• Tháng Sáu 23, 2020

Căn cứ Kế hoạch 1040/KH-STP ngày 03/3/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 16/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt nam trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Ngày 29/5/2020, Phòng Tư pháp phối hợp với Công an quận tổ chức tập huấn Nghị định số 16/2020/NĐ-CP của Chính phủ năm 2020 với sự tham dự gần 150 đãi biểu đại diện Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn; Công an quận; cán bộ, công chức Tư pháp-Hộ tịch của 13 phường trên địa bàn quận.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Triều Lưu Báo cáo viên pháp luật Thành phố, Trưởng phòng Hộ tịch – Quốc tịch Sở Tư pháp Thành phố đã phổ biến những nội dung liên quan về Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020  quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật quốc tịch Việt Nam; Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 20/3/2020 và thay thế Nghị định số 78/2009/NĐ-CP và Nghị định số 97/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2009/NĐ-CP. Bên cạnh đó, Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 01/3/2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam và Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 31/01/2013 sửa đổi, bổ sung Điều 13 Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA cũng hết hiệu lực kể từ ngày 20/3/2020.

Thông qua Hội nghị, khắc phục được những vướng mắc, bất cập trong công tác quốc tịch thời gian qua; đồng thời, tạo cơ sở pháp lý cho các cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết các loại việc về quốc tịch góp phần tích cực vào việc giữ gìn trật tự, kỷ cương, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân./.

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện