• Tháng Sáu 23, 2020

Thực hiện Kế hoạch số 217/KH-UBND ngày 02/6/2020 của Ủy ban nhân dân phường 6 về Tổ chức hội thi “Hòa giải viên giỏi” năm 2020 trên địa bàn phường.

Ngày 5/6/2020, Ủy ban nhân dân phường 6 Quận 11 tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi” năm 2020 với hình thức trắc nghiệm gồm 25 câu hỏi chính thức và 1 câu hỏi phụ bao gồm các nội dung như: Một số nội dụng cơ bản của Luật Hòa giải ở sơ sở năm 2013; Luật đất đai; Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật An ninh mạng; Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 với  67 hòa giải viên của phường tham dự.

Thông qua Hội thi, nâng cao nhận thức của công chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn phường về vai trò và ý nghĩa của công tác hòa giải ở cơ sở; tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ, đời sống hàng ngày của người dân, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác hòa giải ở cơ sở, thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn quận./.

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện