• Tháng Tám 18, 2020

Ngày 10/7/2020, tại trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật thành phố đã chủ trì cuộc họp Hội đồng năm 2020 về đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2020 và đề ra phương hướng 6 tháng cuối năm 2020 của Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật thành phố.

Được sự ủy quyền của đồng chí Chủ tịch Hội đồng, ngày 12/8/2020, đồng chí Nguyễn Văn Vũ- Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP. HCM, Phó Chủ tịch Hội đồng, đã ký ban hành Thông báo số 12/TB-HĐPH về Kết luận của đồng chí Ngô Minh Châu - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật thành phố tại cuộc họp Hội đồng 6 tháng đầu năm 2020./.

(Đính kèm Thông báo số 12/TB-HĐPH ngày 12/8/2020 về Kết luận của đồng chí Ngô Minh Châu - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật thành phố tại cuộc họp Hội đồng 6 tháng đầu năm 2020)   

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện