• Tháng Tám 7, 2020

Thực hiện Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 16/6/2020 của UBND quận Bình Thạnh về kiểm tra phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020.

Từ ngày 07/7/2020 đến ngày 14/7/2020 Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận Bình Thạnh đã thành lập 03 tổ kiểm tra tiến hành kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại 13 đơn vị là phòng, ban, đơn vị trực thuộc quận. Qua kiểm tra, nhìn chung các đơn vị đã kịp thời tổ chức phổ biến các văn bản pháp luật đến cán bộ, công chức và người lao động như: Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Phòng, chống dịch bệnh; Luật Thi hành án Hình sự; Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Quốc phòng; Luật Phòng chống tham nhũng… và các văn bản luật gắn với nhiệm vụ của từng đơn vị thông qua các hình thức như hội nghị, hội thi, biểu diễn tiểu phẩm, tọa đàm, qua các nhóm Zalo…… giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động kịp thời học tập, nghiên cứu và tìm hiểu từ đó tuyên truyền sâu rộng đến Nhân dân./.

 

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện