• Tháng Sáu 23, 2020

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Ngày 28/5/2020, Công ty Đường sắt Sài gòn, Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 3 đã phối hợp phòng Tư pháp, Công an Quận 3 đã phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, phương thức, thủ đoạn và tác hại của “Tín dụng đen” với sự tham dự gần 300 đại biểu đại diện là cán bộ, hội viên phụ nữ, lực lượng tuyên truyền viên, công chức Tư pháp – Hộ tịch 14 phường, thành viên 66 Tổ Tư vấn cộng đồng tại khu phố và nhân dân khu vực ga xe lửa.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Anh Thoại - Đại úy đội Xây dựng phong trào Công an Quận 3 đã minh họa các phương thức, thủ đoạn cho vay của bọn tội phạm thông qua các đoạn video clip; qua đó tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội và hướng dẫn cho người tham dự cách nhận biết và tự giác phòng ngừa khi gặp các tình huống trên thực tế.

Thông qua Hội nghị còn lồng ghép biểu diễn tiểu phẩm “Đắng lòng” với nội dung về vay “tín dụng đen”. Qua đó, giúp cho những đại biểu tham dự hiểu rõ hơn tác hại của việc vay tín dụng đen, từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác, đề phòng và tích cực tố giác các loại tội phạm liên quan quan đến các đối tượng, băng, nhóm tội phạm cho vay nặng lãi, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Quận 3 nói riêng và thành phố nói chung./.

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện