• Tháng Năm 21, 2020

Ngày 21 tháng 5 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã ban hành Công văn số 2384/UBND về viêc tiếp tục tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch COVID - 19.

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan ban, ngành huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức thực hiện hiệu quả một số hoạt động sau:

1. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, quyết liệt, trong đó chú trọng việc phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), vận động cán bộ, nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến việc phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Phòng Tư pháp tại Công văn số 150/TP ngày 25/2/2020 về về tăng cường tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm.

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương được phân công phụ trách, các đơn vị tập trung PBGDPL các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và chú trọng các quy định pháp luật có liên quan như:  Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Luật Dược năm 2016, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019, Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; pháp luật xử lý vi phạm hành chính, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và chính sách, pháp luật mới của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, an sinh xã hội, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (thuế, tài chính, cải cách thủ tục hành chính hỗ trợ doanh nghiệp…), trong đó, chú trọng phổ biến rộng rãi các quy định pháp luật về cách ly y tế, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống dịch bệnh, tình hình thi hành pháp luật và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống COVID-19 nói chung và một số hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người dân, ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh này nói riêng.

Chủ động lựa chọn hình thức thông tin, PBGDPL nói chung, PBGDPL về phòng, chống COVID-19 nói riêng linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, điều kiện thực tiễn, bảo đảm thiết thực; phát huy hiệu quả vai trò của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông, công nghệ số trong PBGDPL (PBGDPL trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến; tọa đàm, đối thoại pháp luật trực tuyến; thông tin, PBGDPL qua mạng xã hội, mạng viễn thông...) và hệ thống loa truyền thanh cơ sở, nhằm truyền tải đầy đủ, kịp thời thông tin pháp luật đến cán bộ, Nhân dân, doanh nghiệp.

3. Rà soát, điều chỉnh phương pháp tổ chức, thực hiện nội dung đã được phân công thực hiện trong Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện về ban hành kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Cần Giờ năm 2020 sao cho phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 và điều kiện thực tiễn; kịp thời tham mưu bố trí đủ nguồn lực (nhân lực, kinh phí) thực hiện PBGDPL về phòng, chống dịch COVID-19. Đặc biệt, cần dự báo những vấn đề nóng có thể phát sinh sau khi đại dịch này kết thúc để chủ động tổ chức thực hiện tốt việc PBGDPL gắn với theo dõi kiểm soát tình hình tổ chức thi hành pháp luật trong phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý.

4. Trên cơ sở các tài liệu PBGDPL về phòng chống dịch bệnh được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp và các trang thông tin điện tử PBGPDL (pbgdpl.moj.gov.vn/Pages/Trang-chu.aspx), fanpage Phổ biến, giáo dục pháp luật (facebook.com/Phổ-biến-Giáo-dục-Pháp-luật); trang thông tin điện tử Sở Tư pháp Thành phố (sotuphap.hochiminhcity.gov.vn); Cổng thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh (tuyentruyenphapluat.tphcm.gov.vn), các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động truy cập, đăng tải và tổ chức PBGDPL về phòng, chống dịch bệnh sao cho phù hợp với đối tượng, địa bàn và đặc thù cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

 
Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện