• Tháng Sáu 23, 2020

Ngày 10/6/2020, Phòng Tư pháp Quận 9 tổ chức Hội nghị phổ biến Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ bản chính, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; triển khai nội dung công tác Văn bản, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa Văn bản quy phạm pháp luật với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn trực thuộc quận; đại diện lãnh đạo UBND 13 phường; cán bộ, công chức phụ trách Văn phòng-Thống kê, công chức Tư pháp – Hộ tịch 13 phường.

Tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Thị Ngọc Bích - Trưởng phòng Tư pháp Quận 9 đã phổ biến những nội dung liên quan đến Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp và công tác Văn bản, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa Văn bản quy phạm pháp luật.  

Thông qua Hội nghị, trang bị thêm các kiến thức cơ bản về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa Văn bản quy phạm pháp luật tại cơ quan, đơn vị; đồng thời giúp cho việc giải quyết chứng thực, sao y bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật; góp phần phục vụ tốt hơn cho công tác cải cách hành chính đem lại quyền lợi chính đáng của công dân trên địa bàn Quận./.

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện