• Tháng Năm 4, 2021

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-HĐPH ngày 23/02/2021 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện về tập huấn nghiệp vụ cho hòa giải viên ở cơ sở năm 2021,

Nhằm kịp thời bổ sung các kỹ năng, kiến thức hòa giải tại cơ sở cho hòa giải viên các Tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Hóc Môn, ngày 29/4/2021, Phòng Tư pháp huyện Hóc Môn đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho 198 người là lãnh đạo Ủy ban nhân dân, công chức Tư pháp – Hộ tịch xã – thị trấn và Hòa giải viên thuộc 87 Tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Hóc Môn.

Tại buổi tập huấn, bà Dương Thị Bình – Tập huấn viên hòa giải ở cơ sở huyện đã cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức pháp luật về hòa giải ở cơ sở; đồng thời, hướng dẫn một số kỹ năng và nghiệp vụ hòa giải cho lực lượng hòa giải viên cơ sở để qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện./.

 

            Phòng Tư pháp Huyện Hóc Môn- Phòng PBGDPL

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện