• Tháng Mười Một 13, 2020

Sáng ngày 12/11/2020, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức tọa đàm “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp thực tiện giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh, xác nhận tình trạng hôn nhân trên địa bàn huyện”. Tham dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân, UV.BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục, pháp luật huyện; đồng chí Nguyễn Triều Lưu, Trưởng phòng Hộ tịch, Quốc tịch Sở Tư pháp Thành phố.

Trên cơ sở quy định của Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn cấp có thẩm quyền, tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Hộ tịch trên địa bàn huyện trong thời gian qua luôn được thực hiện đảm bảo đúng trình tự và thủ tục theo quy định. Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tính từ ngày 01/01/2020 đến 31/10/2020, tại các xã, thị trấn đã tiếp nhận và giải quyết: 3.472 hồ sơ hộ tịch; Phòng Tư pháp đã tiếp nhận và giải quyết 585 hồ sơ hộ tịch. Riêng, đối với tiếp nhận và giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại Phòng Tư pháp là 289 trường hợp, tại xã, thị trấn 730 trường hợp. Kết quả giải quyết đúng hạn 100%. Tại buổi tọa đàm, các thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục, pháp luật huyện và các cơ quan, đơn vị liên đã thảo luận các nội dung liên quan đến việc đăng ký khai sinh cho người lớn tuổi, đăng ký khai sinh cho trẻ, xác nhận tình trạng hôn nhân. Buổi tọa đàm cũng thông tin thêm về các quy định pháp luật về khai sinh và xác nhận tình trạng hôn nhân được quy định theo Luật Hộ tịch đặc biệt là Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Hộ tịch.

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện