• Tháng Mười 14, 2020

Ngày 06/10/2020, Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp Công dân với chuyên đề phân loại, xử lý đơn, đồng thời, quán triệt văn bản số 1553/TTTP-VP ngày 18/9/2020 về phổ biến quy định bí mật nhà nước của ngành thanh tra, cụ thể là quán triệt nội dung của Quyết định số 774/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 5/6/2020 về ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, với sự tham dự của hơn 150 đại biểu là đại diện Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Quận ủy, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức CT-XH, tổ chức XH quận; Lãnh đạo các phòng ban, trung tâm, các đơn vị thuộc quận; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn quận; Bí thư, Phó Bí thư, Chủ Tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 15 phường và cán bộ phụ trách tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các đơn vị.           

Bà Nguyễn Huỳnh Kiên Trúc – Phó Chánh Văn Phòng Thanh tra thành phố, báo cáo viên pháp luật của Hội nghị đã phổ biến những nội dung cơ bản của chuyên đề phân loại, xử lý đơn, đồng thời, quán triệt văn bản số 1553/TTTP-VP ngày 18/9/2020 về phổ biến quy định bí mật nhà nước của ngành thanh tra và giải đáp các vướng mắc của đại biểu tham dự.

Thông qua Hội nghị, nhằm nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong việc thi hành pháp luật về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp Công dân, cụ thể là việc phân loại, xử lý đơn nhằm đảm bảo đúng thẩm quyền theo luật định góp phần thực hiện hiệu quả công tác khiếu nại, tố cáo, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, giữ gìn trật tự, kỷ cương pháp luật./.

 

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện