• Tháng Ba 22, 2021

Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành và địa phương triển khai các giải pháp để xử lý vi phạm về tiếng ồn. Tuy nhiên, tình trạng cố tình gây tiếng ồn trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và tại cộng đồng dân cư không chỉ không giảm mà còn diễn ra tràn lan, phổ biến, trở thành vấn nạn trong đô thị, ảnh hưởng đến môi trường đô thị và chất lượng sống của người dân Thành phố.

Để tiếp tục quản lý hiệu quả các hoạt động, kinh doanh dịch vụ gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật, tăng cường kiểm soát ô nhiễm về tiếng ồn, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo sự bình yên cho Nhân dân; Ngày 19/3/2021, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Công văn số 797/UBND-NCPC (Đính kèm)

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện