• Tháng Năm 5, 2020

Thực hiện Quyết định số 05/QĐ-STP ngày 06/01/2020 của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định chấm điểm thi đua trong công tác tư pháp quận, huyện năm 2020.

Thực hiện Kế hoạch số 1391/KH-UBND ngày 17/4/2019 của Ủy ban nhân dân quận 7 về việc tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trên Bản tin, Tờ tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn quận giai đoạn 2019-2021, Phòng Tư pháp quận 7 kính đề nghị Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh và Văn phòng HĐND và UBND quận 7 đăng tin trên chuyên mục Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật như sau:

- Tiêu đề: Tổ chức tuyên tuyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona mới (SARS-Cov-2) cho người nước ngoài trên địa bàn quận 7.

- Mục đích:

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona mới (SARS-Cov-2) cho người nước ngoài đang sinh sống và làm việt tại quận 7; góp phần nâng cao ý thức của người dân chấp hành theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh tuyền nhiễm và Điều 10, Điều 11 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Cung cấp thông tin cần thiết về phòng, chống bệnh SARS-CoV-2 cho đoàn viên, thanh niên, người dân và người nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn quận 7.

Ban Thường vụ Quận Đoàn phối hợp Phòng Tư pháp Quận, tuyên truyền phòng, chống dịch SARS-CoV-2 bằng hình thức xây dựng tờ bướm infographic có ba ngôn ngữ (tiếng Việt, Anh, Hàn) phát hành cho người dân tại các chung cư ở phường Tân Phong, phường Tân Phú (thông qua Ban quản lý, Ban quản trị chung cư)./.

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện