• Tháng Mười Hai 30, 2020

Ngày 24 và 25/12/2020, tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng Chính trị Quận 5 (số 207 An Dương Vương Phường 8, Quận 5), Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh quận đã tổ chức tập huấn cho các đồng chí Trưởng, phó các Phòng, Ban Quận; Thành viên Hội đồng Giáo dục QP&AN quận; Thành viên Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật quận và Đảng ủy - HĐND - UBND - UB.MTTQVN; Chỉ huy trưởng/Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự; Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức; Báo cáo viên pháp luật quận; Tuyên truyền viên pháp luật 15 phường.

Với 04 chuyên đề gồm các nội dung: Luật Dân quân tự vệ năm 2019; Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ; Luật Lực lượng dự bị động viên; Nghị định số 79/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên; Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản có liên quan; Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; Thông tư số 95/2014/TT-BQP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Bộ Quốc phòng về hướng dẫn thi hành Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Tổ chức trao đổi, thảo luận và thực hiện giải đáp một số vướng mắc phát sinh trong thực tiễn của một số cơ quan địa phương.

Do Báo cáo viên Thành phố và quận báo cáo các chuyên đề trong 4 buổi tập huấn, có 1.480 lượt người tham dự. Thường trực HĐ.PBGDPL đã biên soạn, nhân bản cấp phát 4.810 tờ gấp với các nội dung liên quan.

Qua 2 ngày tập huấn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh toàn dân. Tiếp tục, củng cố xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, tăng cường tiềm lực quốc phòng, tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới./.

 

Phòng Tư pháp Quận 5- Phòng PBGDPL

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện