• Tháng Mười Hai 24, 2019

Ngày 28/11/2019, tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng Chính trị Quận 5, Ban Tuyên giáo Quận ủy, Bảo hiểm xã hội quận, Phòng Tư pháp, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong doanh nghiệp và Doanh nghiệp trên địa bàn Quận 5 với sự tham dự của gần 500 đại biểu bao gồm 2 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Luật Trọng tài Thương mại 2010 và các văn bản có liên quan do Thạc sĩ Vũ Trọng Khang – Phó Chủ tịch Trung tâm trọng tài thương mại TP.HCM Tracent. Tổng thư ký hội trọng tài thương mại thành phố Hồ Chí Minh báo cáo và cũng đã trả lời 5 ý kiến liên quan đến nội dung báo cáo.

Chuyên đề 2: đối thoại các chính sách về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tự nguyện do Bà Nguyễn Ngọc Giao Châu – Trưởng phòng khai thác thu nợ Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh báo cáo và cũng đã trao đổi, giải đáp thắc mắc cho người lao động 15 ý kiến với các nội dung xoay quoanh việc tính lương hưu, được hưởng tỉ lệ phần trăm như thế nào đối với đối tượng đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện và trong nhà nước; ngoài nhà nước; đối tượng được đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Qua buổi tuyên truyền đã tạo điều kiện cho các Doanh nghiệp nắm vững về chế định Trọng tài Thương mại cũng như trình tự thủ tục pháp lý, tranh chấp theo Luật Trọng tài thương mại 2010 và các văn bản có liên quan. Nâng cao việc nhận thức ý nghĩa của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động, người sử dụng lao động; các cơ quan, tổ chức; mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội; nâng cao hiệu quả công tác thi hành Pháp luật về quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay./.

Được đăng trong chuyên mục: Tin Tức Sự Kiện