• Tháng Một 7, 2021

 Ngày 29/12/2020 tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị  quận Phú Nhuận, được sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân quận, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự  quận tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên; tham dự hội nghị có 180 đại biểu là: Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc quận, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân 15 phường,  đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 15 phường, đại diện ban chỉ huy quân sự 15 phường, công chức Tư pháp 15 phường; các đồng chí là báo cáo viên pháp luật cấp quận và tuyên truyền viên cấp phường.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Thành Công – Phó Chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng, Ban chỉ huy quân sự quận đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Luật Dân quân tự vệ và Luật lực lượng dự bị động viên năm 2019. Trên tinh thần đó, đồng chí đề nghị các đại biểu dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp thu đầy đủ các nội dung cơ bản của Luật và các Thông tư nghị định quy định, hướng dẫn thi hành luật. Qua đó, làm tốt công tác tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả Luật dân quân tự vệ, dự bị động viên, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh tại cơ sở. Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu được nghe đồng chí Thượng tá Huỳnh Tấn Lập – Trưởng ban dân quân tự vệ , Phòng Tham mưu, Bộ Tư lệnh Thành phố  truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ, Luật dự bị động viên năm 2019 và các Nghị định, thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật. Cả 2 bộ Luật này đã có sự thống nhất hơn về nội dung và những điểm mới so với năm 2009. Luật Dân quân tự vệ gồm 8 chương, 50 điều, trong đó đã sửa đổi một số nội dung nhằm khắc phục những khó khăn, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009, nhất là những quy định về xây dựng, huấn luyện, đào tạo, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ. Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020. Luật Lực lượng dự bị động viên gồm 05 chương, 41 điều, quy định về xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên; chế độ, chính sách và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên. Qua đó giúp các đại biểu nắm được nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên và các văn bản hướng dẫn thi hành. Từ đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm chuyển biến nhận thức về vị trí, vai trò và trách nhiệm xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

 

Phòng Tư pháp Quận Phú Nhuận – Phòng PBGDPL

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện