• September 22, 2020

Để đảm bảo các hòa giải viên được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải hàng năm, nhưng vẫn đảm bảo được các biện pháp phòng, chống dịch covid-19. Vì vậy, Phòng Tư pháp Quận 5 đã xây dựng kế hoạch phối hợp số 1231/KH-TP ngày 24/8/2020 về tập huấn kỹ năng hòa giải cho các hòa giải viên tại cơ sở. Tối ngày 09/9/2020 tại Ủy ban nhân dân Phường 3 và sáng ngày 11/9/2020 tại Ủy ban nhân dân Phường 5 Quận 5 đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở năm 2020, do Ông Lê Hữu Trọng - Báo cáo viên pháp luật quận chủ trì buổi tập huấn, có 40 người tham dự, cấp phát 40 quyển đề cương gồm các nội dung cơ bản liên quan đến Luật Hòa giải ở cơ sở, các tình huống mẫu giải quyết vụ việc hòa giải.

 

Qua buổi tập huấn nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động trong công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn quận, góp phần hạn chế các tranh chấp dân sự, vận động nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, củng cố tình làng, nghĩa xóm, tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Đồng thời, góp phần quan trọng trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển; giảm bớt việc thưa kiện ở Tòa án các cấp, giảm khiếu kiện và áp lực cho Ủy ban nhân dân các cấp./.

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện