• Tháng Tám 6, 2020

Nhằm hưởng ướng "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7" năm 2020, Cổng thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật giới thiệu một số các văn bản phát luật liên quan liên quan đến công tác phòng chống mua bán người.

Đính kèm