• Tháng Mười Hai 30, 2020

Ngày 25/12/2020 tại Hội trường UBND xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện, đã tổ chức Hội nghị triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ công chức, Luật viên chức  năm 2019 và Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức cho: Lãnh đạo UBMTTQVN huyện và các đoàn thể huyện; Lãnh đạo các phòng, ban huyện; Báo cáo viên pháp luật huyện;  Đài truyền thanh huyện; Đại diện BCH Công an huyện; Đại diện BCH Quân sự huyện; Lãnh đạo HĐND và UBND các xã, thị trấn; Ban chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn; Công chức tư pháp - hộ tịch các xã thị trấn; Công chức Văn phòng - Thống kê các xã, thị trấn; Hiệu trưởng các trường: Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở; Tuyên truyền viên pháp luật của xã, thị trấn. Có 215 người tham dự, Hội nghị đã nghe ông Dương Quang Thọ Luật gia, Luật sư Thành phố  triển khai Luật cán bộ công chức, Luật viên chức  năm 2019 và Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Qua Hội nghị giúp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hiểu rõ những nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của cán bộ công chức, Luật viên chức năm 2019 và Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức góp phần nâng cao hiểu biết, khả năng chấp hành pháp luật trong hệ thống chính trị của cán bộ, công chức, viên chức người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện./.

 

Phòng Tư pháp Huyện Củ Chi- Phòng PBGDPL

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện