• Tháng Một 26, 2019

Căn cứ Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tư pháp, trên cơ sở nội dung kiểm tra, đánh giá và đề xuất của Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật, ngày 24 tháng 01 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Quyết định số 148/QĐ-UBND về công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018. Theo đó, toàn huyện có 06/07 địa phương được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 gồm Thị trấn Cần Thạnh, xã Long Hòa, Thạnh An, Lý Nhơn, Tam Thôn Hiệp và Bình Khánh. Riêng xã An Thới Đông không được công nhận do trong năm có một công chức bị xử lý kỷ luật cảnh cáo nên không đủ điều kiện công nhận địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018.

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện