• Tháng Tám 18, 2020

Thực hiện Kế hoạch số 1391/KH-UBND ngày 17/4/2019 của Ủy ban nhân dân quận 7 về việc tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trên Bản tin, Tờ tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn quận giai đoạn 2019-2021. Nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống ma túy, mại dâm, mua bán người và đẩy lùi tín dụng đen. Sáng ngày 08/8/2020, tại nhà Văn hóa lao động quận 7, Liên đoàn lao động - Hội Liên hiệp phụ nữ - Công an quận 7 đã tổ chức truyền thông về phòng, chống hành vi đưa người ra nước ngoài trái phép; phòng, chống mại dâm, ma túy; tín dụng đen cho Ban chủ nhiệm CLB “Gia đình phòng chống tệ nạn xã hội”, CLB “Nữ chủ nhà trọ” và công nhân lao động./.

  

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện