• Tháng Năm 4, 2021

Nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản Hiến pháp năm 2013, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến bầu cử, sâu rộng trong cán bộ công chức, đảng viên, hội viên, đoàn viên và Nhân dân, kết hợp tuyên truyền mục đích, ý nghĩa chính trị, tầm quan trọng và quá trình triển khai tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chiều ngày 29 tháng 4 năm 2021 tại Hội trường Ủy ban nhân phường 16 Quận 8, Ủy ban nhân dân phường 16 tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử cho đối tượng là cán bộ công chức, tuyên truyền viên pháp luật, lực lượng công an, lực lượng quân sự phường, ban điều hành khu phố, hội viên, đoàn viên. Đến dự có Ông Nguyễn Trương Nhân-UVBCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND P16 Quận 8; Báo cáo viên tại Hội nghị Ông Đinh Chí Thành, Bí thư Quận đoàn 8, báo cáo viên pháp luật Quận 8 đã thông tin một số nội dung trọng tâm của Hiến pháp năm 2013, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến bầu cử để đại biểu hiểu rõ quyền và trách nhiệm của công dân khi tham gia bầu cử./.

 

Phòng Tư pháp Quận 8- Phòng PBGDPL

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện