• Tháng Một 29, 2021

Ngày 22 tháng 01 năm 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 251/QĐ-UBND về công nhận báo cáo viên pháp luật Thành phố. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/01/2021.

Sở Tư pháp Thành phố đăng tải và thông tin đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham khảo./.

(Đính kèm Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện