• Tháng Mười Hai 30, 2020

Chiều ngày 22/12/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) Quận 4 tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy (PCCC) và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC. Đồng chí Võ Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND quận đã đến dự.
Hội nghị tập huấn diễn ra trong các ngày 22,23,25/12/2020 với một số nội dung quan trọng về công tác PCCC như: quy định trách nhiệm của UBND phường trong công tác quản lý PCCC đối với cơ sở theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP; hướng dẫn công tác kiểm tra phòng cháy cho nhà và công trình, bố trí lực lượng PCCC trực tại cơ sở; hướng dẫn lập và thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; công tác tuyên truyền vận động quần chúng làm công tác PCCC …
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND quận đề nghị tiếp tục quán triệt quan điểm chỉ đạo lấy “phòng ngừa làm chính”, thực hiện phương châm bốn tại chỗ trên cơ sở bảo đảm và duy trì thường xuyên các điều kiện an toàn PCCC trong từng cơ sở; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, chủ các cơ sở. Đồng chí lưu ý tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến Luật PCCC và văn bản quy phạm pháp luật khác về PCCC đến mọi tầng lớp Nhân dân. Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, rà soát để khắc phục các thiếu sót về PCCC; thường xuyền tổ chức thực tập các phương án chữa cháy có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia. Đồng chí lưu ý các lực lượng PCCC luôn trong tư thế chủ động, ngăn ngừa mọi nguy cơ gây cháy và hạn chế tối đa thiệt hại do cháy gây ra./

 

Phòng Tư pháp Quận 4- Phòng PBGDPL

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện