• Tháng Ba 13, 2020

Sáng nay ngày 13/3/2020, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện năm 2020, tham dự Hội nghị có 147 cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. Bà Nguyễn Thị Kim Liên - Trưởng phòng Công tác thi hành pháp luật và quản lý xử lý vi phạm hành chính Sở Tư pháp - Báo cáo viên pháp luật tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác xử lý vi phạm hành chính và phổ biến một số nội dung của Luật Xử lý vi phạm hành chính, các văn bản hướng dẫn và Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Qua Hội nghị, cán bộ, công chức, viên chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính nắm bắt được các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản liên quan góp phần nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện