• Tháng Năm 5, 2020

Để kịp thời quán triệt các nội dung của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ quy định về công tác văn thư và Thông tư số 01/2020-TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Ngày 18/3/202020, Phòng Tư pháp quận Bình Thạnh đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác chứng thực và công tác soạn thảo văn bản cho gần 70 lượt công chức tư pháp – hộ tịch, công chức văn phòng thống kê các đơn vị.

Tại hội nghị bà Trần Thanh Bình – Trưởng phòng Tư pháp quận đã tổ chức triển khai những nội dung cơ bản đối với những quy định mới của công tác chứng thực được áp dụng bắt đầu kể từ ngày 20/4/2020 các phường phải tập trung tham mưu cho lãnh đạo UBND phường để thực hiện theo đúng quy định.

Đối với công tác soạn thảo văn bản về thể thức, nội dung cũng có thay đổi so với Thông tư 01/2011/TT-BTP trước đây do đó các phường phải chú ý để thực hiện tốt công tác tham mưu, thẩm định văn bản./.

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện