• Tháng Sáu 27, 2020

Ngày 26/6/2020, tại hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, UBND huyện tổ chức hội nghị tập huấn công tác Người cao tuổi năm 2020 cho 80 đại biểu là Chủ tịch, phó chủ tich ban chấp hành Hội Người cao tuổi xã, thị trấn, Ban chấp hành Chi hội Người cao tuổi các ấp, khu phố và Ban chủ nhiệm các Câu lạc bộ Người cao tuổi với sự hướng dẫn của bà Lê Thị Thanh Nhã - báo cáo viên pháp luật thành phố về các vấn đề về phòng chống bạo hành, vi phạm nhân cách người cao tuổi và chuyên đề Xây dựng và Tổ chức hoạt động Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau.

Thông qua hội nghị tập huấn đã giúp cho cán bộ làm công tác Người cao tuổi tại các xã, thị trấn kiến thức phòng chống bạo hành người cao tuổi, qua đó ngăn chặn không để xảy ra bạo hành, ứng xử thiếu văn hóa đối với người cao tuổi; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cộng đồng về truyền thông "kính lão trọng thọ"; nâng cao kỹ năng trong tổ chức hoạt động Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau.

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện