• Tháng Ba 16, 2021

Sáng ngày 16/03/2021, Phòng Tư pháp huyện Cần Giờ phối hợp với UBND xã Thạnh An tổ chức tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Hộ tịch; Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 – 2024 cho hơn 40 cán bộ, công chức, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã; Hòa giải viên cơ sở; Tuyên truyền viên phát luật xã; Trưởng, Phó Ban nhân dân ấp và Tổ trưởng, Phó tổ nhân dân tại Hội trường UBND xã.

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện