• Tháng Hai 8, 2021

Ngày 22 tháng 1 năm 2021, tại Ủy ban nhân dân Phường 6, Phường 7 và Phường 14 Quận 5  đã phối hợp với các ban, ngành đoàn thể phường tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn kiến thức về phòng cháy chữa cháy, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng thoát nạn trong điều kiện cháy; Luật An toàn thực phẩm; Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo cho đối tượng Ban vận động khu phố, Ban điều hành Tổ dân phố, cán bộ công chức, các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh, người lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở, đoàn viên, hội viên trên địa bàn phường.

+ Báo cáo viên: Ông Đỗ Tấn Tài – Cán bộ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn – Công an Quận 5 với nội dung Phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn kiến thức về phòng cháy chữa cháy, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng thoát nạn trong điều kiện cháy ;

+ Báo cáo viên: Bà Trịnh Thị Phương Thảo – Phó Trưởng phòng Y Tế Quận 5 – Báo cáo viên Quận 5 đã triển khai, hướng dẫn với nội dung Luật An toàn thực phẩm và các văn bản có liên quan;

+ Báo cáo viên Trung tá Trang Thanh Phú - Báo cáo viên Phòng PC06 Công an Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung Nghị định 137/2020/NĐ-CP.

Tại buổi tuyên truyền, có 270 người tham dự, cấp 455 tờ gấp liên quan với nội dung trên. Qua buổi hội nghị nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân đối với bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội, tầm quan trọng của công tác phòng cháy và chữa cháy; thấy được tác hại, ảnh hưởng to lớn của cháy nổ, những lợi ích có được khi thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, nâng cao trách nhiệm và nhận thức rõ tầm quan trọng của thực hiện các quy định về vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ chế biến thực phẩm, vệ sinh cá nhân, kiến thức, sức khỏe của người trực tiếp sản xuất, chế biến thực phẩm và người tiêu dùng. Vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo./.

 

Phòng Tư pháp Quận 5- Phòng PBGDPL

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện