• Tháng Năm 5, 2020

Nhân kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống Dân quận tự vệ ( 28/3/1935- 28/3/2020) Phòng Tư pháp quận phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự quận tuyên truyền Luật Dân quân tự vệ năm 2019 dưới hình thức tờ bướm.

Luật Dân quân tự vệ gồm 8 Chương, 50 Điều được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 22/11/2019. Trong đó, quy định rõ nguyên tắc tổ chức hoạt động; nhiệm vụ của Dân quân tự vệ; độ tuổi, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trong thời bình; trình tự đăng ký; tiêu chuẩn, tuyển chọn và thẩm quyền quyết định công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ; tạm hoãn, miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trong thời bình; các hành vi bị cấm; chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ khi làm nhiệm vụ./.

 

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện