• Tháng Tám 25, 2020

Sáng thứ ba, ngày 28 tháng 7 năm 2020, tại Hội trường 1 Ủy ban nhân dân quận Tân Bình (Địa chỉ số 387A Trường Chinh, Phường 14, quận Tân Bình), Phòng Tư pháp phối hợp Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận tổ chức  “Tập huấn công tác xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính” trên địa bàn quận Tân Bình năm 2020, có 122 người tham dự bao gồm: Thành viên Đội Kiểm tra Liên ngành VH-XH quận (Đội 1 và Đội 2); thành viên Tổ Kiểm tra Liên ngành VH-XH 15 phường; đại diện lãnh đạo Công an quận và cán bộ đội Quản lý hành chính Công an quận; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Công chức Tư pháp và Cán bộ phụ trách công tác xử phát vi phạm hành chính 15 phường.

  Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Kim Liên – Trưởng phòng công tác Thi hành pháp luật và quản lý xử phạt vi phạm hành chính Sở Tư pháp, Thành phố Hồ Chí Minh - báo cáo viên của Hội nghị - đã phổ biến những nội dung cơ bản các quy định của Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. Trong hội nghị, lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người tham dự đã trao đổi, thảo luận nêu những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác lập biên bản, thu thập tài liệu, tang vật liên quan đến quá trình xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn quận để Báo cáo viên giải đáp, hướng dẫn thực hiện. Thông qua hội nghị đã giúp lãnh đạo, cán bộ, công chức làm công tác xử phạt vi phạm hành chính nắm được các quy định pháp luật của Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính để thực hiện có hiệu quả trên địa bàn quận Tân Bình./.

  

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện