• Tháng Hai 22, 2019

Sáng nay, ngày 22 tháng 2 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Bên cạnh đánh giá và rút ra bài học kinh nghiệm việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2018, Hội nghị còn biểu dương, khen thưởng cho 16 tập thể và 08 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức hòa giải ở cơ sở và triển khai xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 trên địa bàn huyện Cần Giờ.

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện