• Tháng Mười Hai 24, 2019

 Ngày 05/12/2019 tại Hội trường Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Quận tổ chức Hội thảo tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, Luật trọng tài thương mại và các nội dung khác có liên quan đến quyền và lợi ích của doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động.

Đến dự Hội thảo có bà Trần Ngọc Thảo – Trưởng phòng Tư pháp – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Quận, ông Vũ Trọng Khang – Phó chủ tịch trung tâm trọng tài thương mại TPHCM và  hơn 120 đại biểu là: đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc quận, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân 15 phường; đại diện lãnh đạo công ty, doanh nghiệp trú đóng trên địa bàn quận Phú Nhuận.

        Tại Hội thảo , ông  Nguyễn Quang Thuận  -  báo cáo viên Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh  đã phổ biến nội dung cơ bản về chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, về quyền, lợi ích và nghĩa vụ của doanh nghiệp, của người dân khi tham gia bảo hiểm xã hội nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất thực hiện.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa của bảo hiểm xã hội là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; từ đó xác định trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người sử dụng lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và tự giác, tự nguyện tham gia bảo hiểm xã hội, hướng tới bảo hiểm xã hội đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân./.

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện