• Tháng Một 21, 2021

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH – UBND ngày 11/01/2021 của Ủy ban nhân dân phường Bình Thuận, Quận 7, sáng ngày 15/01/2021, Ủy ban nhân dân phường Bình Thuận, Quận 7 phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Đến dự có đại diện Phòng Tư pháp quận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường cùng Trưởng ban điều hành, Trưởng ban công tác Mặt trận 8 khu phố và các Tổ trưởng, Tổ phó dân phố trên địa bàn phường, thu hút 86 lượt người tham dự.

Tại buổi tuyên truyền, các đại biểu đã nghe ông Dương Quang Thọ - Báo cáo viên pháp luật Thành phố triển khai các quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 và thông tin một số quy định của Nghị định số 162/2017/NĐ - CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Thông qua đó, nâng cao nhận thức, hiểu biết của các đại biểu tham dự về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, tăng cường cơ chế phối hợp, vai trò, trách nhiệm, tính chủ động của các cấp, các ngành, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo./.

 

Phòng Tư pháp Quận 7- Phòng PBGDPL

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện