ nữ, công an, đoàn viên, hội viên, thanh niên và nhân dân nhất trên địa bàn huyện Nhà Bè.

Tại buổi tuyên truyền Ông Lê Quang Sơn – Trưởng Phòng Tư pháp đã cung cấp những kiến thức quan trọng, cơ bản về Luật Phòng, chống tác hại rượu bia năm 2019 và những quy định mới của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ và các văn bản có liên quan. Từ đó người dân hiểu rõ hơn những quy định mới khi tham gia giao thông đường bộ cũng như tác hại của việc uống rượu bia.

Thông qua buổi hội nghị đã vận động đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn huyện chấp hành tốt việc Phòng chống tác hại rượu bia, cũng như việc ý thức hơn trong khi tham gia giao thông./.

Tháng Mười 2, 2020

Chiều ngày 29/9/2020, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận tổ chức Hội nghị tập huấn Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020 tại Hội trường Ủy ban nhân dân quận do bà Đinh Thị Thu Trang - Nguyên Trưởng khoa Dân vận - Học viện cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh làm báo cáo viên. Tham dự hội nghị có trên 200 người tham dự gồm đại diện lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập quận; Chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân 14 phường; Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở đảng; Hiệu trưởng, Hiệu phó các trường tiểu học, trung học cơ sở và trưởng các khu phố trên địa bàn quận.

Tại hội nghị, các học viên đã được nghe báo cáo viên trình bày những nội dung cơ bản như: Công tác quy chế dân chủ ở cơ sở; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện Quy tắc ứng xử và đạo đức công vụ; thực hiện dân chủ theo Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở; Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; một số nội dung cần quan tâm thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng thực hiện hương ước, quy ước; Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2017 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố, Tổ nhân dân, Tổ dân phố; Thông tư số 06/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về ban hành quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư và và Thông tư số 02/2016/TT-BXD về sửa đổi bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư. Những văn bản cần ban hành trong thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở thời gian tới. Các nội dung liên quan đến Ban thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư cộng đồng,…

Học viên dự tập huấn đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp thu đầy đủ nội dung được truyền đạt, nghiên cứu thảo luận, mạnh dạn làm rõ những vấn đề khó khăn trong thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị. Thông qua buổi tập huấn, sẽ trang bị thêm những kiến thức cơ bản, kỹ năng thực hành cho cán bộ, công chức, viên chức nắm được những nội dung trong tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; từ đó, nâng cao trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách hành chính, ý thức phục vụ Nhân dân đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới./.