• Tháng Bảy 31, 2020

Nhằm kịp thời phổ biến, thông tin những điểm mới của pháp luật quy định các vấn đề liên quan đến quốc tịch theo Luật Quốc tịch Việt Nam đến cán bộ, công chức công tác tại Ủy ban nhân dân quận và phường; cũng như hướng dẫn nội dung thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến quốc tịch- hộ tịch với nhân dân trong và ngoài địa bàn quận cho lực lượng cán bộ, công chức chuyên môn quận, phường;

 

Ngày 08/7/2020 ,Ủy ban nhân dân quận 12 đã tổ chức Hội nghị triển khai và tập huấn Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam; Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịchvà Nghị định số 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ cho hơn 200 đại biểu thuộc lực lượng công an quận, phường, công chức Tư pháp – Hộ tịch quận phường, lãnh đạo các cơ quan đơn vị và Trưởng Văn phòng 80 khu phố thuộc 11 phường.

Tại Hội nghị, báo cáo viên, ông Nguyễn Triều Lưu – Trưởng phòng Hộ tịch- quốc tịch, Sở Tư pháp thành phố- đã hướng dẫn và giải đáp một số nội dung về nghiệp vụ cho các đại biểu thuộc ngành công an và Tư pháp về quốc tịch và hộ tịch theo quy định mới hiện hành./.

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện