• September 9, 2020

Ngày 15/8/2020, Ủy ban nhân dân Quận 1 tổ chức diễn đàn “Lắng nghe tiếng nói trẻ em” với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em” được thực hiện trực tuyến tại Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân 10 phường, phát sóng trực tiếp qua fanpage “Tuổi trẻ Quận 1” thu hút gần 800 lượt xem. Qua diễn đàn, báo cáo viên của Công an thành phố đã trình bày vai trò của gia đình trong việc phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em, các hành vi lôi kéo trẻ em thực hiện hành vi phạm pháp, cách thoát thân khi gặp tình huống nguy hiểm, khi bị xâm hại./.