• Tháng Tư 7, 2021

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-TBTT và Kế hoạch số 03/KH-TBTT ngày 11/3/2021 của Tiểu ban Tuyên truyền, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, thực hiện Kế hoạch số 778/KH-STP-PBGDPL ngày 03/3/2021 của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh về tuyên truyền pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Sở Tư pháp biên soạn, phát hành các tài liệu tuyên truyền pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, cụ thể như sau:

1. Tài liệu “Những nội dung cơ bản về Quốc hội, Hội đồng nhân dân và bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân”;

2. Tài liệu “Hỏi đáp pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”;

3. Tờ gấp “Những điều cần biết về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”;

 

Sở Tư pháp Thành phố đăng tải và giới thiệu đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham khảo./.

 

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện