• Tháng Năm 5, 2020

Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện quy định pháp luật về lĩnh vực đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện,

Ngày 06/3/2020, tại Hội trường Huyện ủy huyện Hóc Môn, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cho 295 cán bộ chủ chốt, công chức, viên chức huyện, xã – thị trấn, Đội Thanh tra địa bàn huyện, Đội Quản lý trật tự đô thị huyện.

Tại Hội nghị, Thạc sỹ Phùng Bá Đồng – Báo cáo viên Sở Tài nguyên và ông Lê Hữu Hiệp – Đội trưởng Đội Thanh tra địa bàn huyện Hóc Môn đã triển khai và thông tin các quy định cơ bản của Nghị định số 91/2019/NĐ-CP và Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND gắn với thực tiễn nhiệm vụ quản lý lĩnh vực đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện; đồng thời, đã giải đáp một số vướng mắc của các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, xây dựng./.

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện