• Tháng Mười Một 12, 2018

Ngày 10 tháng 10 năm 2018, Phòng Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện, Công an huyện tổ chức Hội nghị tập huấn Bộ Luật Hình sự năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự năm 2017 cho  các cơ quan, đơn vị: Các Ban thuộc Huyện ủy; các Ban thuộc Hội đồng nhân dân Huyện; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện và các Đoàn thể Huyện; Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Huyện; Cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Huyện; Công an huyện, Tòa án nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện; Báo cáo viên pháp luật Huyện; Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công chức Tư pháp-Hộ tịch; công chức Địa chính- Xây dựng-Nông nghiệp-Môi trường xã - thị trấn, với gần 200 người tham dự.

Tại Hội nghị, Đại úy, Thạc sĩ Võ Thị Thu Lan- Phó Đội trưởng, Phòng tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh (báo cáo viên pháp luật) đã phổ biến các điểm mới của Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 gắn liền với tình hình thực tiễn hiện nay. Bộ Luật Hình sự năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự năm 2017 được thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2017, chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/1/2018.