• Tháng Hai 17, 2020

Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Thành phố Hồ Chí Minh công bố danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, danh sách cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định của Quyết định số 619/QĐ-TTg trên địa bàn 24 quận, huyện

 1. Quận 1

http://quan1.hochiminhcity.gov.vn/THU-TUC-HANH-CHINH/Cac-quyet-dinh-cong-bo/ctl/Detail/mid/25485&ArticleID=ARTICLE20020021

 1. Quận 2

http://www.quan2.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2020-1/186signed.pdf

 1. Quận 3

https://quan3.hochiminhcity.gov.vn/thong-tin-can-biet/tuyen-truyen/huong-dan-thuc-hien-phap-luat/quyet-dinh-c-244-ng-nhan-phuong-dat-chuan-tiep-can-ph-225-p-luat-nam-2019-100084.html

 1. Quận 4

http://www.quan4.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=/tintuc&Category=Ch%c3%adnh+quy%e1%bb%81n&ItemID=9376&Mode=1

 1. Quận 5

http://quan5.hochiminhcity.gov.vn/Lists/VBPL_DB/Attachments/231/Q%C4%90%20cong%20nhan%20dat%20chuan%20tiep%20can%20PL.pdf

 1. Quận 6

http://www.quan6.hochiminhcity.gov.vn/hethongvanban/Pages/default.aspx

 1. Quận 7

https://quan7.hochiminhcity.gov.vn/thong-tin-tuyen-truyen/-/asset_publisher/pcoYAr5aCkog/content/quyet-inh-so-317-q-ubnd-ngay-21-01-2020-cua-uy-ban-nhan-dan-quan-7?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_pcoYAr5aCkog_redirect=https%3A%2F%2Fquan7.hochiminhcity.gov.vn%2Fthong-tin-tuyen-truyen%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_pcoYAr5aCkog%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_pcoYAr5aCkog_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_pcoYAr5aCkog_assetEntryId%3D5555241

 1. Quận 8

http://www.quan8.hochiminhcity.gov.vn/Hnh%20nh%20bn%20tin/2020-1/294.signed.pdf

 1. Quận 9

https://quan9.hochiminhcity.gov.vn/documents/20142/2586255/11signed.pdf/c71e50ec-7bac-04b2-3b2c-23ee234c6ecb

 1. Quận 10

http://quan10.hochiminhcity.gov.vn/Article%2F1%2F%2F1378%2FQuyet%20dinh%20375.pdf

 1. Quận 11

http://www.quan11.hochiminhcity.gov.vn/Lists/VB_ChiDaoDieuHanh/Attachments/151/152_QD_UBND.signed.pdf

 1. Quận 12

http://www.quan12.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=/tintuc&Category=H%c6%b0%e1%bb%9bng+d%e1%ba%abn+th%e1%bb%b1c+hi%e1%bb%87n+ph%c3%a1p+lu%e1%ba%adt&ItemID=9778&Mode=1

 1. Quận Bình Thạnh

http://binhthanh.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=/tintuc&Category=Ho%e1%ba%a1t+%c4%91%e1%bb%99ng+ph%e1%bb%95+bi%e1%ba%bfn+gi%c3%a1o+d%e1%bb%a5c+ph%c3%a1p+lu%e1%ba%adt&ItemID=10785&Mode=1

 1. Quận Tân Phú

http://tuphap.tanphu.hochiminhcity.gov.vn/pho-bien-giao-duc-phap-luat/tan-phu-cong-bo-phuong-dat-chuan-tiep-can-phap-luat-nam-2019-c538-6101.aspx

 1. Quận Tân Bình

https://tanbinh.hochiminhcity.gov.vn/web/neoportal/pho-bien-giao-duc-phap-luat/-/asset_publisher/VN5j2Vj9DHkT/content/quyet-inh-cong-nhan-phuong-at-chuan-tiep-can-phap-luat-nam-2019?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Ftanbinh.hochiminhcity.gov.vn%2Fweb%2Fneoportal%2Fpho-bien-giao-duc-phap-luat%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_VN5j2Vj9DHkT%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1

 1. Huyện Cần Giờ

https://cangio.hochiminhcity.gov.vn/-/270-q-ubnd

 1. Huyện Bình Chánh

http://binhchanh.hochiminhcity.gov.vn/hethongvanban/Pages/van-ban-chi-dao-dieu-hanh.aspx?SoID=336

 1. Huyện Củ Chi

http://www.cuchi.hochiminhcity.gov.vn/pages/vbcddh.aspx

 1. Quận Bình Tân

https://binhtan.hochiminhcity.gov.vn/documents/10217/8939190/1580465212237307-Q%C4%90-UB.signed.pdf/61aab522-00f4-47ee-ba65-fd865fc2123d

 1. Quận Thủ Đức

http://quantri.thuduc.hochiminhcity.gov.vn//Data/UBND/thuduc/Attachments/2020_1/quyet_dinh_danh_gia_tcpl_nam_2019_31120209.pdf

 1. Quận Phú Nhuận

http://www.phunhuan.hochiminhcity.gov.vn/hethongvanban/Lists/VBPL_DanhSachVanBan/Attachments/3383/74-qd-ubnd.signed.pdf

 1. Quận Gò Vấp

https://govap.hochiminhcity.gov.vn/documents/10217/Qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20tin%20t%E1%BB%A9c-2020-1-31/1580449682776QD190congnhanphuongdatchuanTCPL2019.signed.pdf/5c327798-004f-4e33-8794-7d8c3bd8eb58

 1. Huyện Hóc Môn

http://hocmon.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/lists/posts/post.aspx?Source=/tintuc&Category=Th%c3%b4ng+tin+c%e1%ba%a7n+bi%e1%ba%bft&ItemID=7085&Mode=1

 1. Huyện Nhà Bè

http://www.nhabe.hochiminhcity.gov.vn/tuyentruyen/lists/posts/post.aspx?Source=/tuyentruyen&Category=Ph%e1%bb%95+bi%e1%ba%bfn+ch%e1%ba%bf+%c4%91%e1%bb%99+-+ch%c3%adnh+s%c3%a1ch&ItemID=257&Mode=1

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện