• Tháng Mười Hai 23, 2020

Thực hiện Kế hoạch số 2598/KH-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về tổ chức tuyên truyền Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng Dự bị động viên trên địa bàn huyện Nhà Bè năm 2020.

Vào lúc 13giờ 30 phút, ngày 15/12/2020 tại Hội trường Trung Tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Nhà Bè, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng Dự bị động viên trên địa bàn huyện Nhà Bè năm 2020.

Hội nghị tuyên truyền thu hút sự tham gia của 154 người tham dự là Lãnh đạo các Phòng, Ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và cán bộ công chức, viên chức, lực lượng công an, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn huyện Nhà Bè. Đặc biệt là lực lượng dân quân trên địa bàn huyện.

Tại buổi tuyên truyền Thượng tá Huỳnh Tấn Lập – Trưởng ban Dân vận tự vệ/Phòng tham mưu Bộ Tư lệnh Thành phố đã  cũng cấp những quy định mới cũng như những kiến thức quan trọng của Luật Dân quân tự vệ năm 2019. Chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ cho toàn thể Hội nghị được hiểu rỏ.

Ngoài ra cùng ngày vào lúc 15 giờ Thượng tá Trần Thanh Dũng – Phó Trưởng Ban Quân lực/Phòng tham mưu Bộ tư lệnh Thành phố  đã cung cấp những kiến thức cơ bản, quan trọng, những điểm mới của Luật Lực lượng Dự bị động viên năm 2019.

Qua đó đội ngũ Lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn huyện Nhà Bè sáng tỏ nhiều vấn đề liên quan đến công tác dân quân tự vệ trên địa bàn huyện./.

 

Phòng Tư pháp huyện Nhà Bè- Phòng PBGDPL

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện