• Tháng Mười Một 12, 2018

Ngày 26 tháng 10 năm 2018, Phòng Tư pháp - Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Bình Chánh phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện, Công an huyện tổ chức Hội nghị tổ chức tập huấn Bộ Luật Hình sự năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự năm 2017 cho các Ban thuộc Huyện ủy; các Ban thuộc Hội đồng nhân dân Huyện; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện và các Đoàn thể huyện; Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện; các Cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện; Công an huyện; Tòa án nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện; Báo cáo viên pháp luật huyện; Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trưởng các đoàn thể chính trị- xã hội xã, thị trấn; Trưởng Công an và Cán bộ tham mưu Công an xã, thị trấn; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, thị trấn;  Công chức Tư pháp- Hộ tịch xã - thị trấn với 200 người tham dự.

Tại Hội nghị Đồng chí Trung tá Nguyễn Minh Thơ- Phó Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố (báo cáo viên pháp luật) phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ như: việc quản lý, sử dụng tiền chất thuốc nổ; quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ; tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ...

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017,  Luật gồm 08 chương với 76 điều luật (nhiều hơn Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 38 điều) chính thức có hiệu lực vào ngày 01/7/2018.

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện