• Tháng Một 21, 2021

Vào lúc 14 giờ 00, ngày 20/01/2021 tại Phòng họp C1 quận Bình Thạnh tổ chức giao ban chuyên đề, tập huấn nghiệp vụ  về kỹ năng nhận biết giấy tờ giả mạo cho 72 ông, bà đại diện lãnh đạo, công chức Tư pháp – Hộ tịch quận, phường; công chức Văn phòng thống kê phụ trách công tác chứng thực 20 phường.

Báo cáo viên bà Trần Thanh Bình – Trưởng Phòng Tư pháp quận đã hướng dẫn cách xác định phạm vi chứng thực đối với một số trường hợp cụ thể và phân biệt với việc xác nhận, chứng nhận của Ủy ban nhân dân phường được quy định tại các văn bản QPPL khác Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch và Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/12/2015 của Chính phủ; Các văn bản QPPL khác có liên quan đến công tác chứng thực (Bộ luật Dân sự, Luật Công chứng, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Hộ tịch, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo…); Các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp và cách nhận biết 1 số loại giấy tờ giả mạo.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, nhằm trang bị kỹ năng nghiệp vụ giúp cho công chức Tư pháp – Hộ tịch quận, phường; công chức Văn phòng thống kê phụ trách công tác chứng thực 20 phường phân biệt được một số loại giấy tờ giả mạo và các quy định pháp luật mới có liên quan, từ đó vận dụng vào thực tiễn để giải quyết công việc./.

 

Phòng Tư pháp Quận Bình Thạnh- Phòng PBGDPL

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện